The auction will start on 21.06.2024

Auction 77. Postcards from Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7892

1900 około, widokówka Kłodzko - Gruss aus Glatz, litografia czysta, bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
7893

1900 około, widokówka Sopot - Familienbad und Promenade, podbarwiana litograficznie, czysta, doskonały stan zachowania.


150 PLN
7894

1901 widokówka Kosów (Zakład leczniczy Dr.Tarnawskiego w Kosowie), z obiegu (znaczek zdjęty).


120 PLN
7895

1901 widokówka z Warszawy, Pałac w Łazienkach.


50 PLN
7896

1901 widokówka z Sagan - Żagania z obiegu pocztowego.


80 PLN
7897

1902 widokówka Chełmno (Kulm), ramka litograficzna, z obiegu, doskonały stan zachowania.


150 PLN
7898

1902 widokówka Wrocław - Gruss aus Breslau (Denkmal Kaiser Wilhelm I), litografia z obiegu, słabszy bardzo stan zachowania (znaczek zdjęty).


40 PLN
7899

1902 widokówka z Kibart z obiegu pocztowego , Dworzec kolejowy , stacja graniczna , urząd celny.


280 PLN
7900

1903 widokówka z Warszawy, kościół Świętego Jana.


50 PLN
7901

1903 widokówka z Sagan - Żagania z obiegu pocztowego.


70 PLN
7902

1903 widokówka z Marienwalde - Bierzwnik (powiat choszczeński) z obiegu pocztowego.


180 PLN
7903

1904 widokówka Kamieniec Podolski - widok ogólny, wydanie Chr.Haun, Kunstanstalt, Darmstadt; z obiegu.


100 PLN
7904

1906 około, widokówka patriotyczna "Cieniom Okrzei" poświęcona Stefanowi Okrzei, członkowi Organizacji Bojowej PPS, który został aresztowany z udział w zamachu na znienawidzonego przez ludność Warszawy oberpolicmajstra Karla Nolkena, stracony na stokach Cytadeli, stał się symbolem walki niepodległościowej; rzadki walor w słabszym stanie zachowania.


100 PLN
7905

1909 widokówka Częstochowa, czysta (zapisana z tyłu).


30 PLN
7906

1909 widokówka Złoczów (Ulica Jabłonowskiego, Ulica kolejowa, Ulica Sobieskiego), z obiegu (znaczek zdjęty).


80 PLN
7907

1910 około, widokówka Śnieżka (Schneekoppe)- budynki na szczycie, czysta.


20 PLN
7908

1910 około, widokówka Jaworów (szkoła przemysłowa), z obiegu, wysłana z Truskawca, dobry stan zachowania (znaczek zdjęty).


80 PLN
7909

1910 około, widokówka (ulicówka) z Opola.


50 PLN
7910

1910 widokówka Wilno - Prospekt Śto Jerski; nakładem Wyd.artystyczne D.Wizuna, Wilno; czysta.


80 PLN
7911

1910 widokówka Łowicz - Kościół Ś-go Ducha, nakład księgarni K.Rybickiego w Łowiczu, czysta.


80 PLN
7912

1910 widokówka Lublin - Kasa przemysłowców, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.


120 PLN
7913

1910 widokówka Lublin - Kościół Kapucynów, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.


80 PLN
7914

1910 widokówka Lublin - Brama Krakowska, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.


80 PLN
7915

1910 widokówka Lublin - Kościół Kapucynów, wydawnictwo K.Wojutyński w Warszawie, czysta.


60 PLN
7916

1910 widokówka Bochotnica Ruiny zamku Esterki, Wydawnictwo Snowalew w Kazimierzu, czysta.


50 PLN
7917

1911 widokówka Tatry - Staw Smerczyński w dolinie Kościeliskiej, czysta.


40 PLN
7918

1912 widokówka Grudziądz, litografia sygnowana RT, z obiegu, idealny stan zachowania.


80 PLN
7919

1912 widokówka Kołobrzeg (Kolberg), czysta.


60 PLN
7920

1912 widokówka Tarnopol, barwiona litograficznie, czysta.


60 PLN
7921

1912 widokówka - mieszkańcy Galicji Szlachta.


60 PLN
7922

1912 widokówka Włocławek - widok ogólny, czysta.


80 PLN
7923

1912 widokówka Nowo-Aleksandrya (Puławy) - rożne obrazki: Oranżerya, Aleja Gotycka, Domek Gotycki, Głęboka droga, wydanie Teodor Piętka, Wrocław, nakładem wydawnictwa księgarni M.Rojza w Nowej-Aleksandryi (Puławy); czysta.


120 PLN
7924

1913 widokówka Gdańsk, z obiegu.


25 PLN
7925

1913 widokówka Grudziądz, czysta.


35 PLN
7926

1913 widokówka Grudziądz, czysta.


25 PLN
7927

1913 widokówka Chełm, czysta.


40 PLN
7928

1913 widokówka z Bad Oppelsdorf - Opolna Zdroju z obiegu pocztowego.


90 PLN
7929

1913 10 czystych widokówek ze Lwowa wydanych nakładem Lwowskiego Wydawnictwa Leon Propst, doskonały stan zachowania.


180 PLN
7930

1914 widokówka Starokonstantynów, czysta.


70 PLN
7931

1914 widokówka Pelplin, z obiegu (z zeszyciku).


30 PLN