The new auction will start soon

Auction 79. Postcards from Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18597

1937 wizyta króla rumuńskiego w Warszawie, widokówka fotograficzna, czysta.


200 PLN
24302

1900 widokówka Środa (Pozdrowienie ze Środy Po Procesyj w dzień Bożego Ciała), czysta.


60 PLN
24303

1900 około, widokówka z serii "Z pamiętników J.C.Paska", ręcznie kolorowana, czysta.


40 PLN
24304

1900 około, widokówka Kołobrzeg, czysta.


50 PLN
24305

1900 około, widokówka Sopot (ZOPPOT Kurgarten mit Kurchaus), karta litograficzna z suchotłoczonymi elementami.


240 PLN
24306

1901 widokówka Bitwa pod Racławicami, z tekstem, bez obiegu.


25 PLN
24307

1902 widokówka Pozdrowienie z Przemyśla (UL.Al.Dworskiego), z obiegu, mocno uszkodzony prawy narożnik.


40 PLN
24308

1902 widokówka z Warszawy z obiegu pocztowego.


30 PLN
24309

1903 widokówka o secesyjnych motywach, z suchymi tłoczeniami, ręcznie malowana, wysłana z Dąbrowy Górniczej do Piotrkowa.


100 PLN
24310

1903 widokówka Krzemieniec (góra Bony), z obiegu.


80 PLN
24311

1903 widokówka Pabianice, czysta.


120 PLN
24312

1903 widokówka "Gruss aus Skalmierzyce von der Russischen Grenze." (Hotel Imbach, Preuss. Hauptzollamt, Grenzübergang), z obiegu.


120 PLN
24313

1904 widokówka Gdańsk (Hohes Thor mit Kaiser Wilhelm Denkmal), z obiegu.


40 PLN
24314

1904 widokówka Kamieniec Podolski (Brama Ruska), z obiegu.


80 PLN
24315

1904 widokówka Kamieniec Podolski (przedmieście Wydrówka i rzeka Smotrycz), z obiegu.


100 PLN
24316

1904 widokówka Satanów (ruiny fortecy), z obiegu.


120 PLN
24317

1904 widokówka Bar (ruiny fortecy, miasto), z obiegu.


150 PLN
24318

1904 widoków z Krakowa z obiegu pocztowego.


40 PLN
24319

1905 około, widokówka z serii Bohaterki Polskie - Henryka Pustowojtoff (Pustowójtówna) dzielny adjutant pułkow: Czachowskiego - później towarzysz jen: Langiewicza 1863, czysta.


100 PLN
24320

1905 widokówka Kamieniec Podolski (widok na Nowy Most i miasto z Nowego Bulwaru), z obiegu.


120 PLN
24321

1905 widokówka Dąbrowa Górnicza (Kopalnia "Reden"), z obiegu.


80 PLN
SOLD
24322

1905 widokówka Wilno (Werki), z obiegu.


100 PLN
24323

1905 widokówka Wrocław (ratusz strona wschodnia), litografia, z obiegu.


80 PLN
24324

1905 widokówka Łódź (Knaben-Gymnasium - Gimnazyum męskie), czysta.


120 PLN
24325

1905 widokówka Most na Przemszy, czysta.


50 PLN
24326

1906 widokówka Lwów (Kopec Unii Lubelskiej), z obiegu.


80 PLN
24327

1906 widokówka Nowo-Aleksandrya (Puławy), czysta.


60 PLN
24328

1906 widokówka Nowo-Aleksandrya (Puławy: Sybilla, Instytut agronomiczny), czysta.


80 PLN
24329

1906 widokówka Nowo-Aleksandrya (Puławy Oranżerya), czysta.


80 PLN
24330

1907 widokówka Kielce (Rząd Guberjalny, Katedra, Hotel Polski, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie), czysta.


80 PLN
24331

1907 widokówka Kazimierz nad Wisłą, czysta.


80 PLN
24332

1907 widokówka Łowicz (Magistrat), czysta.


50 PLN
24333

1907 widokówka Wilno (Góra Zamkowa widok ogólny), czysta.


80 PLN
24334

1908 widokówka Łódź (Pasaż Majera), z obiegu.


100 PLN
24335

1908 widokówka Łódź (Rzeźnia miejska), czysta.


200 PLN
24336

1908 widokówka Tunel pod Miechowem, czysta.


200 PLN
24337

1908 widokówka Włocławek (Most na Wiśle), czysta.


200 PLN
24338

1909 widokówka Częstochowa Wystawa Przemysłu i Rolnictwa - ogólny widok lewej strony), czysta.


60 PLN
24339

1909 widokówka Zakopane (Kościół), z obiegu (znaczek zdjęty), stempelek składnicy pocztowej LANCKORONA.


70 PLN
24340

1909 widokówka Wilno (Zarzecze. Most i widok ogólny), czysta.


120 PLN