The auction will start on 19.04.2024

Auction 75. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23762

1855 obwoluta listu wysłanego z C.K. regimentu ułanów stacjonującego w Peszcie na Węgrzech 7.9.1855 do Pressburga (Bratysławy) gdzie dotarł w tym samym dniu, tam został przekierowany do Wieliczki gdzie dotarł 20.9.1855 prze Kraków (14.9.), list jako wojskowy był zwolniony z opłaty pocztowej (adnotacja Exoffo), dekoracyjny obieg pocztowy.


400 PLN
23763

1859 kompletny składany list z Makowa do Starego Sącza.


50 PLN
23764

1859 kompletny składany list z Krynicy do Starego Sącza.


50 PLN
23765

1861 druk pocztowy z Gnadenfeld, dzisiaj Pawłowiczki, do Cosel (Kozie).


80 PLN
23766

1864 pocztowy druk poczty niemieckiej potwierdzający doręczenie z Wrocławia.


30 PLN
23767

1865 obwoluta listu z Stargardu do Szczecina.


40 PLN
SOLD
23768

1867 obwoluta listu z Terespola Pomorskiego powiat Świecie do Schwetz (Świecie).


30 PLN
23769

1868 kompletny składany list z Nowego Sącza do Krościenka.


35 PLN
23770

1869 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem nacinanym za 1 grosz wysłany 19 2 z miejscowości Rudziniec do Kotulina, dwuobrączkowy datownik nadawczy RUDZINITZ; na odwrocie stempelki nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
60 PLN
23771

1869 niekompletna obwoluta listu z Janowa Zamojskiego do Zamościa.


40 PLN
23772

1870 około, obwoluta listu z Łodzi do Tuszyna.


40 PLN
23773

1870 około, obwoluta listu z Luschwitz (Włoszakowice) do Poznania, Interes Kościelny.


40 PLN
23774

1870 obwoluta listu z Łaska do Łodzi.


40 PLN
23775

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1 grosz wysłany 24 2 z Zielonej Góry do miejscowości Koźla w powiecie Żagańskim (Cosel kreis Sagan), trzywierszowy w ramce stempel nadawczy GRÜNBERG I.SCHLESIEN; na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D4
80 PLN
23776

1871 list wartościowy z Nowego Sącza do Starego Sącza, listem przesyłano książeczki oszczędnościowe, pieczęcie lakowe Kasy Oszczędności w Nowym Sączu.


150 PLN
23777

1872 pocztowy druk poczty niemieckiej potwierdzający doręczenie z Brzezinki.


80 PLN
23778

1873 VI wydanie Austrii - 3 kr "grober druck" - frankatura pojedyncza, kompletny list przesłany 3/9 miejscowo w Nowym Sączu (Neu Sandec); dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.36I 
120 PLN
23779

1873 list z Goerbersdorf (Sokołowsko) do Krakowa.


100 PLN
23780

1874 list z Warszawy do Bielska.


Mi.32
50 PLN
23781

1874 kompletny składany list do Tarnogrodu.


150 PLN
23782

1875 karta pocztowa wysłana 2 12 z Tarnowa do Berlina, dobry stan zachowania (na odwrocie ślady klejenia do karty albumowej).

Fi.Cp3I
Mi.P20 
25 PLN
23783

1877 austriacki znaczek gazetowy, fioletowy za 1kr na kompletnej gazecie, ładnie cięty z trzech stron egzemplarz na opasce naklejonej na krakowski "CZAS" z dnia 28 czerwca, wysłanej do Domu Komisowego Banku Galicyjskiego, znaczek skasowany datownikiem TARNÓW 21.6, dodatkowo doklejony znaczek stemplowy za 15kr wydania z 1877 roku i odciśnięta sygneta gazetowa; rzadki walor w dobrym stanie, obecnie nieczęsto spotykany.


Mi.42II
300 PLN
23784

1877 list wysłany z miejscowości Pętkowice (ПЕНТКОВИЦЕ) do Sandomierza, na odwrocie okrągły stempel nadawczy Ostrowiec (ОСТРОВЕЦК. П.О. РАДОМСК.ГУБ.) z 16.VIII i odbiorczy Sandomierz (САНДОМИРБ) z tego samego dnia, okrągła pieczęć nadawcy z godłem "ИЛЖЕНСКИЙ УЕЗД ПЕЧАТЬ ГМИНЫ ПЕНТКОВИЦЕ", dobry stan zachowania.


80 PLN
23785

1877 kartka z Warszawy do Berlina.


30 PLN
23786

1878 list z Nowego Targu do Neumark.


60 PLN
23787

1878 list z Krakowa do Wiednia, stempel Kraków Dworzec wieczór.


80 PLN
23788

1878 kompletny składany list z Konsystorza w Krakowie do Rybnej.


40 PLN
23789

1878 kompletny składany list z Krakowa do Rybnej.


30 PLN
23790

1879 obwoluta listu z Przegini do Krakowa.


40 PLN
23791

1880 kartka z Tarnowa do Niemiec.

Fi.Cp3
15 PLN
SOLD
23792

1880 BRZEŻANY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brzeżanach.


Mi.37 
20 PLN
23793

1880 kompletny składany list z Limanowej do Krynicy.


50 PLN
23794

1880 kompletny składany list z Konsystorza w Krakowie do Rybnej.


40 PLN
23795

1881 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop wydania z 1879, o wymiarach 145x81mm; wysłana z Druskiennik do Petersburga, znak opłaty skasowany 17.VIII, co rzadkie, niebieskim stemplem nadawczym DRUSKIENNIKI (ДРУЗГЕНИКИ) z ozdobnikiem, ten sam stempel odciśnięty dodatkowo na froncie; na odwrocie dodatkowa odbitka stempla Druskiennik z 18.VIII i rzadszy stempel odbiorczy z godzinnikiem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U25C
100 PLN
23796

1881 kartka z Warszawy do Gablonz w Czechach.


40 PLN
23797

1881 list z Starostwa w Krakowie do Rybnej.


25 PLN
23798

1881 kompletna gazeta SŁOWO w języku rosyjskim wysłana z Przemyśla opłacona austriackim znaczkiem gazetowym.


80 PLN
23799

1882 karta pocztowa za 3 kop wysłana 13.X z Warszawy do Aachen, znak opłaty skasowany nietypowym dużym (30 mm) datownikiem "ВАРШВА 1 ЭКСПЕДИЦIЯ", poniżej drugi datownik "ВАРШВА ЭКСП.ПР.и ВЫД.ИНОСТР.КОРР.", dodatkowo fioletowy stempelek nadawcy JOSEF N.KALKSTEIN, stempelek nadejścia na froncie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P5
80 PLN
23800

1882 kartka z warszawy do Wiednia.


20 PLN
SOLD
23801

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 14 kop, rozmiar: 139x113 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślad podlepki na odwrocie).


Mi.U31B 
100 PLN