The auction will start on 14.04.2023

Auction 75. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25062

1918 środek katalogu prac konkursowych na Marki Polskie zorganizowanego z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; zawiera 144 projekty, trzydziestu dwóch autorów, na trzydziestu pięciu stronach, w tym nagrodzone prace: E.Bartłomiejczyka, W.Husarskiego, J.Toma i E.Trojanowskiego; jak zwykle brak strony 8, ale dodatkowo trzynaście kolorowych odbitek projektów wybranych przez Komisję Konkursową; wydano go w czterech wersjach kolorów niebieskiej, czarnej, zielonej i brązowej; tu rzadka w kolorze zielonym z minimalną ceną wywoławczą nieco poniżej 9 zł. za projekt.

Fi.1
1 400 PLN
25063

1918 współkursory - prawdopodobnie najpóźniejsza austriacka karta pocztowa bez przedruku użyta w wolnej Polsce!!! wysłana 28.VII.1919 z miejscowości Uhnów (powiat Rawa Ruska, dyrekcja Lwowska) do obozu jeńców ukraińskich w Przemyślu (Pikulice?), stempelek cenzury wojskowej w Przemyślu i najpewniej cenzura obozowa - duża odręcznie wpisana litera "C"; po wycofaniu 20.I.1919 z obiegu wszystkich austriackich znaczków i całostek jeszcze przez pewien okres były one używane na obszarze dyrekcji Lubelskiej; w Galicji używano ich bardzo krótko i to głównie w wewnętrznym obrocie pocztowym na skarcie; prywatnych przesyłek z oryginalnego obiegu w drugim kwartale 1919 roku się nie spotyka - tu oferowana karta, co ciekawsze przybliżająca bardzo słabo udokumentowane zagadnienie obozów dla jeńców z czasów wojny polsko-ukraińskiej, jest niewątpliwie unikalna; wspaniały walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
25064

1918 znaczek kasowany niemieckim kasownikiem do pokwitowań telegraficznych w Warszawie.


200 PLN
25065

1918 znaczki okupacyjne stemplowane kasownikiem prowizorycznym z Warszawy, prawdopodobnie przeznaczonym do stemplowania urzędu nadawczego na przekazach.


300 PLN
25066

1918 WSPÓŁKURSORY, przekaz pieniężny z Tarnowa 7.1.19 do Krakowa, wysoka frankatura w tym znaczkiem za 2 korony, kiedy przekaz dotarł do Krakowa 11.1.19 w obiegu od dwóch dni były już znaczki wydania krakowskiego, rzadki dekoracyjny walor.


1 851 PLN
SOLD
25067

1918 LUBACZÓW, austriacki znaczek pospiesznego doręczenia kasowany stemplem prowizorycznym z Lubaczowa.


100 PLN
25068

1918 ŁOMŻA, parka znaczków okupacji niemieckiej będące w obiegu do końca 1918 roku kasowana niemym stemplem prowizorycznym z Łomży.


100 PLN
25069

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z abklaczem.

Fi.55
Mi.54
80 PLN
25070

1919 wydanie Komisją Rządzącej, zestaw 15 znaczków z prywatnym ząbkowaniem z obiegu pocztowego.

Fi.55, 59, 61, 62, 63
Mi.54, 58, 60, 61, 62
150 PLN
25071

1919 KRAKÓW - wydanie Komisji Rządzącej, znaczki za 2, 20, 50 f. na wycinku ze skartu, unieważnione rzadkim kasownikiem rusztowym z Krakowa.

Fi.55, 61, 63
Mi.54, 60, 62 
40 PLN
25072

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
25073

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
25074

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z prywatnym ząbkowaniem.

Fi.55-65
Mi.54-64
120 PLN
25075

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
75 PLN
25076

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Falkowski.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
25077

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
350 PLN
25078

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
75 PLN
25079

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z oryginalnego obiegu z różnych urzędów.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
25080

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z prywatnym ząbkowaniem, znaczek Fi. 58 z błędem B1.

Fi.55-65
Mi.54-64
300 PLN
25081

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 3 hal. z błędem "lekko uszkodzone C w POCZTA", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
30 PLN
25082

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowy znaczek za 3 hal. z błędem "przekreślony rysunek", znaczek nie jest złamany - to pęknięcie (uszkodzenie) formy, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
80 PLN
25083

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prawy znaczek z błędem "zgrubienie na szyi orła", gwarancja.

Fi.56B1
Mi.55
90 PLN
SOLD
25084

1919 wydanie Komisji Rządzącej, lewy znaczek z usterką w postaci zalanego druku na lewej nodze.

Fi.57
Mi.56
60 PLN
25085

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 5 h., lewy z błędem "y połączone z białą ramką", a prawy z błędami "plamka nad lewym szponem orła" i "h połączone z obwódką lewej tarczy", gwarancja Berbeka.

Fi.57 B+B
Mi.56 
60 PLN
25086

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Landre.

Fi.58 B1
Mi.57 
240 PLN
25087

1919 wydanie Komisji Rządzącej, lewy znaczek z usterką w postaci zalanego druku na prawej ramce.

Fi.59
Mi.58
80 PLN
25088

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 10 h. z błędem, po załamaniu znaczka po wykonaniu perforacji poziomej dolna część wykonywanej potem perforacji pionowej skośna, bardzo rzadkie, podwójna gwarancja Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
120 PLN
25089

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Białej 18.4.19 do Berlina, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
25090

1919 wydanie Komisji Rządzącej, arkusz sprzedażny znaczka za 15 hal. rozcięty w połowie, doskonały materiał badawczy.

Fi.60
Mi.59
380 PLN
25091

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 h. z błędem "zalany napis POLSKA", w prawej cyfrze 5 wypadł z papieru węgielek, gwarancja Berbeka.

Fi.60 MK
Mi.59 
40 PLN
25092

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z podwójnym drukiem, bardzo rzadkie z jednego stuznaczkowego arkusza, gwarancja.

Fi.60Dp
Mi.59DD
1 000 PLN
25093

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 20 h. z błędem na poz.100 "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.61 B
Mi.60 
40 PLN
25094

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem z poz. 37 "uszkodzona cyfra 2", gwarancja i oznaczenie.

Fi.61B1
Mi.60
40 PLN
25095

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list firmowy z Krakowa 2.3.19.

Fi.62
Mi.61
80 PLN
25096

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list z Bielska 28.2.19 do Wiednia.

Fi.62
Mi.61
80 PLN
25097

1919 wydanie Komisji Rządzącej, arkusz sprzedażny znaczka za 50 hal. złożony przez połowy, doskonały materiał badawczy.

Fi.63
Mi.62
480 PLN
25098

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list polecony z Krakowa 26.3.19 do Kielc, opłata jak za list z wagą powyżej 20 gram, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.63, 76B
Mi.62, 80
160 PLN
25099

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "wyrostek z lewej strony u dołu o", gwarancja.

Fi.65B2
Mi.64
72 PLN
SOLD
25100

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z przesuniętym drukiem kolorów.

Fi.65MK
Mi.64
60 PLN
SOLD
25101

1919 wydanie w walucie koronowej, makulatura znaczka za 3 hal. w czworobloku, na wysokości napisu POCZTA z dziesiątego rzędu znalazła się karbowana "listwa" sucho wyciśnięta w papierze, po obu jej stronach papier pozostał niezadrukowany, w efekcie brak dolnej części rysunku znaczka w dziewiątym rzędzie i górnej w dziesiątym, gwarancja Schmutz.

Fi.73 MK
Mi.65
1 200 PLN