The auction will start on 14.04.2023

Auction 80. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24964

1843 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny do Francji tranzytem przez Prusy, wysłany 9/2 z Warszawy do Montpellier, stempel nadawczy typu IIIC o śr.18mm (W i A szerokie), adnotacja o opłaceniu przesyłki do granicy "fco 31"; pruskie stemple: "FRANCO POLN:PREUSS:GRZ:" przystawiony w Berlinie, na odwrocie datownik BERLIN 12/2 8-9 i tranzytowy "TP" (Transit Prusse Erfurt/Zeitz); francuskie stemple: graniczny "PRUSSE FORBACH" z 16 FEVR., przejściowy LYON z 18 FEVR i odbiorczy MONTPELLIER z 19 FEVR.; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, na karcie albumowej.


800 PLN
24965

1849 obszar I Rzeczypospolitej - BRZEŚĆ, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Brześcia do wsi Бревново w Новгородской guberni; znak opłaty kreślony, obok stempel nadawczy БРЕСТЪ / 22 ДЕКАБ.1849 i ręczna adnotacja o dacie otrzymania według kalendarza juliańskiego "14 Января 1850 "; w 1795 roku Brześć przypadł Austrii, w 1809 Książę Józef Poniatowski odzyskał go dla Księstwa Warszawskiego, po 1815 ziemia brzeska weszła w skład Królestwa Kongresowego, ale samo miasto pozostało przy Rosji, użyta w Królestwie (Fi.8000.-); koperta zachowała się w bardzo dobrym stanie.

Fi.Ckr7
2 000 PLN
24966

1851 rosyjska koperta za 20+1 kop. wydania z 1848 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I, trzy lata później niż w Rosji - w dniu 1(13) lutego 1851 roku, koperty te wprowadzono do obiegu na terenie Królestwa Polskiego; mimo upływu ponad 160 lat odnaleziono dotąd tylko dwie koperty z obiegu na terenie Królestwa; w handlu niedostępne, można je zastąpić tylko nieużywaną; pięknie odciśnięty znak opłaty, doskonały stan zachowania.

Fi.Ckr5
Mi.U5
1 800 PLN
24967

1851 rosyjska koperta za 30+1 kop. wydania z 1848 roku, o wymiarach 145x115mm, ze znakiem wodnym Wz.I, trzy lata później niż w Rosji - w dniu 1(13) lutego 1851 roku, koperty te wprowadzono do obiegu na terenie Królestwa Polskiego; mimo upływu ponad 160 lat odnaleziono dotąd tylko jedną kopertę z obiegu na terenie Królestwa, w handlu niedostępna; można ją zastąpić tylko nieużywaną; poza kilkoma ryskami przy krawędzi bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Ckr6
Mi.U6
2 000 PLN
24968

1854 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny wysłany 12/4 z Warszawy do Reims, mały stempel nadawczy typu IIIC, przewieziony ambulansem relacji Wrocław-Berlin, stempelek "11" i adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple kraju pochodzenia (Aus Russland, Preusse) i tranzytowe (Paryż); dekoracyjna całość o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


350 PLN
24969

1855 około, list z warszawy do Torunia, pruski stempel graniczny "Aus Polen", stempel odbiorczy na odwrocie.


120 PLN
24970

1857 Królestwo Polskie, list zagraniczny prawie kompletny z częściową treścią wysłany 17.11 z Wielunia do Krakowa, okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.23 mm), przesyłka nie opłacona przez nadawcę, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie okrągły stempel przejściowy Szczakowa z 18/11 i dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 18.NOV"; zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
24971

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA; koszulka listu składanego z Warszawy do St.Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; po prawej datownik nadawczy ВАРШАВА z 7.8., po lewej owalna kaszetka nadawcy, wewnątrz adnotacja o nadawcy - Leopoldzie Kronenbergu, najbogatszym obywatelu Królestwa, założycielu Banku Handlowego i Szkoły Handlowej w Warszawie; wyjątkowo ładny stan, fotoatest ekspert A.I.E.P. Z.Mikulski.

Fi.2x
7 000 PLN
24972

1858 Królestwo Polskie 225 - UNIEJÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 na resztce wycinka; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 225 - Uniejów (Fi.+900.-), w małej ekspedycji pocztowej na bocznym trakcie z Turka poprowadzonym po 1862 roku do Porczyn i Szadka; kasownik ma wysoki 6 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; oferowany jest na fragmencie karty z jego kolekcji wystawowej, jest czytelnie odbity, znaczek był kiedyś własnością R.F.Mertensa i został w VI 1907 roku zakupiony przez A.Faberge - jego adnotacja ołówkiem na odwrocie.

Fi.5
1 200 PLN
24973

1858 Królestwo Polskie - SANDOMIERZ; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,12 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 108 - Sandomierz (Fi.1800+450.-), w małej w ówczesnym czasie, ekspedycji pocztowej przy granicy z Austrią krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; ma wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; jest rzadki, gdyż w większości małych urzędów w dalszym ciągu używano dostarczonych wcześniej znaczków za 10 kop. wydania z 1857 roku, które ząbkowania nie posiadały; poza krótkim ząbkiem w dolnym rogu i śladem tekstu na odwrocie zachowany w bardzo dobrym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2x 
2 000 PLN
24974

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1000.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); poza lekko startym rysunkiem w narożniku w pięknym stanie.

Fi.V
Mi.5 
500 PLN
24975

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.


Mi.6
1 100 PLN
24976

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4.


Mi.7
1 500 PLN
24977

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i różowej o odcieniach jasnych stemplowany rzadkim kasownikiem ambulansu na drodze warszawsko - bydgoskiej z literami DB w okręgach w kolorze czerwonym, kasownik w odmianie bez kropki po literze B stosowano w wagonie pocztowym nr 6, znaczek reperowany - co opisano szczegółowo w ateście, bardzo dobra prezencja, bardzo rzadkie, fotoatest.

Fi.1a
Mi.1a
20 000 PLN
24978

1860 obwoluta list z Dąbrowy koło Sosnowca do Urzędu Loterii Królestwa Polskiego w Warszawie opłacony pierwszym polskim znaczkiem w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Dąbrowy z numerem 176 w okręgach, stopień rzadkości 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według A.Bojanowicza, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 11/3, obwoluta i znaczek w doskonałym stanie.

Fi.1a
Mi.1a
22 000 PLN
SOLD
24979

1860 ROZBITA KLISZA, pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, znaczek z bardzo ciekawą i rzadką usterką w postaci rozbitej czerwonej kliszy po lewej stronie sprawiającej wrażenie zbicia się w jedną czerwoną linię, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 i oznaczenie z.

Fi.1ad
Mi.1a
2 400 PLN
24980

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ad
Mi.1a
800 PLN
SOLD
24981

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, ciekawe odbicie stempla firmowego na prawej części znaczka, znaczek posiada usterki w postaci uszkodzeń obu dolnych cyfr 10 i plamą w kolorze niebieskim w prawej dolnej części owalu, bardzo ciekawa usterka ząbkowania - wyłamana igła perforująca na prawym marginesie znaczka spowodowała powstanie ząbka o podwójnej grubości - lewy margines 14 dziurek, a prawy 13 dziurek perforacji, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1au
Mi.1a
2 000 PLN
24982

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych na papierze średnim stemplowany kasownikiem numerowym Pniewa z liczbą 304 w okręgach w kolorze szaroniebieskim, kasowniki w odcieniach niebieskich należą do najrzadszych - znane w nielicznych egzemplarzach, jeden z najwyższych stopni rzadkości według Bojanowicza RR - znane w dwóch egzemplarzach, znaczek profesjonalnie reperowany - uzupełnione drobne ubytki papieru na marginesie, unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest.

Fi.1b
Mi.1b
20 000 PLN
24983

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym z pełną oryginalną gumą na całej powierzchni; rysunek z obu klisz bez większych usterek, jedynie niebieska zewnętrzna ramka po lewej zbliżona do ramki wewnętrznej; co rzadkie czerwona obwódka wokół owalu bez przerw; papier średniej grubości z lekko prześwitującym rysunkiem na odwrocie, ma ślad podlepki i poza wyrównanym ząbkowaniem na prawej krawędzi i górnym narozniku zachował się w dobrym stanie, ma czysty klarowny rysunek i żywe barwy, gwarancja (4) Schmutz.

Fi.1b
8 000 PLN
24984

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / typu I stosowanym na linii Kolei Petersburskiej, ładny stan zachowania - żywe i czyste kolory, gwarancja z 4.

Fi.1bb
Mi.1b
2 600 PLN
24985

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych, skasowany stemplem numerowym Bełchatowa o numerze 180, stempel jest w bardzo rzadko spotykanym kolorze niebieskim, jeden z najwyższych stopni rzadkości stempla według Bojanowicza w kolorze niebieskim RRR (znany w pojedynczym egzemplarzu), w rzeczywistości znany w kilku egzemplarzach, znaczek na papierze z prześwitującym na odwrocie obrazkiem znaczka, niewielkie przerwanie na górnym brzegu wspomniane w ateście zostało profesjonalnie sklejone, tak że nie ma śladu po defekcie, znaczek w dobrym stanie, unikalny walor, fotoatest.

Fi.1bc
Mi.1b
25 000 PLN
24986

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, na cienkim (0,065 mm) prześwitującym papierze (Fi.3500.-) - bardzo charakterystyczny II nakład z 1860 roku z białymi punktami na czerwonej tarczy, w lewym dolnym rogu niedodruk czerwonego tła; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Petriuk BPP, z opisem Schmutz.

Fi.1bbu
2 800 PLN
24987

1860 rosyjska koperta 10 Kop. + 1 Kop. nakładu z 1849 roku wysłana z Dyneburga do Urzędu Loterii w Warszawie, koperta na papierze ze znakiem wodnym nr 1 w położeniu zwierciadlanym, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC 19,5 mm i mały godzinnik 3-P 12x12 mm, bardzo dobry tan zachowania.


Mi.U4B 
1 200 PLN
SOLD
24988

1860 Królestwo Polskie, KOLEJ WARSZAWSKO-WIEDEŃSKA, EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE 4, koszulka listu z Poselstwa Królestwa Pruskiego w Warszawie do Łodzi; co niespotykane list nadano bezpośrednio w ambulansie na stacji początkowej, ręczna adnotacja "Warszawa" i data 27/2 na froncie, obok stempel ambulansowy wagonu 4 na linii kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i odręczna adnotacja o wysokości porta "10" (kop.); na odwrocie stempel lakowy poselstwa i odbiorczy dwujęzyczny /ŁÓDŹ z tego samego dnia; do tej pory z ręcznymi adnotacjami o miejscu przyjęcia spotykane były listy wyłącznie w kierunku Warszawy.


4 800 PLN
24989

1860 Królestwo Polskie, DROGA BYDGOSKA, LIST NIEOFRANKOWANY ZNACZKIEM NR.1 OPŁACONY GOTÓWKĄ w EKSPEDYCYI POCZT w WAGONIE 6; kompletny list nadany bezpośrednio w ambulansie na stacji w Kutnie do Warszawy, ręczna adnotacja "Kutno" i data 8/5 na froncie, obok czerwony stempel ambulansowy wagonu 6 z linii Kolei Bydgoskiej i dwie odręczne adnotacje o wysokości porta "10" (kop.) niebieską kredką i tuszem, po prawej uzupełnienie adresu "w Warszawie" ołówkiem; na odwrocie warszawski datownik odbiorczy z 9/5 i dwa okrągłe godzinniki 9/R; Kolej Bydgoska była w zasadzie odnogą Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej - odcinek do Bydgoszczy zaczynał się w Skierniewicach i kończył na granicy w Aleksandrowie Kujawskim; nadawane w wagonach listy wewnętrzne, w tym wszystkie w kierunku Warszawy winny być opłacone polskim znaczkiem numer jeden, z niewyjaśnionych dotąd powodów załogi trzech ambulansów - wagony 6, 7 i 8, nie dysponowały chyba znaczkami, bo do tej pory poza jednym wyjątkiem nie są znane opłacone nimi listy, nieliczna znana korespondencja to całostki lub listy opłacone gotówką.


24 000 PLN
24990

1861 kompletny składany list z Warszawy do Wiednia, austriacki stempelek kraju pochodzenia listu POLOGNE, stempel tranzytowy z Granicy, stemple odbiorcze na odwrocie.


240 PLN
24991

1862 obwoluta list z Skierniewic do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Skierniewic z numerem 211 w okręgach, stopień rzadkości 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według A.Bojanowicza, miejscownik Skierniewic z ręcznie wpisaną datą 2/12, znaczek naklejony na stemplu firmowym "CUKROWNIA ŁYSZKOWICE", wewnątrz koperty adnotacja z datą 1862 roku, znaczek z błędem "uszkodzona litera K w KOP" i uszkodzoną cyfrą 10 w prawym górnym narożniku, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy, obwoluta w pięknym stanie.

Fi.1ad B14
Mi.1a
29 000 PLN
SOLD
24992

1863 Królestwo Polskie - WAGON POCZTOWY No.4; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym; unieważniony, co bardzo rzadkie, datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / 18 ОКТ. 1863 - typu I z cyfrą kodową 44 stosowanym na linii Kolei Petersburskiej; ekspedycję pocztową Dworzec Praga otwarto w październiku 1863 roku; w początkowym okresie nie miała ona kasownika, dopiero na przełomie 1863 i 1864 roku uzyskano zgodę na wprowadzenie polskiego kasownika DP w czterech okręgach, do tego czasu znaczki na listach przekazywanych do rosyjskich ambulansów unieważniano datownikiem w wagonie, z okresu przejściowego znanych jest kilka listów gdzie znaczek unieważniono małym warszawskim datownikiem lub dwoma datownikami razem; listy w kierunku Warszawy lub do Rosji opłacone znaczkiem unieważnionym w wagonie datownikiem ambulansowym są unikalne, a same znaczki bardzo rzadkie; dodatkowo znaczek ma rzadki błąd "zewnętrzna ramka zakrzywiona z lewej u góry" opisany przez M.Miszczaka i reprodukowany na rys.20 w "Przeglądzie Filatelistycznym" 2/2005, choć jest wzmocniony i ma kilka usterek ząbkowania ogólnie prezentuje się dobrze, czyste i wyraźne ostemplowanie to w tym przypadku jego największy atut, gwarancja Petriuk.

Fi.1a
10 000 PLN
24993

1863 Królestwo Polskie - AMBULANS 15, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 15 - układ kropek typu II; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; dotąd znane są nieliczne listy ze znaczkami unieważnionymi kasownikami 12, 14, 15 lub 16 oraz trochę znaczków luzem; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; dodatkow0 uszkodzenia obu klisz; niebieskiej - liczne pęknięcia i niedobicia obu ramek i dolnej lewej 10 i czerwonej w postaci uszkodzeń kropek tła na całej niemal powierzchni, znaczek zachował się w dobrym stanie, sygnowany Dr.E.Kossoy, gwarancja i opis kasownika Schmutz.

Fi.1a
7 000 PLN
24994

1863 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany rzadkim stemplem ambulansowym na trasie Petersburg - Warszawa z cyfrą 15 w punktowanym heksagonie, znaczek posiada dodatkowo ostemplowanie pieczęcią firmą firmy Segal & Sohne z Wierzbołowa, tak więc list z tym znaczkiem musiał być nadany w ambulansie pocztowym w czasie postoju w Kibartach, średni stan zachowania, bardzo rzadkie ostemplowanie, podniesiona gwarancja.

Fi.1b
Mi.1b
2 400 PLN
24995

1863 Królestwo Polskie - AMBULANS 14, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 14 - układ kropek typu I, na wycinku; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; na polskim znaczku numer jeden są unikalne, ale i na rosyjskich bardzo rzadkie, doskonały stan zachowania.

Fi.5
Mi.5
2 400 PLN
24996

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.2 / typu I z cyfrą kodową 37 i datą nadania 26.4.1864 stosowanym na linii Kolei Petersburskiej do Prus, ładny stan zachowania - żywe i czyste kolory, niewielkie rozerwanie na brzegu znaczka, pieczątka własnościowa J.H. Stolow.

Fi.1b
Mi.1b
4 200 PLN
24997

1864 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. rzadkiego na ziemiach polskich wydania na przesyłki zagraniczne z 1864 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery kasowników 12, 13, 14, 15 i 16 używane były w ambulansach na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; na polskich znaczkach numer jeden kasownik z numerem 11 nie występuje; znaczek jest czysto skasowany, poza wyblakłym tłem w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
Mi.10 
600 PLN
24998

1864 Królestwo Polskie, koperta do korespondencji krajowej, do Rosji i Finlandii, ze znakiem opłaty w lewym górnym rogu na papierze satynowanym z tłoczonymi kwadracikami (Fi.5500.-), wysłana 7.5. według kalendarza juliańskiego z Warszawy do Sankt Petersburga; znak opłaty unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, to ostatni okres używania okrągłego kasownika, na jesieni 1864 roku wprowadzono w Warszawie kasowniki kwadratowe, obok datownik ВАРШАВА grażdanką; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa i datownik odbiorczy St.Petersburga z 9.5; Z.Mikulski w swoim artykule dotyczącym kopert Królestwa Polskiego "Filatelista" 3/2000 pisze: "... całostka ta jest o wiele rzadsza od listów ofrankowanych pierwszym polskim znaczkiem."; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp5IIy
5 000 PLN
24999

1864 Królestwo Polskie, koszulka listu zagranicznego do Francji tranzytem przez Prusy, wysłanego 4/6 z Warszawy do Reims, stempel nadawczy typu IIIC o śr.18mm (W i A wąskie), pruski kolejowy okrągły stempel graniczny: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" z tego samego dnia; stempelki: "11" i "P.33.", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple tranzytowe: PRUSSE-FORBACH 6 JIUN i odbiorczy REIMS 7 JUIN; dodatkowo prostokątny stempelek nadawcy HERMAN KLAINADEL; warto podkreślić, że list z Warszawy do Francji dotarł w ciągu 3 dni!!! dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania, na karcie albumowej.


600 PLN
25000

1865 Królestwo Polskie - WŁODAWA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 59 - Włodawa (250+600.-), poza słabszym prawym dolnym narożnikiem bardzo ładny stan.

Fi.5
Mi.5 
600 PLN
25001

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.800.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ cztery kwadraty z ozdobną stopką cyfry 1, piękny stan - żywe kolory, klarowny druk i czytelnie odbity kasownik.

Fi.6
Mi.6 
600 PLN
25002

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); czytelnie unieważniony warszawskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, wspaniale widoczna ozdobna stopka cyfry 1, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.7
Mi.7 
1 000 PLN
25003

1865 Królestwo Polskie - SUWAŁKI, znaczek rosyjski za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony, na liście frankowanym kilkoma znaczkami, polskim kasownikiem numerowym 28 - Suwałki (Fi.50+250.-), sprawdzono wymiary i położenie cyfr, liczba trzycyfrowa wykluczona.

Fi.13y
Mi.13y 
100 PLN