The auction will start on 14.04.2023

Auction 73. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8739

1995 "75 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ", dekoracyjna koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.3404
Mi.3552 
12 PLN
14176

1990 wydanie przedrukowe, pasek z górnej części arkusza z przesuniętym nadrukiem przechodzącym na sąsiednie znaczki, pasek złożony w pionie.

Fi.3105
Mi.3253
220 PLN
14177

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
14178

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, sześcioblok znaczka za 350/15 zł. ze skośnie przesuniętym w górę nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105
Mi.3253 
240 PLN
14179

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
14180

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
14181

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
14182

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
14183

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
14184

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
240 PLN
14185

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
120 PLN
14186

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
14187

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
14188

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
14189

1990 50. rocznica śmierci Polaków w Katyniu, arkusz sprzedażny.

Fi.3126 ark.
Mi.3272
65 PLN
14190

1990 10. rocznica powstania NSZZ Solidarność, arkusz sprzedażny.

Fi.3133 ark.
Mi.3281
65 PLN
14191

1990 Lech Wałęsa, czworoblok z uskokiem w perforacji pionowej.

Fi.3152
Mi.3300
25 PLN
14192

1990 poczet królów i książąt polskich Bolesław III Krzywousty, Władysław II Wygnaniec, seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu, gwarancja Wiatrowski.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
800 PLN
14193

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
14194

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


130 PLN
14195

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
14196

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
14197

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
14198

1991 Św. Brat Albert, arkusz sprzedażny.

Fi.3169
Mi.3317
65 PLN
14199

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
170 PLN
14200

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
40 PLN
14201

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
14202

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
14203

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

Fi.bl.144 (100)
Mi.Bl.114
200 PLN
14204

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
14205

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
14206

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, seria z blokiem w okolicznościowych karnetach z autografem projektanta kart art. plastyka Macieją Jędrysika.

Fi.3225-6, bl.147
Mi.3383-4, Bl.117
100 PLN
14207

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

Fi.3229-30
Mi.3377-78
50 PLN
14208

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;
150 PLN
14209

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Bracelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

Fi.3244A
Mi.3392B
10 PLN
14210

1992 Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński I rocznica Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, arkusz czysty.

Fi.3247-48
Mi.3395-96
100 PLN
14211

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
14212

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


300 PLN
14213

1993 rocznik znaczków czystych (bez Bl.107I-II; Fi.193,60).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
150 PLN
14214

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy okolicznościowo znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie; znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289Pw
Mi.3437
80 PLN