The auction will start on 14.04.2023

Auction 73. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8363

1848 całostka na papierze ze znakiem wodnym numer I i znakiem oz orłem o "wąskim ogonie" wysłana do Warszawy, na odwrocie warszawski odbiorczy datownik i godzinnik.


Mi.U4
1 000 PLN
8364

1851 Królestwo Polskie - MIĘDRZYRZEC, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku wprowadzona do obiegu w Królestwie w dniu 1/13 lutego 1851 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym (Fi.8000.-); wysłana 19.2 z Międzyrzeca do Lemsal koło Rygi; na froncie dwuwierszowy stempel nadawczy rosyjsko-polski МЕНДЗЫРЖЕЦЬ / MIĘDRZYRZEC typu VIIIA - z charakterystycznymi błędnymi odwróconymi literami Z polskiej nazwie miejscowości, z dopisaną w ułamku datą 19/2; według artykułu Z.Mikulskiego w Filateliście 3/2008: "... całostki rosyjskie użyte w Królestwie Polskim w latach 1851-1860 spotyka się rzadko. Według mojego szacunku ... kopert 10-kopiejkowych nie zachowało się więcej, jak 20-25 sztuk. Przez 40 lat kolekcjonowania znaków pocztowych Królestwa Polskiego udało mi się zebrać jedynie 10 egz. tych kopert ..."; walor w dobrym stanie zachowania, sygnowany WK.

Fi.Ckr7
4 800 PLN
8365

1857 pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku bez perforacji, na wycinku z listu unieważniony kasownikiem numerowym Pińczowa z cyfrą 124 w okręgach, prawdopodobnie jedyny znany z tym kasownikiem ze zbioru Faberge, znaczek w bardzo dobrym stanie z czytelna odbitka kasownika, unikalny walor.


Mi.1
16 000 PLN
8366

1857 pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku bez perforacji, na wycinku z listu unieważniony kasownikiem numerowym Sokołowa z cyfrą 70 w okręgach, znaczek w pięknym stanie z czystą odbitką kasownika, rzadkie.


Mi.1
12 000 PLN
8367

1857 Królestwo Polskie, koperta listu zagranicznego wysłanego 15.11 z Wielunia do Krakowa, okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.23 mm), przesyłka nie opłacona przez nadawcę, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy, okrągły stempel przejściowy Szczakowa i dwuwierszowy z datą krakowski stempel odbiorczy; zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
8368

1858 pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku bez perforacji, unieważniony kasownikiem numerowym Hrubieszowa z cyfrą 85 w okręgach, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza, prawdopodobnie jedyny znany z tym kasownikiem ze zbioru Faberge, znaczek użyty dwukrotnie na szkodę poczty, niewielkie praktycznie niewidoczne rozdarcie w dolnej prawej części znaczka, bardzo dobra prezencja, unikalny walor.

Fi.I
Mi.1
12 000 PLN
8369

1858 Królestwo Polskie - CHOMĘCISKA, pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 98 - Chomęciska (Stary Zamość), najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza; to pierwszy znaczek będący w obiegu na ziemiach polskich, został użyty krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; oprócz jednego znaczka na froncie listu z mało czytelnym kasownikiem, opisanego przez M.Bojanowicza w jego monografii, to jedyny znany egzemplarz Rosji numer jeden z kasownikiem tej ekspedycji; znajdował się w historycznych zbiorach: A.Faberge, J.Mazepy, a ostatnio w słynnej kolekcji Wisła G.D.Mehrtensa.

Fi.I
Mi.1 
12 000 PLN
8370

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1000.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); znaczek ma dziurę w brązowym owalu, ale prezentuje się bardzo dobrze.

Fi.V
Mi.5 
200 PLN
8371

1858 rosyjski znaczek wydania z 1858 roku z ząbkowaniem 12 unieważniony stemplem numerowym Jędrzejowa z cyfrą 129 w okręgach, stopień rzadkości 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, gwarancja i oznaczenie Miszczak.


Mi.5
820 PLN
SOLD
8372

1858 obszar I Rzeczypospolitej, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim kasownikiem numerowym 5 - Wilno, poza lekko słabszym lewym górnym narożnikiem w bardzo ładnym stanie.

Fi.V
Mi.5 
150 PLN
8373

1859 Królestwo Polskie - GRANICA DR(oga) ŻEL(azna); kompletny list składany opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 175 - Granica, obok kolejowy datownik graniczny GRANICA DR. ŻEL. z 11.2., na odwrocie godzinnik 9/R i stempel odbiorczy Warszawy z 12.2.; niemal identyczny list tyle, że z 17.3. pokazany jest w monografii M.A.Bojanowicza na str.140 jako przykład ostemplowania z linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; listy z Zakładów Górniczo-Hutniczych Hordliczka do biura firmy w Warszawie pojawiają się na aukcjach; bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.12000 + kasownik 450.-); koszulka listu poprzecierana i podklejona na krawędziach, czytelnie skasowany znaczek zachowany w bardzo dobrym stanie, sygnowany I.P.M., gwarancja i opis Mikulski.

Fi.II
Mi.2 
9 000 PLN
8374

1859 kompletny list do Królestwa Polskiego, wysłany 26.XI z Petersburga do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858, na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym kasownikiem numerowym 1, pod znaczkiem ładnie odbity miejscownik z datą, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy i duży kwadratowy godzinnik "3/P"; zbutwiałe krawędzie listu ale od frontu prezentuje się dobrze.


Mi.5 
700 PLN
8375

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych na wycinku stemplowany kasownikiem numerowym Zgierza z cyfrą 215 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w 10-cio stopniowej skali rzadkości, Ładny stan zachowania.

Fi.1a
Mi.1a
2 800 PLN
8376

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych kasowany stemplem numerowym Zwierzyńca z cyfrą 102 w okręgach, słabsze ząbkowanie, ładna odbitka kasownika.

Fi.1a
Mi.1a
700 PLN
8377

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowo karminowym o odcieniach jasnych stemplowany datownikiem urzędu pocztowego w Kibartach zamiast kasownikiem numerowym urzędu, znaczek posiada niewielkie sklejenie przerwania, ogólnie w dobrym stanie, gwarancja fotoatest Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a 
1 600 PLN
8378

1860 dwa pierwsze polskie znaczki w kolorach o odcieniach jasnych i o odcieniach ciemnych na wycinkach listów z Warszawy, stemplowane kasownikiem jedynka w czterech okręgach, znaczki w doskonałym stanie zachowania na ładnych szerokich wycinkach z całymi kasownikami, tak jak większość znaczków tego wydania na wycinkach znaczki w oryginalnym stanie nie uszkodzone przy odklejaniu i często z tego powodu poprawiane lub reperowane, widoczne na prawym wycinku zażółcenie pochodzi od naturalnie rozsmarowanej gumy znaczka, doskonały komplet podstawowych znaczków w skrajnych barwach na początek zbioru generalnego Polski.

Fi.1a, 1b
Mi.1a, 1b 
3 200 PLN
8379

1860 Królestwo Polskie - CZĘSTOCHOWA, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 158 - Częstochowa; klisza niebieska z efektownym opisanym przez Z.Mikulskiego w "Filateliscie" 2/2010 błędem na poz.51 "lewa ramka uszkodzona i brak górnej jedynki - początkowa faza tzw. jajka"; prawy dół znaczka ładnie wzmocniony; gwarancja z oznaczeniem (4).

Fi.1a B3
1 800 PLN
8380

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowokarminowym o odcieniach jasnych na obwolucie listu z Kibart do Rygi stemplowany kasownikiem numerowym Kibart z numerem 282, ładnie odbity miejscownik i stempel firmowy, znaczek na papierze z ciekawymi niekatalogowanymi pionowymi peknięciami w herbie rysunku znaczka, fotoatest Berbeka.

Fi.1ad
Mi.1a
4 800 PLN
8381

1860 Królestwo Polskie - RADOMSKO; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i czerwonokarminowym "ciemnoróżowym", najrzadszym z jasnych odcieni; unieważniony wyraźnie na wycinku polskim kasownikiem numerowym 162 - Radomsk; poza jednym niekompletnym ząbkiem z bardzo dobrym ząbkowaniem; w każdym innym elemencie bez wad, może być ozdobą dobrego eksponatu, fotoatest Schmutz.

Fi.1ad
3 000 PLN
SOLD
8382

1860 Królestwo Polskie - NOWA PRAGA; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym, najrzadszym z jasnych odcieni;; unieważniony wyraźnie na wycinku polskim kasownikiem numerowym 329 - Nowa Praga, ma on wysoki 7 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; urząd Nowa Praga otwarto dopiero 1.8.1964 roku, a więc polskie znaczki numer jeden sprzedawano tam tylko przez pół roku; rzadkie, czyste i wyraźne ostemplowanie oraz ogólnie dobry stan sprawiają, że wycinek ten być ozdobą eksponatu wystawowego, fotoatest Schmutz.

Fi.1ad
4 000 PLN
SOLD
8383

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze niebieskim i ciemnoróżowym z błędem kliszy niebieskiej "podwójna obwódka herbu - niebieska i czerwona", błąd w typie III - z uszkodzonym drukiem herbu w górnej lewej części, kasownik warszawskiego dworca kolejowego Praga, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1as
Mi.1a
3 200 PLN
8384

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, ciekawe odbicie stempla firmowego na prawej części znaczka, znaczek posiada usterki w postaci uszkodzeń obu dolnych cyfr 10 i plamą w kolorze niebieskim w prawej dolnej części owalu, bardzo ciekawa usterka ząbkowania - wyłamana igła perforująca na prawym marginesie znaczka spowodowała powstanie ząbka o podwójnej grubości - lewy margines 14 dziurek, a prawy 13 dziurek perforacji, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1au
Mi.1a
2 400 PLN
8385

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Kozienic z cyfrą 141 w okręgach, wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów, znaczek reperowany - naprawiany lewy dolny róg, gwarancja.

Fi.1b
Mi.1b
3 200 PLN
8386

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Sosnowic z cyfrą 278 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w 10-cio stopniowej skali rzadkości, prześwitka, dobra prezencja, gwarancja..

Fi.1b
Mi.1b
1 500 PLN
8387

1860 pierwszy polski znaczek o kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem Ostrowca z cyfrą 112 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b
1 440 PLN
SOLD
8388

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony kasownikiem warszawskiego dworca kolejowego Praga z literami DP w okręgach, ładny stan, gwarancja Mikulski.

Fi.1b
Mi.1b
1 200 PLN
SOLD
8389

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony kasownikiem warszawskim, niezwykle intensywne ciemne kolory, ładny stan, gwarancja Miszczak.

Fi.1b
Mi.1b
1 100 PLN
8390

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim kasownikiem ambulansowym z cyfrą 12, stempel ten był stosowany na linii kolejowej Warszawa - Petersburg, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest.

Fi.1b
Mi.1b
5 800 PLN
SOLD
8391

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Łap z cyfrą 318 w okręgach, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza 10 punktów, znaczek reperowany - przycięte ząbkowanie z wszystkich stron, unikat, fotoatest Jendroszek.

Fi.1bb
Mi.1b
13 000 PLN
8392

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i ciemnoniebieskim o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Warszawy, znaczek na papierze cienkim o prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie, niezwykle ciemne i intensywne barwy, brak ząbka w górnym prawym narożniku i niewielkie rozdarcie z prawej strony, bardzo dobre centrowanie i prezencja, rzadko spotykane barwy znaczka, gwarancja Jungjohann.

Fi.1bu
Mi.1b
2 800 PLN
8393

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych kasowany stemplem numerowym Międzyrzeca z cyfrą 61 w okręgach, słabsze ząbkowanie, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka, gwarancja z 4.

Fi.1bu
Mi.1b
1 500 PLN
8394

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., czysty, w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, na cienkim lekko prześwitującym papierze - 0,07 mm, z niewielkimi, cienkimi pozostałościami gumy na części powierzchni znaczka (Fi.6000.-), bardzo ładny stan, kolorowy fotoatest Krawczyk.

Fi.1b u
7 000 PLN
8395

1860 Królestwo Polskie, koperta wysłana 1.1. według kalendarza juliańskiego z Warszawy do Nowostawów, traktem przez Lublin, Uściług, Równo i Horbaków (Fi.5000.-); znak opłaty skasowany stemplem numerowym 1 Warszawa, obok datownik grażdanką, pod nim spory ubytek lica od przyklejenia się pieczęci lakowej z wierzchniej koperty; na użyte w styczniu 1860 roku polskie znaczki katalogi przewidują wysokie dopłaty - to samo powinno dotyczyć kopert, niska cena wywoławcza, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5IIy
3 000 PLN
8396

1860 Królestwo Polskie, list zagraniczny wysłany 8/11 z Warszawy do Wiednia, mały okrągły (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, stempelek FRANCO z wpisaną wysokością opłaty 15/15 informujący, że list został w całości opłacony przez nadawcę - do roku 1865 listy za granicę należało opłacać wyłącznie gotówką; dodatkowo stempelek nadawcy JOZEF EPSTEIN; na odwrocie kasownik odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania.


350 PLN
8397

1861 całostka za 30+1 kop. na papierze ze znakiem wodnym numer II.


1 000 PLN
8398

1862 Królestwo Polskie - AMBULANS DB wagon 5; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowokarminowym; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - smukłe litery z kropkami po D i B, który był stosowany w wagonie pocztowym numer pięć, na polskich znaczkach zwykle w kolorze czarnym; kasowniki ambulansowe należą do najrzadszych ostemplowań Królestwa Polskiego, a te z uruchomionej nieco później (1862) linii Kolei Bydgoskiej, są szczególnie rzadkie i ciekawe ze względu na różnorodność typów i kolorów tuszu; na dolnym ząbkowaniu widoczne resztki laku z wierzchniego listu, na górze nieco słabsze ząbkowanie, poza tym znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja.

Fi.1b
6 000 PLN
8399

1862 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery kasowników 12, 13, 14, 15 i 16 używane były w ambulansach na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; na polskich znaczkach numer kasownik z numerem 11 nie występuje; znaczek zachowany jest w ładnym stanie.

Fi.6
Mi.6
400 PLN
8400

1863 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych na obwolucie listu z Lublina 12.8.63 do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Lublina z cyfrą 73 w okręgach, miejscownik Lublina z datą nadania 12/8 odbity częściowo na znaczku, znaczek użyty podwójnie na szkodę poczty - pod spodem słabo odbity stempel numerowym Tomaszowa z cyfrą 100 w okręgach, na odwrocie stempel odbiorczy i godzinnik z Warszawy, obwoluta uszkodzona przez wycięcie imienia i nazwiska adresata, ciekawy walor o mimo uszkodzenia dobrej prezencji.

Fi.1a
Mi.1a
4 000 PLN
8401

1863 Królestwo Polskie - 22 - MARYAMPOL; fantastycznie zachowany list z Maryampola do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworózowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 22 - Maryampol w urzędzie pocztowym na trakcie do granicy w Aleksocie, to kasownik o wysokim 6 stopniu rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; na środku okrągły datownik nadawczy МАРIЯМПОЛЬ bardzo rzadkiego typu XIA z ręcznie dopisaną cyfrą 0 w dacie 10/4; Maryampol był jedną z trzech miejscowości w Królestwie (obok Warszawy i Lublina) gdzie stosowano dwa rodzaje datowników - z pisownią łacińską na listach wewnątrz Królestwa i pisane grażdanką na listach do Rosji i Finlandii, tu zastosowano datownik nieprawidłowo (powinien zostać użyty łaciński), ale z datą według kalendarza gregoriańskiego; pod znaczkiem odręczna adnotacja "franco" o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 12/4 i mały prostokątny godzinnik 3/P; znaczek drukowany dużą ilością rzadszej farby niebieskiej przez co litery wydają się cieńsze, ma niewielką usterkę "dłuższy nosek w lewej górnej jedynce nominału"; na odwrocie koperty adnotacja o dacie otrzymania przesyłki "12 Kwiet 63"; zarówno list jak i sam znaczek zachowały się w pięknym stanie; znaczek ma żywe barwy, regularną perforację i jest nieźle centrowany; walor pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

Fi.1ad
28 500 PLN
SOLD
8402

1863 Królestwo Polskie - AMBULANS 12 i NIEBIESKA OBWÓDKA WOKÓŁ HERBU, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 12; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; dotąd znane są nieliczne listy ze znaczkami unieważnionymi kasownikami 12, 14, 15 lub 16 oraz trochę znaczków luzem; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; dodatkowo znaczek ma podwójną odwódkę wokół herbu - obok czerwonej, niebieską typu II; ogólnie znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1as
9 000 PLN