The auction will start on 14.04.2023

Auction 75. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29762

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
29763

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
29764

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe czworobloki znaczka za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewych znaczkach tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo na prawych nowy nominał to 50 zł.; wszystkie pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
480 PLN
29765

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
29766

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
29767

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
29768

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
29769

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
29770

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
29771

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
SOLD
29772

1990 wysoka inflacja - ślimaki i małże, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją na obiegowej kartce.

Fi.3125MK
Mi.3273
80 PLN
29773

1990 10. rocznica powstania NSZZ Solidarność, arkusz sprzedażny.

Fi.3133 ark.
Mi.3281
65 PLN
29774

1990 Lech Wałęsa, czworoblok z uskokiem w perforacji pionowej.

Fi.3152
Mi.3300
25 PLN
29775

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczki nie wprowadzone do obiegu ze względu na galopującą inflację, piękne marginesowe egzemplarze.

Fi.XXIX, XXX
Mi.VII, VIII
600 PLN
SOLD
29776

1990 poczet królów i książąt polskich Bolesław III Krzywousty, Władysław II Wygnaniec, seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
820 PLN
SOLD
29777

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
29778

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


130 PLN
29779

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
29780

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
SOLD
29781

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
29782

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
170 PLN
29783

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
40 PLN
29784

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
29785

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
29786

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
29787

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.145MK6
Mi.Bl.115
800 PLN
29788

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
29789

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
SOLD
29790

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, seria z blokiem w okolicznościowych karnetach z autografem projektanta kart art. plastyka Macieją Jędrysika.

Fi.3225-6, bl.147
Mi.3383-4, Bl.117
90 PLN
29791

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Bracelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

Fi.3244A
Mi.3392B
10 PLN
29792

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
29793

1992 rok historii Armii Krajowej, blok bez perforacji z podwójnym drukiem numeru na odwrocie i stempelkiem SAMPLE, w katalogu Fischera opisany jako niepewnego pochodzenia.

Fi.bl.150P
Mi.Bl.120
2 200 PLN
29794

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


300 PLN
29795

1993 rocznik znaczków czystych (bez Bl.107I-II; Fi.193,60).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
150 PLN
SOLD
29796

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
29797

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy okolicznościowo znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie; znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289Pw
Mi.3437
80 PLN
29798

1993 50. rocznica powstania w Getcie Warszawskim, wspólne wydanie z pocztą Izraela.

Fi.3296
Mi.3444
40 PLN
29799

1993 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, arkusz sprzedażny.

Fi.3296
Mi.3444
40 PLN
29800

1993 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, pasek z dolnym marginesem arkusza.

Fi.3296
Mi.3444
30 PLN
29801

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN