The new auction will start soon

Auction 79. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19139

1932 oryginalne zdjęcie opisane na odwrocie "przed nominacją na podchorążych wizyta u dowódcy 81 pp w Grodnie"; w tym czasie dowódcą tej jednostki był pułkownik (wówczas) Stanisław Maczek, przyszły twórca i legendarny dowódca 1 Dywizji Pancernej.


200 PLN
19140

1936 III Rzesza, czysta widokówka (fotografia) przedstawiająca pancernik kieszonkowy "Admiral Graf Spee".


120 PLN
19141

1938 Zaolzie, list ofrankowany polskimi znaczkami (zgodnie z taryfą), wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Katowic, z dodatkowymi stemplami propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i na odwrocie "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.295, 296
Mi.316, 317 
150 PLN
19142

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Warszawy, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
150 PLN
19143

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie ostemplowane na kopercie kasownikami: "CESKY TESIN" 1.X i prowizorycznym polskim "CIESZYN 2" 2.X; dodatkowo stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).


Mi.277, 279A 
80 PLN
19144

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 51 do Pragi. W dniu 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium Zaolzia, a 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę; cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


120 PLN
19145

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


20 PLN
19146

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
19147

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


20 PLN
19148

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.


20 PLN
19149

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.


20 PLN
19150

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.178 - urząd poczty polowej uruchomiony 31.III przy Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii wchodzącej w skład Armii "Modlin"; znaczek na karcie ostemplowany w pierwszym dniu funkcjonowania poczty.

Fi.310
Mi.331 
120 PLN
19151

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa o interesującej treści, datowana 3.IX w agencji pocztowo-telegraficznej Kampinos, przesłana 4.IX AMBULANSEM NR.124 relacji WARSZAWA - BYDGOSZCZ z Łowicza do Torunia; idealnie odciśnięty kasownik ambulansu i fioletowy stempelek cenzury wojskowej BC 47; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja.

Fi.Cp88
800 PLN
19152

1939 "Dziwna wojna" - ilustrowany formularz wysłany 4.X przez żołnierza francuskiego z poczty polowej 16 na brytyjską wyspę Jersey, stempelek cenzury.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy to kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, pomimo tego nie wypełniły swoich zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


120 PLN
19153

1939 Kampania Wrześniowa, Armia "Modlin", Warszawska Brygada Obrony Narodowej, I Batalion Warszawski, jednostka walcząca w składzie zgrupowania "Płock", zaświadczenie z pieczęciami formacyjnymi wydane już w czasie trwania Kampanii lub tuż przed; bardzo słaby stan zachowania.


30 PLN
19154

1939 III Rzesza, OKH - niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych, list urzędowy w kopercie "firmowej" zwolniony od opłaty pocztowej wysłany 2.12 z Berlina do Krosna, pieczęć urzędowa.


50 PLN
19155

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


60 PLN
19156

1939 kartka słowackiej poczty polowej nr 8 wysłana 22.9.39, słowacka poczta polowa 8 i 12 stacjonowały w miesiącu wrześniu w Polsce po wspólnym zajęciu południowych terenów Polski w ramach współpracy z Niemcami, stempel słowackiej cenzury wojskowej.


250 PLN
SOLD
19157

1939 kartka słowackiej poczty polowej nr 12 wysłana 1.9.39, słowacka poczta polowa 8 i 12 stacjonowały w miesiącu wrześniu w Polsce po wspólnym zajęciu południowych terenów Polski w ramach współpracy z Niemcami, stempel słowackiej cenzury wojskowej.


250 PLN
SOLD
19158

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.276
100 PLN
19159

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.376
175 PLN
19160

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.381
350 PLN
19161

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.381
175 PLN
19162

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 2,50 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.


Mi.403
100 PLN
19163

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
200 PLN
19164

1940 Armia Polska we Francji, obóz szkoleniowy dla polskich oficerów w Chateaubriant, formularz poczty polowej wysłany 4.I z Paryża do obozu, treść napisana po polsku; idealny stan zachowania; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia.


240 PLN
19165

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


100 PLN
19166

1941 Brytyjskie Fałszerstwo Propagandowe niemieckiego znaczka obiegowego za 12 (Pf) z podobizną Hitlera; goła szczęka i napis FUTSCHES REICH, piękny stan.


Mi.17 
300 PLN
SOLD
19167

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 11.IV z miejscowości Alyth do jednostki o oznaczeniu kodowym P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny dwuobrączkowy stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 12 APR 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; zgrabna niewielka kopertka w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
200 PLN
19168

1941-46 Poczta Polowa II Korpusu, zestaw 20 wycinków z różnymi datownikami polskich poczt polowych, dodatkowo nieliczone 2 wycinki z datownikami I Korpusu.


150 PLN
SOLD
19169

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w parkach - lewy znaczek brzegowy jednostronnie cięty, prawy ze środka arkusza; spotykane czasem na listach poczty polowej.


70 PLN
19170

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, dodatkowo nieliczony narożny znaczek dla wojsk lądowych dwustronnie cięty z przywarciami na gumie; spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
19171

1941 kartka z centralnego komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie do poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich.


150 PLN
19172

1941 kartka formularz z centrali informacyjnej Czerwonego Krzyża w Genewie do Krakowa, zapytanie w sprawie zaginionego w Kozielsku z tak zwanej "listy katyńskiej", stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


180 PLN
SOLD
19173

1941 list z Londynu do polskiej poczty polowej, stempel biura pocztowego 1. Korpusu, gwarancja Walocha.


80 PLN
19174

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w trójbloku - tête-bêche (Fi.1300.-) i znaczek z niezadrukowanym polem (Fi.jako kasowany niekatalogowany), skasowany grzecznościowo oryginalnym kasownikiem rosyjskiej poczty polowej nr.3000 przydzielonej sztabowi głównemu Armii gen.Andersa w Jangi-Jul, 18 lub 19.8.42 w pierwszym lub drugim dniu obiegu, zachowany z pełną oryginalną gumą w pięknym stanie, w tej postaci niespotykany!!! gwarancja Schmutz.

Fi.1
3 600 PLN
19175

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja.

Fi.1
1 200 PLN
19176

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w narożnych i marginesowym czworobloku.

Fi.1-9
4 000 PLN
19177

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, wycinek pokwitowania odbioru przekazu pieniężnego z dnia 5.8 na kwotę 3,50 rubla wysłanego na adres poczty polowej 3000 przydzielonej do obsługi Dowództwa i sztabu Armii w Jangi-Jul, idealnie odciśnięty datownik POLEWAJA POCZTA 3000 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "б"; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.


250 PLN
19178

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dowód nadania listu poleconego (opłata 60 kop) wysłanego 8.7, na odwrocie datownik nadawczy sowieckiej poczty polowej POLEWAJA POCZTA 3003 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "б" przydzielonej 1.VI.1942 przez władze sowieckie do obsługi 7 Dywizji Piechoty, formującej się w rejonie miejscowości Kermine; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.


200 PLN