The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 73. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8287

1893 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, list wysłany 18.I z Nowego Jorku do Przemyśla, na odwrocie dodatkowy wirnik poczty amerykańskiej, kasownik odbiorczy Przemyśl 3/2; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.65 
120 PLN
8288

1893 list z Warszawy do Łodzi.


80 PLN
8289

1893 list wartościowy z Sambora do Lwowa.


Mi.50, 63
120 PLN
8290

1896 Wrocław - poczta prywatna HANSA - widokówka (litografia) ofrankowana znaczkiem za 2 1/2 Pf przesłana lokalnie 16 5; minimalnie słabszy stan zachowania, sygnowana B.Żwinklewicz.


Mi.E9 
200 PLN
8291

1896 kartka z Krakowa do Lipnik, dwujęzyczny kasownik Kraków Dworzec.


60 PLN
8292

1898 austriackie sądowe znaczki doręczeniowe - 17½ Kr niebiesko/czarne - parka pionowa o ząbkowaniu ZL 12½ na dowodzie doręczenia wysłanym 23.II z Jarosławia; wielokrotności tych znaczków na kompletnych przesyłkach są bardzo rzadko spotykane - wysoka wycena katalogowa; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.Iax
Mi.1aB 
600 PLN
8293

1898 list wartościowy z Samboru do Lwowa.


Mi.52, 56
90 PLN
8294

1899 list wartościowy z Sambora do Lwowa.


Mi.52, 56
95 PLN
SOLD
8295

1900 opaska gazetowa użyta miejscowo w Krakowie.


60 PLN
SOLD
8296

1901 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, list wysłany 6.III z Monachium do Aleksandrowa Pogranicznego, omyłkowo skierowany do Aleksandrii w Egipcie (13.III), następnie dosłany do Aleksandrii w Rumunii (23.III), a stamtąd zwrócony do Monachium (26.III); niespotykany walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
8297

1901 kartka z Lwowa do Wiednia, widokówka Lwów rynek.


80 PLN
8298

1901 fragment listu z Oels (Oleśnica) do Kempen, rzadka frankatura na liście (Mi. 120 €,-).


70 PLN
8299

1902 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, widokówka wysłana 4.7 z Funchal na Maderze do Warszawy, kasownik przejściowy Lisbona z 7.8 i odbiorczy Warszawa 30.VII; zwraca uwagę dopisanie w trzech narożnikach znaczka wartości nominału "25", oryginalnie został on wydrukowany tylko w jednym narożniku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.28 
320 PLN
8300

1902 list wartościowy z Samboru do Lwowa.


Mi.86, 92
90 PLN
SOLD
8301

1902 kartka z Niemiec do Skierniewic, słabo odbity stempel ambulansu Skierniewice - Warszawa.


20 PLN
8302

1902 kartka z Warszawy do Wilna, nieopłacona przez nadawcę ze stemplem dopłaty.


60 PLN
8303

1903 widokówka (piękna litografia) wysłana 2.VI z Ostrowca do Rygi, przesłana ambulansem nr 110 relacji Ostrowiec-Koluszki - kasownik "POCZTOWY WAGON No110" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No 110); kasownik odbiorczy 4.VI; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.43y 
150 PLN
8304

1903 kartka widokówkowa, zdjęciowa z Warszawy do Żyrardowa (Ruda Guzowska. Stempek odbiorczy.


70 PLN
8305

1903 list polecony z Warszawy do Wiednia.


60 PLN
8307

1904 pomocniczy adres pocztowy na wartościową przesyłkę pobraniową wysłaną 15.VII z Warszawy do Wilna, ofrankowany znaczkami za 3 kop i 70 kop wydania z 1889 roku, znaczki skasowane datownikiem ВАРШАВА I ГОР.ПОЧТ.КОНТ. z wyróżnikiem "3", datownik odbiorczy z 16.VII na odwrocie ВИЛНА ПОЧТОВ.КОНТОРА z wyróżnikiem "30"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.47yII, 54y
200 PLN
8308

1904 karta pocztowa wysłana ze stacji Miatlewo do Lublina przesłana 6.XII ambulansem nr.61 relacji Riażsk-Samara, kasownik "POCZTOWY WAGON No.61" z wyróżnikiem "1" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.61), na froncie kasownik tranzytowy odbiorczy Lublin 9.12; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P13
60 PLN
8309

1904 kartka z Ujanowic do Dulowej, kasownik rusztowy.


20 PLN
8310

1904 kartka z Warszawy do Tarnobrzega.


50 PLN
SOLD
8311

1905 REWOLUCJA, karta pocztowa ozdobiona ręcznie malowanymi symbolami wolnościowo-patriotycznymi, datowana "9/XI 905" wysłana z Warszawy do Krakowa w okresie trwającej w Królestwie Polskim Rewolucji 1905 roku, fragment tekstu "Z kraju wolnych obywateli na których oczy całego świata patrzą za wywalczone swobody, ślę Ci...", rusztowy kasownik urzędu Warszawa 3, datownik odbiorczy Kraków; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
8312

1906 list wysłany 25.III z Garwolina do miejscowości Sobolew, znaczki unieważniono datownikiem ГАРВОЛИНЪ СѢДЛЕЦК Г. ПОЧТ.ТЕЛ.КОНТ., kasownik odbiorczy СОБОЛЕВЪ СѢДЛЕЦК Г. ПОЧТ.ОТД. na odwrocie.


Mi.49yII
30 PLN
SOLD
8313

1906 list wartościowy z Lwowa do Lubieni Wielkiej.


Mi.123, 127
120 PLN
SOLD
8314

1906 list wysłany 13.3 z Wadowic do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem rusztowym, kasownik odbiorczy na odwrocie; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.134
20 PLN
8315

1907 blankiet przekazu pocztowego wysłanego 10.8 z miejscowości Żychlin do Odessy, znak opłaty skasowany datownikiem ЖИХЛИНЪ ВАРШ. z wyróżnikiem **a, odciśniętym dodatkowo u dołu, obok jednowierszowy fioletowy stempelek ЖИХЛИНА, u góry jednowierszowy w ramce stempelek ВАРШАВСКОЙ ГУБЕРНIИ, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; na odwrocie kasownik odbiorczy z 13 8; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.A4
100 PLN
8316

1907 kartka z Żywca 30.11.1907 do Grodzic.


20 PLN
8317

1907 opaska gazetowa Polskiej Macierzy Szkolnej z warszawy do Kocka.


400 PLN
8318

1909 pokwitowanie telegraficzne napisy niemieckie, polskie i ukraińskie, wystawione na telegram nadany 14.3 ze Lwowa do Berlina, znak opłaty unieważniony datownikiem urzędu Lwów 5; rzadki walor w słabszym stanie zachowania (formularz pionowo złożony i podgięty u góry).

Fi.Ct10b
Mi.TA48
120 PLN
8319

1909 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P21 
40 PLN
8320

1909 niedostatecznie opłacony list wysłany 23.8 z Legnicy do Szwajcarii, znaczek skasowany datownikiem LIEGNITZ z wyróżnikiem "*1e", wysokość dopłaty "25" oznaczona niebieskim ołówkiem, potwierdzona stempelkiem "T 25Ct", szwajcarskie zielone znaczki dopłaty skasowane 24.VIII w Interlaken, na odwrocie odciśnięty ten sam kasownik; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
8321

1910 ekspres polecony z Strzyżowa do Wiednia.


Mi.151, 164
150 PLN
8322

1910 kartka z Niżniowa 13.9.1910 do Grodźca.


20 PLN
8323

1911 ekspres polecony z Krakowa do Nowego Targu.


Mi.193, 194
60 PLN
SOLD
8324

1911 sekretnik z Przemyśla 21.X.1911 do Grodziec, oderwany fragment tylnej połowy.


20 PLN
8325

1911 list polecony z Tarnowa do Krakowa.


40 PLN
8326

1912 list z Brzeżan do Krakowa, stary stempel rusztowy Brzeżan używany jeszcze późno w niepodległej Polsce.


45 PLN
8327

1913 list polecony wysłany 1.7 ze Skierniewic do miejscowości Sobolew, opłacony poziomą parką znaczków za 7 kop wydania 300-lecie dynastii Romanowów, skasowanych okrągłym datownikiem СКИЕРНИЕВИЦЫ; nalepka polecenia z napisem "Скиерниевицы Варшавской г.", kasownik odbiorczy СОБОЛЕВЪ СѢДЛ. z 2.7 na odwrocie.


Mi.86
50 PLN