The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 74. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18583

1932 oryginalne zdjęcie opisane na odwrocie "przed nominacją na podchorążych wizyta u dowódcy 81 pp w Grodnie"; w tym czasie dowódcą tej jednostki był pułkownik (wówczas) Stanisław Maczek, przyszły twórca i legendarny dowódca 1 Dywizji Pancernej.


200 PLN
18584

1936 III Rzesza, czysta widokówka (fotografia) przedstawiająca pancernik kieszonkowy "Admiral Graf Spee".


120 PLN
18585

1938 Poczta Wojskowa - ZAOLZIE, nadruk typograficzny na znaczkach urzędowych; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i zachowano na wycinkach, to jedno z najciekawszych polskich wydań wojskowych, piękny stan; jako premia kopie oryginalnych protokołów z opisem powstania tych znaczków; gwarancja Mikulski, fotoatest.

Fi.1-2
12 000 PLN
18586

1938 Zaolzie, list ofrankowany polskimi znaczkami (zgodnie z taryfą), wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Katowic, z dodatkowymi stemplami propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i na odwrocie "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.295, 296
Mi.316, 317 
150 PLN
18587

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Warszawy, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
150 PLN
18588

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie ostemplowane na kopercie kasownikami: "CESKY TESIN" 1.X i prowizorycznym polskim "CIESZYN 2" 2.X; dodatkowo stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).


Mi.277, 279A 
80 PLN
18589

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 51 do Pragi. W dniu 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium Zaolzia, a 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę; cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


120 PLN
18590

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


20 PLN
18591

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
18592

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


20 PLN
18593

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.


20 PLN
18594

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.


20 PLN
18595

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.178 - urząd poczty polowej uruchomiony 31.III przy Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii wchodzącej w skład Armii "Modlin"; znaczek na karcie ostemplowany w pierwszym dniu funkcjonowania poczty.

Fi.310
Mi.331 
120 PLN
18596

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa o interesującej treści, datowana 3.IX w agencji pocztowo-telegraficznej Kampinos, przesłana 4.IX AMBULANSEM NR.124 relacji WARSZAWA - BYDGOSZCZ z Łowicza do Torunia; idealnie odciśnięty kasownik ambulansu i fioletowy stempelek cenzury wojskowej BC 47; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja.

Fi.Cp88
800 PLN
18597

1939 "Dziwna wojna" - ilustrowany formularz wysłany 4.X przez żołnierza francuskiego z poczty polowej 16 na brytyjską wyspę Jersey, stempelek cenzury.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy to kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, pomimo tego nie wypełniły swoich zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


120 PLN
18598

1939 Kampania Wrześniowa, Armia "Modlin", Warszawska Brygada Obrony Narodowej, I Batalion Warszawski, jednostka walcząca w składzie zgrupowania "Płock", zaświadczenie z pieczęciami formacyjnymi wydane już w czasie trwania Kampanii lub tuż przed; bardzo słaby stan zachowania.


30 PLN
18599

1939 III Rzesza, OKH - niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych, list urzędowy w kopercie "firmowej" zwolniony od opłaty pocztowej wysłany 2.12 z Berlina do Krosna, pieczęć urzędowa.


50 PLN
18600

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


90 PLN
18601

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.376
175 PLN
18602

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.381
350 PLN
18603

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 2,50 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.


Mi.403
100 PLN
18604

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
200 PLN
18605

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


280 PLN
18606

1940 Armia Polska we Francji, obóz szkoleniowy dla polskich oficerów w Chateaubriant, formularz poczty polowej wysłany 4.I z Paryża do obozu, treść napisana po polsku; idealny stan zachowania; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia.


240 PLN
18607

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


100 PLN
18608

1941 Brytyjskie Fałszerstwo Propagandowe niemieckiego znaczka obiegowego za 12 (Pf) z podobizną Hitlera; goła szczęka i napis FUTSCHES REICH, piękny stan.


Mi.17 
300 PLN
18609

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 11.IV z miejscowości Alyth do jednostki o oznaczeniu kodowym P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny dwuobrączkowy stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 12 APR 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; zgrabna niewielka kopertka w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
200 PLN
18610

1941 list poczty polowej z Blachowni 11.7.41 do Poznania.


40 PLN
18611

1941-46 Poczta Polowa II Korpusu, zestaw 20 wycinków z różnymi datownikami polskich poczt polowych, dodatkowo nieliczone 2 wycinki z datownikami I Korpusu.


200 PLN
18612

1941 kartka z Cartenbury ze stemplem biura pocztowego 1. Korpusu.


40 PLN
18613

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, lotniczych i morskich, dodatkowo brzegowy znaczek dla wojsk lądowych jednostronnie cięty; spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
18614

1941 ekspresowy list lotniczy z Norwegi do Grudziądza, zalepka i stemple niemieckiej cenzury.


100 PLN
18615

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w trójbloku tête-bêche i z pustopolem (gumowany), skasowany grzecznościowo oryginalnym kasownikiem rosyjskiej poczty polowej nr.3000 przydzielonej sztabowi głównemu Armii gen.Andersa w Jangi-Jul, w pierwszym lub drugim dniu obiegu, niespotykane i niekatalogowane!!! gwarancja Schmutz.

Fi.1
3 600 PLN
18616

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja.

Fi.1
1 200 PLN
18617

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN
18618

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, wycinek pokwitowania odbioru przekazu pieniężnego z dnia 5.8 na kwotę 3,50 rubla wysłanego na adres poczty polowej 3000 przydzielonej do obsługi Dowództwa i sztabu Armii w Jangi-Jul, idealnie odciśnięty datownik POLEWAJA POCZTA 3000 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "б"; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

Fi.6
250 PLN
18619

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dowód nadania listu poleconego (opłata 60 kop) wysłanego 8.7, na odwrocie datownik nadawczy sowieckiej poczty polowej POLEWAJA POCZTA 3003 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem "б" przydzielonej 1.VI.1942 przez władze sowieckie do obsługi 7 Dywizji Piechoty, formującej się w rejonie miejscowości Kermine; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

Fi.9
200 PLN
18620

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Jerozolimie" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, datownik z dnia 27.VIII; niespotykany walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
18621

1942 (?) III Rzesza, formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN
18622

1942 list z ukraińskiej poczty polowej do Niemiec.


25 PLN
SOLD