The auction will start on 14.04.2023

Auction 80. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27065

1936 "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA" - karnet zawierający komplet 11 świątecznych ostemplowań okolicznościowych polskich miast, w tym rzadkiego z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 (Myślicki 36 042-052 - wszystkie stopień rzadkości C), stempelek firmowy znanej przedwojennej warszawskiej firmy filatelistycznej Czerwonobrody; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.280
Mi.301
500 PLN
27409

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4600.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
3 200 PLN
27410

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 600 PLN
27411

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
27412

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.4500.-), gwarancja Gryżewski.

Fi.1-12
3 600 PLN
27413

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, unikalna w czworoblokach bardzo ceniona seria czysta z pełną oryginalną nienaruszoną gumą bez podlepek ani ich śladu (Fi.23600.-), na trzech znaczkach naturalne brunatne przebarwienia gumy; znaczki nie są sygnowane, ani oznaczane w jakikolwiek sposób; zachowały się w bardzo dobrym stanie, tak jak zostały kupione; to dziś niespotykane, nowy fotoatest.

Fi.1-12
20 000 PLN
27414

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, parka znaczków za 50 f. na żeberkowanym poziomo papierze, na wycinku z listu poleconego, oryginalnie kasowane znaczki tego wydania należą do wielkich rzadkości, listów znanych jest tylko kilka sztuk, fotoatest Schmutz.

Fi.4ax
Mi.4a 
2 600 PLN
SOLD
27415

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. w rzadkim - niebieskoszarym odcieniu, bardzo ładny stan, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.5ax
1 500 PLN
SOLD
27416

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. (Fi.1600.-) w bardzo ładnym stanie, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5ax
1 200 PLN
27417

1919 Konstantynopol, wydanie przedrukowe polska karta pocztowa za 15 fen. z nadrukiem LEVANT (Fi.1500.-), na odwrocie delikatna odbitka drugostronna nadruku (abklatsch); bardzo rzadka jako czysta, najczęściej spotykana z ostemplowaniem grzecznościowym; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady wklejania na kartę albumową); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
1 200 PLN
27418

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); rzadka seria z nadrukiem w kolorze fioletowym na wycinkach, znaczki kasowane datownikiem POCZTA POLSKA / 5.X.1920 / KONSTANTYNOPOL jak zwykle w kolorze niebieskim (Fi.5460.-), gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.13-25
5 200 PLN
27419

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); znaczek za 1 mk. na liście do Warszawy z dnia 2.XII.1920 roku (Fi.18000.-), cenzura warszawska stempelek Wr.1, numer R-ki 522; list z 2.XI. ma numer 475, a publikowany przez prof.J.Aulaytnera z 31.XII numer 569, co świadczy, że przez miesiąc wysyłano poprzez konsulat tylko około 50 listów poleconych; zachowało się ich tylko kilka, to jedno z najrzadszych wydań spośród polskich urzędów poza granicami kraju; znaczków z nadrukiem PPC używano zastępczo pod koniec 1920 roku z powodu braku znaczków z nadrukiem LEVANT; list napisała przebywająca w tym czasie w Konstantynopolu siostra Włodzimierza Rachmanowa, znanego eksperta i prezesa (1922-23) Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego; oprócz listu wysłała stamtąd pisane tym samym tuszem i charakterem pisma dwie bliźniacze kartki opisane kiedyś przez T.Gryżewskiego; sprzedano je w 1993 roku jedną na aukcji Feldmana (lot 23077) za około 16000sfr + prowizja domu aukcyjnego, drugą razem z tym listem prywatnemu kolekcjonerowi; co ciekawe, został on podarowany 5.II.1946 roku innemu słynnemu kolekcjonerowi, na pamiątkę spotkania związanego z przetrwaniem przez niego obozu w Oświęcimiu; jest tam adnotacja o wdzięczności, ale nie wiadomo czego dotyczy; koperta jest nieco pogięta, jak często przesyłki eksploatacyjne, gwarancja J.Falkowski.

Fi.20w
15 000 PLN
27420

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII
200 PLN
27421

1921 Port Gdańsk, przekaz paczkowy wydania krakowskiego z nadrukiem typ 20, przekaz do paczki nadesłanej z Ameryki do Brzeska, osobny stempel i nalepka z informacją o przejściu paczki przez Nowy Port, późne użycie formularza przekazu w 1921 roku, bardzo ciekawy walor w dobrym stanie.

Fi.Ca2, D20, D21
1 500 PLN
27422

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu do Warszawy - fragment datownika odbiorczego widoczny po prawej; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960", jest w pięknym stanie, znaczki unieważniono czytelnie datownikiem Konstantynopola typu 1 z 22.VI.1921; mimo tego z niejasnych powodów został zakwestionowany przez J.Falkowskiego (FALSUM na odwrocie), właściciel nie uwierzył i oddał znaczek do powtórnego zbadania, został on dokładnie przebadany i zagwarantowany przez L.Schmutza, a pieczątka J.Falkowskiego została unieważniona; niecodzienna i ciekawa historia - kopia atestu opisującego całe zdarzenie (dotyczy trzech walorów) i gwarancja Schmutz.

Fi.VI
Mi.114 
2 400 PLN
27423

1922 Port Gdańsk, DZIELONY ZNACZEK DOPŁATY ZA 200 FEN na pomocniczym adresie przesyłkowym na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Horodenka, doskonale odciśnięty bardzo rzadki i wysoko wyceniony datownik "GDAŃSK NOWY PORT" (WOLFF+420.-) z 8.3; czerwona pieczęć z godłem "Główny Urząd cłowy" i rzadko spotykany trzywierszowy stempelek "nadeszło dnia .../ odebrano dnia .../ Składowe ..."; na odwrocie znaczki dopłaty w tym dzielony znaczek za 200 fen - ten przypadek (200 fen - Horodenka 10.5.1922) odnotowano w dziale frankatur zastępczych (patrz Polskie Znaki Pocztowe t.III str.110) - unieważnione 10.V; datownik przejściowy Przemyśl z 6.V; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania (skart poziomo zgięty); gwarancja.

Fi.D22, D42, D45
3 200 PLN
27424

1925 Port Gdańsk, FDC - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z nadrukiem PORT GDAŃSK, seria na wycinkach skasowana w pierwszym dniu obiegu - 5.I. w Polskim Urzędzie Gdańsk 3 rzadkim datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.3 GDAŃSK" z wyróżnikiem "b"; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-11
400 PLN
27425

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
800 PLN
27426

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 000 PLN
27427

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi.3665.-; Mi.1687 euro), w tym dwa najrzadsze wydania, bardzo wysoko wyceniona seria widokowa z nadrukiem I formą (Fi.12a-14a 1000.-, Mi.12-14 480 euro) i znaczek za 1 zł z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK, bardzo ładny stan zachowania, wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja Mikstein, Krawczyk, Kalinowski, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 750 PLN
SOLD
27428

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 2 gr + 3 gr - frankatura mieszana, list zleceniowy wysłany 19.IV.29 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do urzędu pocztowego w Tomaszowie Mazowieckim; znaczki unieważnione datownikiem datownik odbiorczy 20.IV; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.2, 3, 19
Mi.2, 3, 22
400 PLN
27429

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 10.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Pułtuska; znaczek unieważniony nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c", datownik odbiorczy 12.VIII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.5
200 PLN
27430

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem 5 gr. - frankatura pojedyncza, dekoracyjne druki wysłane 9.II.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZ. P.-T. No.1" z mostkiem wyszczerbionym u dołu po prawej stronie; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.12
Mi.15 
400 PLN
27431

1926 Port Gdańsk - "Dyrekcja Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku / Wydział Rachunkowy", bardzo rzadka pieczęć urzędowa nietypowo użyta do unieważnienia znaczka obiegowego za 5 gr. z nadrukiem PORT GDAŃSK, gwarancja Krawczyk.

Fi.12II
Mi.15
80 PLN
27432

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 000 PLN
27433

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
27434

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I; Fi.345.-), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.12aI-14aII
Mi.12-14 
240 PLN
27435

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczek za 5 gr. z nadrukiem formą III, z błędem "cienkie K", gwarancja.

Fi.12b B3
Mi.15I 
60 PLN
27436

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "kolumna Zygmunta", nadruk III formą na znaczku za 10 gr., odmiana bez kreseczek wewnątrz 0 nominału, gwarancja Schmutz.

Fi.13bIIIv
Mi.16 
60 PLN
27437

1926 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska do Poznania.

Fi.15
120 PLN
27438

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "Żaglowiec", nadruk III formą na znaczku za 15 gr. z pierwszego nakładu polskiego - Fi.211I, gwarancja Schmutz.

Fi.15aIIIv
Mi.18I 
100 PLN
27439

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski,.

Fi.16a
Mi.19b
250 PLN
27440

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, w niezmiernie rzadkim kolorze żółtobrązowym, lekki ślad podlepki, sygnowany, gwarancja Ways.

Fi.16b
Mi.19a
300 PLN
27441

1926 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

Fi.22
150 PLN
27442

1927 Port Gdańsk, pierwsza odsyłka listów lotniczych z polskiego urzędu pocztowego Gdańsk 1, list lotniczy przesłany 10.VII na trasie Gdańsk - Lwów; znaczki unieważnione w urzędzie Gdańsk 1 datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; "specjalny dodatkowy stempel "Ouverture de la correspondance aerienne par la Poste Polonaise a Danzig 10-7-1928."; odręczna adnotacja o pobraniu dodatkowej opłaty lotniczej "pobr. 5 gr."; lotem tym przesłano zaledwie 85 sztuk poczty!!! datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.61b
600 PLN
27443

1927 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; widokówka przesłana 19.VIII z Helu do Banku Polskiego w Warszawie ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28; ładnie odciśnięty datownik ambulansu; wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy urzędu WARSZAWA 20 z 20.VIII i datownik kancelaryjny banku "22 LIP.1927", bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.209II
Mi.237II
500 PLN
27444

1928 Port Gdańsk, znaczek w rzadkim kolorze jasno żółtobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.16b
1 000 PLN
27445

1929 Port Gdańsk, firmowy list polecony z Gdańska 8.X.29 do Radomia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.9, 19
100 PLN
27446

1929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

Fi.16
60 PLN
27447

1929 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska do Czerska.

Fi.19
140 PLN