Page:
WW2 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
19139

1932 oryginalne zdjęcie opisane na odwrocie "przed nominacją na podchorążych wizyta u dowódcy 81 pp w Grodnie"; w tym czasie dowódcą tej jednostki był pułkownik (wówczas) Stanisław Maczek, przyszły twórca i legendarny dowódca 1 Dywizji Pancernej.

200 PLN
19140

1936 III Rzesza, czysta widokówka (fotografia) przedstawiająca pancernik kieszonkowy "Admiral Graf Spee".

120 PLN
19141
Fi.295, 296
Mi.316, 317 

1938 Zaolzie, list ofrankowany polskimi znaczkami (zgodnie z taryfą), wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Katowic, z dodatkowymi stemplami propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i na odwrocie "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

150 PLN
19142
Fi.296
Mi.317 

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Warszawy, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

150 PLN
19143

Mi.277, 279A 

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie ostemplowane na kopercie kasownikami: "CESKY TESIN" 1.X i prowizorycznym polskim "CIESZYN 2" 2.X; dodatkowo stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).

80 PLN
19144

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 51 do Pragi. W dniu 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium Zaolzia, a 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę; cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.

120 PLN
19145

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.

20 PLN
19146

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.

20 PLN
19147

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.

20 PLN
19148

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.

20 PLN
19149

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.

20 PLN
19150
Fi.310
Mi.331 

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.178 - urząd poczty polowej uruchomiony 31.III przy Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii wchodzącej w skład Armii "Modlin"; znaczek na karcie ostemplowany w pierwszym dniu funkcjonowania poczty.

120 PLN
19151
Fi.Cp88

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa o interesującej treści, datowana 3.IX w agencji pocztowo-telegraficznej Kampinos, przesłana 4.IX AMBULANSEM NR.124 relacji WARSZAWA - BYDGOSZCZ z Łowicza do Torunia; idealnie odciśnięty kasownik ambulansu i fioletowy stempelek cenzury wojskowej BC 47; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Korszeń.

800 PLN
19152

1939 "Dziwna wojna" - ilustrowany formularz wysłany 4.X przez żołnierza francuskiego z poczty polowej 16 na brytyjską wyspę Jersey, stempelek cenzury.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy to kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, pomimo tego nie wypełniły swoich zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.

120 PLN
19153

1939 Kampania Wrześniowa, Armia "Modlin", Warszawska Brygada Obrony Narodowej, I Batalion Warszawski, jednostka walcząca w składzie zgrupowania "Płock", zaświadczenie z pieczęciami formacyjnymi wydane już w czasie trwania Kampanii lub tuż przed; bardzo słaby stan zachowania.

30 PLN
19154

1939 III Rzesza, OKH - niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych, list urzędowy w kopercie "firmowej" zwolniony od opłaty pocztowej wysłany 2.12 z Berlina do Krosna, pieczęć urzędowa.

50 PLN
19155

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.

60 PLN
19156

1939 kartka słowackiej poczty polowej nr 8 wysłana 22.9.39, słowacka poczta polowa 8 i 12 stacjonowały w miesiącu wrześniu w Polsce po wspólnym zajęciu południowych terenów Polski w ramach współpracy z Niemcami, stempel słowackiej cenzury wojskowej.

250 PLN
SOLD
19157

1939 kartka słowackiej poczty polowej nr 12 wysłana 1.9.39, słowacka poczta polowa 8 i 12 stacjonowały w miesiącu wrześniu w Polsce po wspólnym zajęciu południowych terenów Polski w ramach współpracy z Niemcami, stempel słowackiej cenzury wojskowej.

250 PLN
SOLD
19158

Mi.276

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.

100 PLN
19159

Mi.376

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

175 PLN
19160


Mi.381

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

350 PLN
19161

Mi.381

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

175 PLN
19162

Mi.403

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 2,50 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.

100 PLN
19163

Mi.463

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

200 PLN
19164

1940 Armia Polska we Francji, obóz szkoleniowy dla polskich oficerów w Chateaubriant, formularz poczty polowej wysłany 4.I z Paryża do obozu, treść napisana po polsku; idealny stan zachowania; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia.

240 PLN
19165

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.

100 PLN
19166

Mi.17 

1941 Brytyjskie Fałszerstwo Propagandowe niemieckiego znaczka obiegowego za 12 (Pf) z podobizną Hitlera; goła szczęka i napis FUTSCHES REICH, piękny stan.

300 PLN
SOLD
19167

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 11.IV z miejscowości Alyth do jednostki o oznaczeniu kodowym P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny dwuobrączkowy stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 12 APR 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; zgrabna niewielka kopertka w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
19168

1941-46 Poczta Polowa II Korpusu, zestaw 20 wycinków z różnymi datownikami polskich poczt polowych, dodatkowo nieliczone 2 wycinki z datownikami I Korpusu.

150 PLN
SOLD
19169

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w parkach - lewy znaczek brzegowy jednostronnie cięty, prawy ze środka arkusza; spotykane czasem na listach poczty polowej.

70 PLN
19170

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, dodatkowo nieliczony narożny znaczek dla wojsk lądowych dwustronnie cięty z przywarciami na gumie; spotykane czasem na listach poczty polowej.

40 PLN
19171

1941 kartka z centralnego komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie do poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich.

150 PLN
19172

1941 kartka formularz z centrali informacyjnej Czerwonego Krzyża w Genewie do Krakowa, zapytanie w sprawie zaginionego w Kozielsku z tak zwanej "listy katyńskiej", stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

180 PLN
SOLD
19173

1941 list z Londynu do polskiej poczty polowej, stempel biura pocztowego 1. Korpusu, gwarancja Walocha.

80 PLN
19174

Fi.1

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w trójbloku - tête-bêche (Fi.1300.-) i znaczek z niezadrukowanym polem (Fi.jako kasowany niekatalogowany), skasowany grzecznościowo oryginalnym kasownikiem rosyjskiej poczty polowej nr.3000 przydzielonej sztabowi głównemu Armii gen.Andersa w Jangi-Jul, 18 lub 19.8.42 w pierwszym lub drugim dniu obiegu, zachowany z pełną oryginalną gumą w pięknym stanie, w tej postaci niespotykany!!! gwarancja Schmutz.

3 600 PLN
19175

Fi.1

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Korszeń.

1 200 PLN
19176

Fi.1-9

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w narożnych i marginesowym czworobloku.

4 000 PLN
19177

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, wycinek pokwitowania odbioru przekazu pieniężnego z dnia 5.8 na kwotę 3,50 rubla wysłanego na adres poczty polowej 3000 przydzielonej do obsługi Dowództwa i sztabu Armii w Jangi-Jul, idealnie odciśnięty datownik POLEWAJA POCZTA 3000 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "б"; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

250 PLN
19178

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dowód nadania listu poleconego (opłata 60 kop) wysłanego 8.7, na odwrocie datownik nadawczy sowieckiej poczty polowej POLEWAJA POCZTA 3003 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "б" przydzielonej 1.VI.1942 przez władze sowieckie do obsługi 7 Dywizji Piechoty, formującej się w rejonie miejscowości Kermine; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

200 PLN