The new auction will start soon

Auction 73. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8909

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
8910

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
40 PLN
8911

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
8912

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja.

Fi.2
120 PLN
8913

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy dolny znaczek z błędem na poz.52 "uszkodzona prawa cyfra 5" (Fi.156.-), gwarancja.

Fi.2 B
110 PLN
8914

1918 seria pomnikowa, marginesowy sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta" a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.306.-), gwarancja.

Fi.2 B1+B3
220 PLN
8915

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1, B2, B3, B4, B5, B6, znakomite jako materiał porównawczy.

Fi.2 B1-6
Mi.2
550 PLN
8916

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.156.-), gwarancja.

Fi.2 B2
110 PLN
8917

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
8918

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
8919

1918 seria pomnikowa, seria z marginesem dolnym.

Fi.2-5
Mi.2-5
120 PLN
8920

1918 seria pomnikowa, znaczki z kasownikami kolejno: Pabianic, Piaseczna, Rypina, Brześcia Kujawskiego, Warszawy 3 i Ozorkowa.

Fi.2-5
Mi.2-5
135 PLN
SOLD
8921

1918 Nie dopuszczone do obiegu wydanie pomnikowe poczty miejskiej z nadrukiem nowego nominału i napisu "Poczta Polska", seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
8922

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z poz. 52 z powtarzalnym w części nakładu błędem "przerwane prawe 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
8923

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z poz. 35-36/44-45, prawe znaczki z brzegowym uszkodzeniem formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B4
Mi.2 
120 PLN
8924

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
8925

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
8926

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

Fi.2B2
Mi.2 
80 PLN
8927

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k" i powtarzalnym w części nakładu błędem "na lewej 5 ogonek w kształcie łezki".

Fi.2B3
Mi.2 
90 PLN
8928

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja Falkowski.

Fi.2B6
Mi.2
50 PLN
8929

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", znaczek z błędem **, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B6
Mi.2
70 PLN
8930

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

Fi.3
Mi.3
80 PLN
8931

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
8932

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
8933

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
75 PLN
8934

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
45 PLN
8935

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
8936

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja.

Fi.3 B
60 PLN
8937

1918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczków za 10 f./6 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta", a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.228.-), gwarancja.

Fi.3 B1+B3
160 PLN
8938

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
650 PLN
8939

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.114.-), gwarancja.

Fi.3 B2
80 PLN
8940

1918 seria pomnikowa, rzadka próba znaczka 25 f./6 gr. opisana w PZP t.I str. 98 - Prawdopodobnie próbami są znaczki z nadrukiem "Poczta Polska" "fenygów" wartości 15/2, 15/6, 15/10, 15/20, 25/2, 25/6, 25/10, 25/20, wszystkie z nadrukiem odwróconym i 50/20 z nadrukiem normalnym, do dnia dzisiejszego brak jest danych co do ich charakteru, lekki ślad podlepki, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P(3)
2 400 PLN
8941

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
180 PLN
8942

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
8943

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3
35 PLN
8944

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
8945

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
8946

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
8947

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
90 PLN
8948

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN