The auction will start on 17.06.2022

Auction 73. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8247

1846 obwoluta listu z Poznania od prezydenta miasta (piękna pieczęć lakowa) do Bydgoszczy, rzadki kasownik "POSEN 3-4".


160 PLN
8248

1846 kompletny list z Poznania 15.6.46 do Francji, stempel drogi pocztowej przez Aachen do Givet "CPR4", adnotacje o opłacie na granicy pruskiej w wysokości 18 groszy i na granicy francuskiej w wysokości 22 i później 7,5 centymów za dalszy transport oraz stempel opłaty 1 centyma za dostarczenie przez listonosza, pięknie udokumentowany obieg pocztowy.


240 PLN
8249

1850 NIEMY KASOWNIK OZDOBNY Z KRAKOWA, znaczek pierwszego wydania austriackiego za 9 Kr. typu I na pięknym wycinku, bardzo wysoka wycena w katalogu stempli Mullera - 1367c/2100 punktów, na zachodnich aukcjach sprzedawany za około 1500 euro, tu w bardzo atrakcyjnej cenie, nowa - 13.XII.2004 - fotoopinia austriackiego eksperta Uwe Steinera.


Mi.5 
2 800 PLN
8250

1857 po, znaczek pruski I wydania za 3 Sgr na koszulce listu z miejscowości Wrocki do Grudziądza, skasowany bardzo rzadkim stemplem numerowym 1912 - Wrocki (Wrotzk), powyżej odciśnięty dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy WROTZK 19 5; wycena na liście ponad 2000 euro, niestety koszulka bardzo mocno obcięta.


Mi.4
1 200 PLN
8251

1859 list urzędowy z Śmigiel.


40 PLN
8252

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).


30 PLN
8253

1864 pocztowy druk poczty niemieckiej potwierdzający doręczenie z Wrocławia.


30 PLN
8254

1865 obwoluta listu z Stargardu do Szczecina.


40 PLN
8255

1867 kompletny list urzędowy z Punitz (Poniec).


30 PLN
8256

1869 kompletny list urzędowy z Bojanowa.


25 PLN
8257

1871 list urzędowy z Kroeben (Krobia pow. gostyński) do Gostynia, w środku odbitka pieczęci pocztowej.


45 PLN
8258

1872 DZIERŻONIÓW - I WYDANIE ZNACZKÓW RZESZY NIEMIECKIEJ UŻYTE W PIERWSZYM TYGODNIU OBIEGU, znaczek pierwszego (po zjednoczeniu Rzeszy w 1870 roku) wydania znaczków ogólnoniemieckich za 1 Gr. - wprowadzony do obiegu 1.1.1872, na liście z sądu powiatowego datowanym 4.1 (czwartek), a wysłanym 8.1 (poniedziałek) z Dzierżoniowa do miejscowości Bielawa (Langenbielau), znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem REICHENBACH I/SCHL. STADT POST EXPED., na odwrocie stempelek nadejścia 9 1; w przypadku wydań klasycznych, dla przesyłek z początkowego okresu ich stosowania katalogi przewidują bardzo wysokie dopłaty; wczesna przesyłka z obszaru ziem polskich; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.4
1 600 PLN
8259

1872 pocztowy druk poczty niemieckiej potwierdzający doręczenie z Brzezinki.


80 PLN
8260

1873 składany druk z Storchnest (Osieczno) do Lissy (Leszna).


35 PLN
8261

1873 list z Goerbersdorf (Sokołowsko) do Krakowa.


100 PLN
8262

1874 karta pocztowa z napisami niemieckim i ukraińskim, wysłana 24/7 z miejscowości Mikulińce do Lwowa, datownik odbiorczy z 25/7 na froncie; dobry stan zachowania.


Mi.P21
40 PLN
8263

1876 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81 mm wysłana 23.V z miejscowości Rożyszcze do Kijowa, 24.V przesłana ambulansem nr.54 relacji Grajewo-Kijów, znak opłaty unieważniony kasownikiem (РОЖИЩЕ ПОЧТ.СТ. ВОЛЫНСК.Г.), ten sam stempel odciśnięty dodatkowo na odwrocie; również na odwrocie kasowniki odbiorcze z 25.V; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U25C
150 PLN
8264

1877 niewielki liścik wysłany 7.I z Londynu do Krakowa, ofrankowany 3 znaczkami 1-pensowymi (z płyty 183), dwa z nich użyto częściowo jako zalepki do zabezpieczenia listu, unieważnione stemplem typu duplex z numerem W9, na odwrocie krakowski stempel odbiorczy z 10.I; treść pisana po hebrajsku; niespotykany walor w bardzo słabym stanie zachowania.


Mi.16
80 PLN
8265

1877 list urzędowy z Kroeben do Gostynia.


40 PLN
8266

1878 list z Nowego Targu do Neumark.


60 PLN
8267

1878 list z Krakowa do Wiednia, stempel Kraków Dworzec wieczór.


80 PLN
8268

1880 list urzędowy z Kriewen (Krzywiń pow. Kościan).


20 PLN
8269

1880 kompletny składany list z Limanowej do Krynicy.


50 PLN
8270

1881 makulatura - wadliwie przycięta karta pocztowa, wysłana 26(15).I z Warszawy do Hamburga; bardzo ciekawy i rzadko spotykany walor ponieważ kontrola jakości była wtedy niezwykle dokładna i wychwytywała wszelkiego rodzaju usterki.


Mi.P5 
150 PLN
8271

1881 kartka z Warszawy do Gablonz w Czechach.


40 PLN
8272

1882 list wysłany 12.6 z miejscowości Zdroje (Finkenwalde) do Szczecina, pomimo, że przesyłka została oznaczona adnotacją zwalniającą od opłaty pocztowej "Portopfl.d.A.", na froncie wpisano dużymi cyframi wysokość dopłaty "20", na odwrocie dekoracyjny zielony stempelek nadawcy z wizerunkiem palmy i łacińską dewizą "UT PALMA VIRESCIT" z Podjuch, a także kasownik odbiorczy.


60 PLN
8273

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 146x60mm; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U29E 
240 PLN
8274

1885 karta pocztowa wysłana z Łodzi przez Rygę do Walk (Wałk), przesłana 6.I ambulansem nr.72 relacji Warszawa-Mława, kasownik "POCZTOWY WAGON No.72" z wyróżnikiem "1" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.72), a następnie 7.I ambulansem nr.4 relacji Warszawa-Petersburg - rzadki ośmiokątny kasownik "PRZEDZIAŁ POCZTOWY WAGONU N4"(ПОЧТОВОЕ ОТДѢЛЕНIЕ ВАГОНА N4)" z wyróżnikiem "6", kasownik tranzytowy Rygi z 9.I; dobry stan zachowania.


Mi.30 
800 PLN
8275

1886 pocztowy list urzędowy z Pońca koło Leszna.


35 PLN
8276

1888 list z Deutsch Neukirch (Nowa Cerekwia) do Niemiec.


45 PLN
8277

1888 list do Wilna, na froncie odbiorczy godzinnik z Wilna.


80 PLN
8278

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 4+4 kop; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady po podlepkach).


Mi.P12
100 PLN
8279

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 4+4 kop; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady po podlepkach).


Mi.P12 
120 PLN
8280

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie praktycznie niewidoczne ślady po podlepkach).


Mi.P15 
100 PLN
8281

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ślad po podlepce).


Mi.U33A 
50 PLN
8282

1889 kartka z Konstantynopola do Krakowa.


70 PLN
8283

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 5 kop; bardzo dobry stan zachowania (boki sklejone, dół otwarty z pełną oryginalną gumą).


Mi.K1 
40 PLN
8284

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 1 kop, rozmiar: 88x376mm; dobry stan zachowania (niewielkie przybrudzenia, opaska nieznacznie krótsza).


Mi.S1 
40 PLN
8285

1891 list wartościowy ze Lwowa do Liska.


Mi.52, 65
160 PLN
8286

1892 list wartościowy z Ustrzyk Dolnych do Lwowa.


Mi.52, 65
170 PLN