The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14612

1807 "GRANDE ARMEE No.16" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 3 Korpus gen.Gudin, list z okresu Księstwa Warszawskiego , z miejscowości Pszczółki (Hohenstein) na obszarze Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, wysłany 3.VI - krótko po kapitulacji Gdańska i triumfalnym wjeździe Napoleona (1.VI), adresowany do Armii Dalmatyńskiej i skierowany do miejscowości Zara (obecnie Zadar w Chorwacji); czysto odbity kasownik nadawczy - No 16 GRANDE ARMEE, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


3 200 PLN
14613

1863 kompletny list do Gdańska wysłany 17/29.V z Sankt Petersburga - dwuobrączkowy datownik nadawczy na odwrocie, przesłany koleją na linii Warszawsko-Petersburskiej do Wilna, a stamtąd Koleją Północną, częściowo przez teren Królestwa Polskiego w kierunku Wierzbołowa na granicy pruskiej, gdzie list przeniesiono do ambulansu relacji EYDKUHNEN-BROMBERG (Ejtkuny-Bydgoszcz) - trzywierszowy stempel kolejowy z datą 30.5 i pruski prostokątny stempel graniczny: "Aus Russland/ Franco" (Feuser +150DM); gdański stempelek nadejścia z 31/5; dobry stan zachowania.


500 PLN
14614

1874 list urzędowy z miejscowości Reda (Rheda) wysłany 14.10 do Wejherowa (Neustadt), wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).


80 PLN
14615

1901 karta pocztowa wysłana 12.III z Warszawy do Gdańska, znak opłaty unieważniony bardzo ładnie odciśniętym kasownikiem rusztowym, dodatkowy stempelek warszawski i kasownik odbiorczy z 26.3 DANZIG *1* (Wolff 003.0); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P14 
80 PLN
14616

1910 sekretnik za 10 Pf ze znakiem wodnym wysłany 18 2 z Gdańska Wrzeszcza do Berlina, dosłany do Holdorf (Mecklenburg), gdzie dotarł 19 2; znak opłaty unieważniony datownikiem Danzig Langfuhr z wyróżnikiem "b" (Wolff 13.0), walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.K14
30 PLN
14617

1916 formularz do Gdańska wysłany 31.3 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.264.


50 PLN
14618

1917 widokówka wysłana 26.6 z Gdańska jako przesyłka niemieckiej poczty polowej na adres poczty polowej nr.375, datownik nadawczy DANZIG *5m (Wolff 73.0).


40 PLN
14619

1919 dofrankowana karta pocztowa wysłana 27.3 z Gdańska do Berlina, datownik nadawczy DANZIG *5k (Wolff 62.0), adresata nie odnaleziono i po opatrzeniu stosownym stempelkiem "Nicht ermittelt/ P.A.Berlin O.119" zwrócono do nadawcy; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania (przebarwienia).


60 PLN
14620

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 2,50 Mk. w kolorze czerwonolila, prawdziwie kasowany (Mi.900 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.12c
1 200 PLN
14621

1920 II wydanie przedrukowe, 5/30Pf + 25/30Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 22.1.1921 z urzędu Gdańsk 1 do Regensburga, datownik nadawczy DANZIG *1t (Wolff 099.K); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 18
60 PLN
14622

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
120 PLN
SOLD
14623

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, mocniejszym i słabszym (Mi.100 euro), w pięknym stanie, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.19 Np
Mi.19 DDII 
200 PLN
14624

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 fen. z błędem na poz.21 I formy przedrukowej "belka złamana", czysty bez gumy, gwarancja Krawczyk

Fi.21 B2
Mi.21II 
70 PLN
14625

1920 wydanie prowizoryczne, seria znaczków na wycinkach skasowana datownikiem NEUTEICH (WESTPR.) z wyróżnikiem "a" (Wolff Neut.13.0).

Fi.21-25
40 PLN
14626

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowany znaczek za 20 fen. z błędem na poz.21 I formy przedrukowej "belka złamana" (Mi.250 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.23 B2
Mi.23II 
400 PLN
14627

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
14628

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowana seria z lila poddrukiem w położeniu "łuki w dół" (Fi.1100.-), każdy znaczek gwarancja na kasownik Krawczyk.

Fi.26III-31III
Mi.41I-46I 
1 000 PLN
14629

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 1.25 Mk./3 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.120 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.27II
240 PLN
14630

1920 wydanie prowizoryczne, sześcioblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf., środkowy dolny z poz.97, z błędem "ścięte D w Danzig" (Fi. niekatalogowany), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.29III B1
Mi.44I PFVI 
400 PLN
14631

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 Mk./2 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany na wycinku (Mi.170 euro), gwarancja Faludi, Schuler.

Fi.30II
400 PLN
14632

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 200 PLN
14633

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf. poz.89, rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.150 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
300 PLN
14634

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 60/40 Pf., lewy górny z poz.83 z błędem "uszkodzone prawe skrzydło", gwarancja i opis Schmutz; na prawym górnym też błędy: "lekkie uszkodzenie połączenia płatów prawego skrzydła" i katalogowany "spłaszczone prawe 60".

Fi.45 B1+B2
Mi.51I+III 
600 PLN
14635

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, znaczek za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem (Fi.3000.-), opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007; w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, egzemplarz z poz.67 z wyraźnym wzajemnym przesunięciem nadruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.46 Np
Mi.52 DD 
3 200 PLN
14636

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp2
Mi.P3 
50 PLN
14637

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

Fi.Cp5
20 PLN
14638

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 Pf karta, czysta.

Fi.Cp6
35 PLN
14639

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 + 30/ 7 1/2 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp7
Mi.P8 
70 PLN
14640

1920 XI wydanie przedrukowe, 10 Pf karta pocztowa wysłana 2.12 z urzędu Gdańsk 5 do Brzegu (Brieg), datownik nadawczy DANZIG *5k (Wolff 62.0).

Fi.Cp8
Mi.P7 
40 PLN
14641

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp9
70 PLN
14642

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cs1
30 PLN
14643

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia.

Fi.Pp1
Mi.A1 
50 PLN
14644

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.300.-).

Fi.47-56
Mi.53-62 
240 PLN
SOLD
14645

1921 wydanie na przesyłki lotnicze, frankatura trójkolorowa, polecony list lotniczy wysłany 25.7.1922 z urzędu Gdańsk 1 do Frankfurtu, owalne datowniki nadawcze DANZIG 1 LUFTPOST (Wolff 2.0); kasowniki odbiorcze; owalny stempelek cenzury berlińskiej; znaczek za 40 Pf uszkodzony; gwarancja Schuler BPF.

Fi.60, 61, 65
Mi.66, 67, 71 
200 PLN
14646

1921 wydanie przedrukowe, znaczek za 60/75 pf. z nominałem na środku znaczka (Fi.250.-), podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.66 B1
Mi.72I 
200 PLN
14647

1921-22 komplet wydań - herb Gdańska w dużym formacie, oba położenia znaków wodnych, najważniejszy znaczek (Mi.70 euro) z marginesem i świetnie widocznym znakiem wodnym, serie czyste z lekkimi podlepkami, w ładnym stanie.

Fi.81-3, 87, 94ab-95
Mi.87-9, 99, 100-01
220 PLN
14648

1921 herb Gdańska - duży format, czworoblok znaczka za 20 Mk. na marginesie rzadko występujące spacje przed liczbą rozrachunkową 100,oo.

Fi.83S
Mi.89X 
300 PLN
14649

1921 Wydanie z okazji tygodnia walki z gruźlicą, seria czysta (Fi.45.-).

Fi.84-86
Mi.90-92 
35 PLN
14650

1921 herb Gdańska - duży format, czworoblok znaczka za 100 Mk. na marginesie rzadko występujące spacje przed liczbą rozrachunkową 2500,oo, a na dolnym prawym znaczku fragment poddruku w kolorze złotym.

Fi.95L
Mi.101Y 
400 PLN
14651

1921 całostka dofrankowana w związku z podniesieniem taryfy znaczkami z serii Koga, wysłana 31.1 z urzędu Danzig-Langfuhr (Wrzeszcz) do Bremerhaven, datownik nadawczy DANZIG LANGFUHR z wyróżnikiem "c" (Wolff 16.D).

Fi.Cp5, 47, 48
Mi.P5, 53, 54 
60 PLN