The auctions ends in:

Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
14176
Fi.3105
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, pasek z górnej części arkusza z przesuniętym nadrukiem przechodzącym na sąsiednie znaczki, pasek złożony w pionie.

220 PLN
14177Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

25 PLN
14178

Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, sześcioblok znaczka za 350/15 zł. ze skośnie przesuniętym w górę nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
14179
Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

160 PLN
14180
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.71,90).

35 PLN
14181

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

85 PLN
14182

Fi.3106-9
Mi.3254-7

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

10 PLN
14183

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

100 PLN
14184

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
14185

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
14186


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
14187


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

200 PLN
14188
Fi.3124-25
Mi.3273-74

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

150 PLN
14189
Fi.3126 ark.
Mi.3272

1990 50. rocznica śmierci Polaków w Katyniu, arkusz sprzedażny.

65 PLN
14190
Fi.3133 ark.
Mi.3281

1990 10. rocznica powstania NSZZ Solidarność, arkusz sprzedażny.

65 PLN
14191

Fi.3152
Mi.3300

1990 Lech Wałęsa, czworoblok z uskokiem w perforacji pionowej.

25 PLN
14192
Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII

1990 poczet królów i książąt polskich Bolesław III Krzywousty, Władysław II Wygnaniec, seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu, gwarancja Wiatrowski.

800 PLN
14193

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.

20 PLN
14194

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

130 PLN
14195
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

70 PLN
14196
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

80 PLN
14197
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

40 PLN
14198
Fi.3169
Mi.3317

1991 Św. Brat Albert, arkusz sprzedażny.

65 PLN
14199
Fi.3170MK
Mi.3318

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

170 PLN
14200
Fi.3177
Mi.3325

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

40 PLN
14201
Fi.3195-200
Mi.3343-8

1991 motyle arkusz sprzedażny.

15 PLN
14202
Fi.3195-200
Mi.3343-48

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
14203
Fi.bl.144 (100)
Mi.Bl.114

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

200 PLN
14204
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.153,70).

120 PLN
14205
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

120 PLN
14206
Fi.3225-6, bl.147
Mi.3383-4, Bl.117

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, seria z blokiem w okolicznościowych karnetach z autografem projektanta kart art. plastyka Macieją Jędrysika.

100 PLN
14207
Fi.3229-30
Mi.3377-78

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

50 PLN
14208
Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

150 PLN
14209
Fi.3244A
Mi.3392B

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Bracelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

10 PLN
14210
Fi.3247-48
Mi.3395-96

1992 Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński I rocznica Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, arkusz czysty.

100 PLN
14211
Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

200 PLN
14212

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

300 PLN
14213
Fi.3277-3328
Mi.3425-76

1993 rocznik znaczków czystych (bez Bl.107I-II; Fi.193,60).

150 PLN
14214
Fi.3289Pw
Mi.3437

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy okolicznościowo znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie; znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

80 PLN
14215
Fi.3296
Mi.3444

1993 50. rocznica powstania w Getcie Warszawskim, wspólne wydanie z pocztą Izraela.

40 PLN