The auction will start on 14.04.2023

Auction 75. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30119

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 4.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
30120

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
30121

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
30122

1919 prowizoria dopłat, DEMBOWIEC - ODRĘCZNY NAPIS PORTO, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 18.VII z Jasła do miejscowości Dębowiec, na odwrocie znaczek za 50 hal z odręcznym napisem niebieską kredką "porto" skasowany datownikiem w kolorze czerwonym - bardzo rzadko stosowanym w polskiej przedwojennej praktyce pocztowej, walor w dobrym stanie zachowania (formularz pionowo zgięty); gwarancja i opis Schmutz.

Fi.79B
Mi.83
800 PLN
30123

1919 wydanie krakowskie, znaczek stemplowany na wycinku mapy z Gorlic, gwarancja Mikstein.

Fi.D1
100 PLN
30124

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.48, gwarancja i opis Miszczak.

Fi.D3
Mi.P3 
40 PLN
30125

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja Kronenberg.

Fi.D3
30 PLN
30126

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 33/44, gwarancja Mikstein, Ways.

Fi.D3
400 PLN
30127

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
120 PLN
30128

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.D3
25 PLN
30129

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
30130

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
30131

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 39, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
30132

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
20 PLN
SOLD
30133

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 25 - uszkodzony romb, gwarancja i oznaczenie Miszczak.

Fi.D3
40 PLN
30134

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 16, gwarancja i oznaczenie Miszczak.

Fi.D3
40 PLN
30135

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 47, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
50 PLN
30136

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
35 PLN
30137

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 50, złamany prawy górny narożnik, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
55 PLN
30138

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 26, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
60 PLN
30139

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.35 "zalany romb", gwarancja i opis pozycji Schmutz.

Fi.D3 B
Mi.P3 
60 PLN
30140

1919 wydanie krakowskie, kasowany znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.19 "zalany romb", gwarancja i opis pozycji.

Fi.D3 B
Mi.P3 
40 PLN
30141

1919 wydanie krakowskie, kasowany znaczek dopłaty za 15 h. z odwróconym nadrukiem formą IID poz.13 unieważniony pięknym datownikiem prowizorycznym BIELITZ 1 / OSTERR. SCHLES. w dniu 13.II.19, to jeden z najrzadszych błędnodruków tego wydania, sygnatura, gwarancja i opis Mikstein, gwarancja Jungjohann.

Fi.D3 No
Mi.P3 
12 000 PLN
30142

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka dopłaty z nadrukiem formy IIB z poz. 72/83, znaczek z poz. 72 z błędem "uszkodzone litery AA", stan idealny, bardzo rzadkie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D4B14
12 500 PLN
30143

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.32 w pięknym stanie (Fi.5500.-), sygnatura SM, gwarancja i opis Mikstein, gwarancja firmowa KOHLER.

Fi.D4I
Mi.P11 
5 000 PLN
30144

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 34, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
900 PLN
30145

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.90 "zaokrąglona górna końcówka S", gwarancja Bruba, sygnatura sprawdzająca SM gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D4I B
Mi.P11 
1 800 PLN
30146

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.41, ładny stan, lekka podlepka, gwarancja i opis Mikulski.

Fi.D5
Mi.P4 
2 800 PLN
30147

1919 wydanie krakowskie, czysto skasowany znaczek dopłaty za 25 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.12 "pełen romb", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D6 B
180 PLN
30148

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA poz.92, bardzo ładny stan, gwarancja Kamiński, sygnatura Gryżewski, sygnatura SM gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D8
Mi.P7 
1 200 PLN
30149

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.54 "pęknięte litery T i K", lekki ślad po podlepce, ładne stare sygnatury, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D8
Mi.P7 
2 000 PLN
30150

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
800 PLN
30151

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D8
2 500 PLN
30152

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 42, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D8
670 PLN
30153

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 50/42 h. z nadrukiem pierwszą formą poz.32, maleńki ślad po podlepce, piękny stan, gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D9
Mi.P12 
300 PLN
30154

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 55, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
450 PLN
30155

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 56/67, czworoblok w idealnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
2 000 PLN
30156

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy pierwszej z poz. 5 z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Krawczyk.

Fi.D9B1
300 PLN
30157

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, czworoblok z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
120 PLN
30158

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, znaczek z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
30 PLN