The auction will start on 17.06.2022

Auction 73. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10412

1946 list z Warszawy do Holandii, stempel Urzędu Cenzury nr 3297.

Fi.383
Mi.417
40 PLN
11707

1944 Wodzowie - R.Traugutt, siatkowa próba arkuszowa znaczka za 25 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka na A w POLSKA", piękny stan, gwarancja i opis próby Schmutz.

Fi.339 PV B2
Mi.380 
2 000 PLN
11708

1944 Wodzowie, rzadki znaczek cięty pochodzących z jednego podwójnego arkusza, gwarancja Schmutz.

Fi.339 nz
Mi.380 U
4 500 PLN
11709

1944 Wodzowie - R.Traugutt; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Białej Podlaskiej do Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Lublinie; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biała Podlaska" - typu 16/2; listy frankowane wielokrotnie mają najwyższe wyceny katalogowe - 25+25 gr. Fi.12000.-; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Piekut.

Fi.339+339
Mi.380
10 000 PLN
11710

1944 Wodzowie, seria na liście poleconym z Lublina 9.9.44 do Parczewa, ręczna cenzura i stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.339-41
Mi.380-2
3 500 PLN
11711

1944 Wodzowie, marginesowa seria czysta, co ciekawe w znaczku za 50 gr. ząbkowanie poziome na dole przesunięte o jeden ząbek i znaczek jest wyższy, gwarancja Korszeń, Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
450 PLN
11712

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 000 PLN
11713

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych prawych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 600 PLN
11714

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych lewych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 600 PLN
11715

1944 Wodzowie, marginesowa seria w czworoblokach na zawiasach (Fi.4800.-), gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
3 600 PLN
SOLD
11716

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II w kolorze czerwonobrązowym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82 
7 000 PLN
11717

1944 Wodzowie, seria prób siatkowych arkuszowych typu V w kolorze czarnym , gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41 PV
Mi.390-2P
2 400 PLN
11718

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa w kolorze niebieski na papierze żółtawym, gwarancja Wiatrowski.

Fi.339-41PII
Mi.380-2
4 500 PLN
11719

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropka między prawym uchem, a okiem"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-41
Mi.380-82 
800 PLN
11720

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
2 500 PLN
11721

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny w Chełmie Lubelskim, dodatkowo znaczek za 25 gr. zł. w bardzo rzadkim kolorze pomarańczowoczerwonym - gwarancja z opisem koloru Schmutz, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja Schmutz, Korszeń.

Fi.339g-341
Mi.380-82
1 000 PLN
11722

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym z błędem na poz.12 "przecinek nad T" (Fi.825.-), unieważniony 25.X. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B1
Mi.380 
800 PLN
11723

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch (gwarancja sprzed "kolorowego okresu").

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
11724

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; unikalna próba znaczka za 50 gr. typu V w kolorze zielonym i co dla tego typu prób rzadkie unieważniona dwuwierszowym stempelkiem "CHEMIGRAFIA LUBELSKA/Lublin, ul. Rybna 1.", według monografii "POCZTA POLSKA W 1944 ROKU" oznaczono tak znaczki na niektórych arkuszach, jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381 
4 000 PLN
11725

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Korszeń.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
11726

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja Korszeń, Mikstein.

Fi.340PV
Mi.381
900 PLN
11727

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
800 PLN
11728

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340b
Mi.381 
100 PLN
11729

1944 Wodzowie, list polecony z Niska 22.9.44 do Białej koło Rzeszowa, opłata niezgodna z taryfą pocztową - powinna wynosić 1,50 zł, ręczna cenzura ołówkiem, na odwrocie stempel odbiorczy z Tyczyna z datą 2.10.44, w Białej prawdopodobnie nie było ppoczty i list dostarczono z najbliższego urzędu pocztowego w Tyczynie, koperta w słabym stanie bez klapy z naddarciami, gwarancje Kapkowski i z fotoatestem Piekut.

Fi.341
Mi.382
3 000 PLN
11730

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
350 PLN
11731

1944 list z Hyżnego 6.11.44 do Markowej, znaczki ostemplowano 9.11.44 w Rzeszowie, prowizoryczny stempel Hyżnego, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 177.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
SOLD
11732

1944 kartka z Lublina 30.10.44 do Piszczac, stempel cenzury wojskowej nr 14.

Fi.342
Mi.383
200 PLN
11733

1944 kartka z Radzynia Podlaskiego 12.12.44 do Lublina, stempel cenzury wojskowej nr 167.

Fi.342
Mi.383
480 PLN
SOLD
11734

1944 list miejscowy z Siedlec 17.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 169.

Fi.342
Mi.383
600 PLN
11735

1944 Goznak, znaczek z Schitzdrukiem, gwarancja i opis Więcław.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
11736

1944 Goznak, czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., prawy dolny z błędem z poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja Korszeń.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN
11737

1944 list polecony z Mielca 12.9.44 do Zadusznik, prowizoryczny datownik i poniemiecka erka.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
240 PLN
11738

1944 kartka polecona z Rzeszowa 5.XII.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej numer 177.

Fi.342, 343
Mi.383, 384 
300 PLN
11739

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4
20 PLN
SOLD
11740

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4 
20 PLN
11741

1944 Goznak, seria w ciętych parkach, parka za 50 gr z charakterystyczną spacją znajdującą się w połowie arkusza na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.342-3nz
Mi.383-4U 
7 500 PLN
11742

1944 Goznak, wydanie obiegowe, seria znaczków ciętych, narożny znaczek za 25 gr., bez gumy, gwarancja Mikulski; krótko cięty znaczek za 50 gr. z pełną oryginalna gumą, sygnowany BMK, gwarancja Łaszkiewicz; (Fi.7000.-) atrakcyjna cena wywoławcza.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
2 000 PLN
11743

1944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, parka pozioma na liście wysłanym 28.1.1945 z Kraśnika do Starachowic, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym okupacyjnym z wyciętą nazwą z wyróżnikiem "**" (K265 - wg. klasyfikacji Z.Mąki); na odwrocie stempelek cenzury wojskowej 290; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.343
Mi.384
120 PLN
11744

1945 firmowy list polecony z Biłgoraja 12.01.45 do Ministerstwa Skarbu w Lublinie, prowizoryczny kasownik, datownik i erka z Biłgoraja, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 367.

Fi.343
Mi.384
300 PLN
11745

1944 list polecony z Warszawy 4 do Czerwonego Krzyża w Genewie, przez Turcję i Egipt, liczne cenzury.

Fi.343
Mi.384
210 PLN
SOLD