The auction will start on 14.04.2023

Auction 75. Germany

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31466

1862 lub po, Hanower, całostka - koperta, wysłana 1/6 z Celle do Hildesheim, kasownik odbiorczy na odwrocie, klapa kompletna, ale uszkodzona przy otwieraniu; dobry stan zachowania.


Mi.U11 
90 PLN
31467

1872 Rzesza, pierwsze wydanie znaczków zjednoczonych Niemiec, frankatura dwukolorowa 1/2 gr + 2 gr, kompletna koszulka listu wysłanego 19.VII z banku C.H.Donner w Hamburgu do Christiansand (obecnie Kristiansund) w Norwegii, znaczki skasowane efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel); czerwony stempelek wyjścia z biura nadawcy w formie dwuobrączkowego datownika; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5, 14 
800 PLN
31468

1884 Rzesza, karta pocztowa z wysłana z Mönchengladbach do Coventry w Anglii, przesyłka 5.4 przewieziona ambulansem pocztowym relacji Dortmund-Aachen, owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P8I 
40 PLN
31469

1888 Niemiecka Poczta w Turcji, parka pozioma znaczków za 1 PIA/20Pf skasowana "5 6 88" na wycinku z listu poleconego z Konstantynopola datownikiem "CONSTANTINOPEL 1 DEUTSCHE POST"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
120 PLN
31470

1894 Samoa, prekursory (Vorläufer) czworoblok znaczków niemieckich za 20 Pf skasowany "15/8 94" na wycinku dwoma datownikami "APIA KAISERL.DEUTSCHE POSTAGENTUR" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V48
1 000 PLN
31471

1895 Togo, prekursory (Vorläufer) znaczek niemiecki za 20 Pf skasowany "24/11 95" na wycinku datownikiem "LOME TOGOGEBIET" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V48
40 PLN
31472

1897 Rzesza, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Wystawy Przemysłowej w Lipsku (Sachsisch-Thiringische Industrie -u. Gewerbe Ausstellung), czysta; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.PP9 13/01
80 PLN
31473

1898 Kiautschou, prekursor (Vorläufer) - znaczek Niemieckiej Poczty w Chinach za 50 Pf, skasowany "26/1 98" datownikiem "TSINTANFORT MARINE-FELDPOST"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V6I
300 PLN
31474

1901 Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (DSWA), seria wydania definitywnego, kasowana (Mi.360 euro), bardzo dobry stan zachowania.


Mi.11-23
600 PLN
31475

1901 Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (DSWA), znaczek za 50 Pf skasowany na wycinku datownikiem "SWAKOPMUND DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA" z wyróżnikiem "a"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.18
100 PLN
31476

1901 Kiautschou, współkursor (Mitläufer) - znaczek niemiecki za 3 Pf, skasowany "2 4 01" datownikiem "TSINGTAU KIAUTSCHOU" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.M1IIa
120 PLN
31477

1901 Niemiecka Poczta w Chinach, prekursory (Vorläufer) parka pionowa niemieckich znaczków dla przesyłek urzędowych za 2 Mk skasowana "16/3 01" na wycinku dwoma datownikami "TIENTSIN DEUTSCHE POST" z wyróżnikiem "a"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V37e
300 PLN
31479

1902 Rzesza, dekoracyjna koperta o zastrzeżonym wzorze użytkowym (D.R.G.M.152587.) ofrankowana i jako druki wysłana 18.6 z Berlina do Hanoweru, znaczek unieważniony wirnikiem mechanicznym z nakładką z literami "D*R"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta u góry z niewielkim naddarciem).


Mi.69a 
500 PLN
31480

1904 Niemiecka Poczta w Maroku, współkursor (Marokko-Mitläufer) - znaczek niemiecki za 20 Pf, skasowany 24.11.04 na wycinku datownikiem "TANGER DEUTSCHE POST (MAROCCO)"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.72
300 PLN
31481

1905 Karoliny, dzielony znaczek za 10 Pf jako opłata za widokówkę przesłaną 6.5 z Ponape do Jaluit, znaczki dzielone stosowano w tym urzędzie tylko w krótkim okresie 20.IV-9.VII.1905 w związku z brakiem znaczków po 5 Pf ponieważ w wyniku tajfunu, który przeszedł nad Ponape, zniszczeniu uległ urząd pocztowy; znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym - stemplem do laku - regularny datownik również zaginął w czasie tego tajfunu; datownik odbiorczy Jaluit z 13.5; dekoracyjna i egzotyczna całość.


Mi.9H
600 PLN
31482

1905 Niemiecka Afryka Wschodnia, czysta karta z wydrukowanym na odwrocie tekstem, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P18
50 PLN
31483

1908 Niemiecka Poczta w Chinach, widokówka ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego za 2C/4Pf, wysłana jako druki 2.2 z Pekinu do Krakowa, stempelek nadawcy "KARL.A/ SKIDZUN/ 1.KOMP.GESANDTSCHAFT/ SCHUTZWACHE/ PEKING-CHINA", ponieważ znaczek naklejono na stronie widokowej, urzędnik w Krakowie w pierwszej chwili go nie zauważył i naliczył dopłatę w wysokości 10 hal. naklejając nawet znaczek i kasując go, po dostrzeżeniu omyłki znaczek dopłaty zdjęto; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.29 
150 PLN
31484

1910 Bawaria, AMBULANS relacji EGER(CHEB)-NORYMBERGA, ładna odbitka kasownika "K.B. BAHNPOST EGER I NRNB." na karcie pocztowej przesłanej 7.III ambulansem z Eger do Norymbergi, dodatkowo okrągły stempelek z liczbą "119"; całość w bardzo stanie zachowania.


Mi.P79/03  
120 PLN
31485

1911 Kamerun, widokówka wysłana 1.5 z Victorii do Krakowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.7 
500 PLN
31486

1911 widokówka przedstawiając cesarski jacht SMY Hohenzollern (II) znany dobrze z wizerunków znaczków kolonii niemieckich, przepływający pod mostem Levensau na Kanale Kilońskim; karta czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


160 PLN
31487

1912 Bawaria, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Volksfest Bamberg, przesłana lokalnie 24.VI; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; temat - PIWO, BALONY, LOTNICTWO.


Mi.PP27 D10/01 
120 PLN
31488

1916 Bawaria, niedostatecznie opłacona karta pocztowa wysłana 1.VIII z Dinkelsbühl do Norymbergi, poczta naliczyła dopłatę 3 Pf, ramkowy stempelek "Porto NÜRNBERG".


Mi.P93I/03 
60 PLN
31489

1916 Rzesza, karta pocztowa, wysłana 18.6 z miejscowości Isenheim w Alzacji do Szwajcarii, przesyłka niedofrankowana, poczta szwajcarska naliczyła i pobrała 23.VI dopłatę od odbiorcy we Friburgu; stempelek cenzury w Mühlhausen; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P106; P33 
120 PLN
31490

1916 Rzesza, "Großherzogliche Angelegenheit" - korespondencja książęca zwolniona od opłaty pocztowej, karta pocztowa wysłana 1.11 ze Schwerina, pieczęć domu książęcego "GROSSHL. HAUSHALTS-FORSTKASSE *SCHWERIN I.M.*"; doskonały stan zachowania.


200 PLN
31491

1916 przekaz paczkowy z Wrocławia do Kaiserslautern.


70 PLN
31492

1919 Republika Weimarska, FDC - Otwarcie Zgromadzenia Narodowego w Weimarze, trzy wydane 1.VI znaczki ostemplowane okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu na pamiątkowej karcie; doskonały stan zachowania.


Mi.107-09
500 PLN
31493

1919 kartka nadana w ambulansie pocztowym nr 5 na trasie Królewiec - Warnicken (dzisiaj Lesnoje w obwodzie kaliningradzkim), widokówka z Warnicken.


70 PLN
31494

1921 Republika Weimarska, Pfarrkirchen a.Rott banknot 25 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
31495

1921 Republika Weimarska, Twistringen banknot 75 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
31496

1921 Republika Weimarska, Naumburg banknot 75 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
31497

1921 Republika Weimarska, Warnemünde banknot 25 fenigów, słabszy stan zachowania.


40 PLN
31498

1922 przekaz paczkowy z Wrocławia do Karlsruhe.


70 PLN
31499

1924-44 III Rzesza, zestaw serii i znaczków pojedynczych (95 szt.), czyste bez podlepek (Mi.325 euro).


Mi.368-906ex
260 PLN
31500

1927 Saara, służba zdrowia, przedrukowa seria czysta na podlepkach.


Mi.122-25 
50 PLN
31501

1928 Republika Weimarska, widokówka przedstawiająca liniowiec "Cap Norte", wysłana 19.3 z Berlina do Rastenberg.


Mi.385, 386 
40 PLN
31502

1928 Republika Weimarska, prezydenci Rzeszy, seria obiegowa, czysta na podlepkach (Mi.120 euro, bez podlepki 1100 euro).


Mi.410-22
240 PLN
31503

1929 Saara, malarstwo, seria czysta na podlepkach.


Mi.135-41 
70 PLN
31504

1929/1934 Saara, różne widoki, seria urzędowa, czysta na podlepkach.


Mi.D22-32 
25 PLN
31505

1932 Saara, wydanie lotnicze, seria czysta na podlepkach.


Mi.158-59 
50 PLN
31506

1932 Republika Weimarska, dzielony!!! znaczek za 12 Pf jako opłata za kartę pocztową (zgodna z taryfą) wysłaną 18.10 z Hamburga do Wrocławia; znaczek unieważniony wirnikiem reklamowym; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.466
400 PLN