The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Autographs

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15738

1962 Ary Szternfeld (1905-1980) polski inżynier-mechanik i astronom pochodzenia żydowskiego urodzony w Sieradzu, jeden z pionierów astronautyki, autor teorii lotu rakiet wielostopniowych, opracował zasady przelotu rakiet przez atmosferę, obliczał trajektorie lotów międzyplanetarnych (w czasie, gdy nie było jeszcze ani jednego sztucznego satelity Ziemi) i optymalizował je ze względu na zużycie paliwa, siłę ciągu silnika, zdolność przewozową, przeciążenia i inne parametry. Obliczył prędkości kosmiczne i wiele orbit sztucznych satelitów Ziemi, między nimi tę, na którą 4 października 1957 roku wprowadzono pierwszego sztucznego satelitę - Sputnika.


90 PLN
SOLD
15739

1964 Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Warszawie - list polecony w kopercie Komitetu Organizacyjnego z autografem Leonida Siedowa wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Astronautycznej; temat - KOSMOS.


50 PLN
SOLD
15740

1978 Mirosław Hermaszewski - autograf pierwszego i jak dotąd jedynego polskiego kosmonauty złożony na kopercie FDC, na odwrocie kontrasygnata potwierdzająca prawdziwość podpisu z pieczątką "Własnoręczność podpisu Ob.Mirosław Hermaszewskiego stwierdzam Naczelnik Wydziału Irena Zielińska".

Fi.2416-17
Mi.2563-64
200 PLN