The auction will start on 19.04.2024

Auction 77. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6378

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
6379

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w lewo - na lewych znaczkach nie całkiem widoczny nominał 50 zł. a po prawej cyfra 3 i kawałek 5, na prawych tylko nominał - niepełne 50 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
140 PLN
6380

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo nadrukiem - po lewej tylko zł, po prawej 350; na marginesie data zamówienia, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
120 PLN
6381

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
6382

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
6383

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
50 PLN
6384

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
6385

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
6386

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
6387

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
6388

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
6389

1990 wydanie przedrukowe, pasek znaczków z przesuniętym w dół nadrukiem, górne znaczki bez nominału, na dole nominał na marginesie, pozostałe znaczki z nominałem na górze zamiast na dole znaczka.

Fi.3121MK
Mi.3269
250 PLN
6390

1990 wydanie przedrukowe, pasek znaczków z przesuniętym w dół nadrukiem, górny znaczek bez nominału, na dole nominał na marginesie, pozostałe znaczki z nominałem na górze zamiast na dole znaczka.

Fi.3121MK
Mi.3269
130 PLN
6391

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożny dziewięcioblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem tak silnie przesuniętym, że górne znaczki pozostają bez nowego nominału, gwarancja.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
700 PLN
6392

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
6393

1990 10. rocznica powstania NSZZ Solidarność, arkusz sprzedażny.

Fi.3133 ark.
Mi.3281
65 PLN
6394

1990 Lech Wałęsa, czworoblok z uskokiem w perforacji pionowej.

Fi.3152
Mi.3300
25 PLN
SOLD
6395

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczki nie wprowadzone do obiegu ze względu na galopującą inflację, w doskonałym stanie.

Fi.XXIX, XXX
Mi.VII, VIII
857 PLN
SOLD
6396

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu (Fi.800.-), dodatkowo z liczbą rozrachunkową na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII
800 PLN
6397

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
SOLD
6398

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


140 PLN
SOLD
6399

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
6400

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
6401

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
6402

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
170 PLN
6403

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
40 PLN
6404

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
6405

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
6406

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz sprzedażny i blok.

Fi.3195-200 ark., bl.145
Mi.3343-8, Bl.115
20 PLN
6407

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
6408

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
6409

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
6410

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, seria z blokiem w okolicznościowych karnetach z autografem projektanta kart art. plastyka Macieją Jędrysika.

Fi.3225-6, bl.147
Mi.3383-4, Bl.117
90 PLN
6411

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Bracelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

Fi.3244A
Mi.3392B
10 PLN
6412

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
6413

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


300 PLN
SOLD
6414

1993 rocznik kopert FDC (bez Bl.151A(108A); Fi.185,70).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
140 PLN
6415

1993 rocznik znaczków czystych (bez Bl.107I-II; Fi.193,60).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
150 PLN
6416

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
6417

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy okolicznościowo znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie; znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289Pw
Mi.3437
80 PLN