The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 73. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10412

1946 list z Warszawy do Holandii, stempel Urzędu Cenzury nr 3297.

Fi.383
Mi.417
40 PLN
11707

1944 Wodzowie - R.Traugutt, siatkowa próba arkuszowa znaczka za 25 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka na A w POLSKA", piękny stan, gwarancja i opis próby Schmutz.

Fi.339 PV B2
Mi.380 
2 000 PLN
11708

1944 Wodzowie, rzadki znaczek cięty pochodzących z jednego podwójnego arkusza, gwarancja Schmutz.

Fi.339 nz
Mi.380 U
4 500 PLN
11709

1944 Wodzowie - R.Traugutt; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Białej Podlaskiej do Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Lublinie; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biała Podlaska" - typu 16/2; listy frankowane wielokrotnie mają najwyższe wyceny katalogowe - 25+25 gr. Fi.12000.-; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Piekut.

Fi.339+339
Mi.380
10 000 PLN
11710

1944 Wodzowie, seria na liście poleconym z Lublina 9.9.44 do Parczewa, ręczna cenzura i stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.339-41
Mi.380-2
3 500 PLN
11711

1944 Wodzowie, marginesowa seria czysta, co ciekawe w znaczku za 50 gr. ząbkowanie poziome na dole przesunięte o jeden ząbek i znaczek jest wyższy, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
450 PLN
11712

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 000 PLN
11713

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych prawych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 600 PLN
11714

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych lewych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 600 PLN
11715

1944 Wodzowie, marginesowa seria w czworoblokach na zawiasach (Fi.4800.-), gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
3 600 PLN
SOLD
11716

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II w kolorze czerwonobrązowym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82 
7 000 PLN
11717

1944 Wodzowie, seria prób siatkowych arkuszowych typu V w kolorze czarnym , gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41 PV
Mi.390-2P
2 400 PLN
11718

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa w kolorze niebieski na papierze żółtawym, gwarancja Wiatrowski.

Fi.339-41PII
Mi.380-2
4 500 PLN
11719

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropka między prawym uchem, a okiem"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-41
Mi.380-82
800 PLN
11720

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
2 500 PLN
11721

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny w Chełmie Lubelskim, dodatkowo znaczek za 25 gr. zł. w bardzo rzadkim kolorze pomarańczowoczerwonym - gwarancja z opisem koloru Schmutz, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja Schmutz,.

Fi.339g-341
Mi.380-82
1 000 PLN
11722

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym z błędem na poz.12 "przecinek nad T" (Fi.825.-), unieważniony 25.X. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja i opis.

Fi.339h B1
Mi.380 
800 PLN
11723

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch (gwarancja sprzed "kolorowego okresu").

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
11724

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; unikalna próba znaczka za 50 gr. typu V w kolorze zielonym i co dla tego typu prób rzadkie unieważniona dwuwierszowym stempelkiem "CHEMIGRAFIA LUBELSKA/Lublin, ul. Rybna 1.", według monografii "POCZTA POLSKA W 1944 ROKU" oznaczono tak znaczki na niektórych arkuszach, jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381 
4 000 PLN
11725

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
11726

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja Mikstein.

Fi.340PV
Mi.381
900 PLN
11727

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
800 PLN
11728

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340b
Mi.381 
100 PLN
11729

1944 Wodzowie, list polecony z Niska 22.9.44 do Białej koło Rzeszowa, opłata niezgodna z taryfą pocztową - powinna wynosić 1,50 zł, ręczna cenzura ołówkiem, na odwrocie stempel odbiorczy z Tyczyna z datą 2.10.44, w Białej prawdopodobnie nie było ppoczty i list dostarczono z najbliższego urzędu pocztowego w Tyczynie, koperta w słabym stanie bez klapy z naddarciami, gwarancje Kapkowski i z fotoatestem Piekut.

Fi.341
Mi.382
3 000 PLN
11730

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
350 PLN
11731

1944 list z Hyżnego 6.11.44 do Markowej, znaczki ostemplowano 9.11.44 w Rzeszowie, prowizoryczny stempel Hyżnego, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 177.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
SOLD
11732

1944 kartka z Lublina 30.10.44 do Piszczac, stempel cenzury wojskowej nr 14.

Fi.342
Mi.383
200 PLN
11733

1944 kartka z Radzynia Podlaskiego 12.12.44 do Lublina, stempel cenzury wojskowej nr 167.

Fi.342
Mi.383
480 PLN
SOLD
11734

1944 list miejscowy z Siedlec 17.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 169.

Fi.342
Mi.383
600 PLN
11735

1944 Goznak, znaczek z Schitzdrukiem, gwarancja i opis Więcław.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
11736

1944 Goznak, czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., prawy dolny z błędem z poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN
11737

1944 list polecony z Mielca 12.9.44 do Zadusznik, prowizoryczny datownik i poniemiecka erka.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
240 PLN
11738

1944 kartka polecona z Rzeszowa 5.XII.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej numer 177.

Fi.342, 343
Mi.383, 384 
300 PLN
11739

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4
20 PLN
SOLD
11740

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4 
20 PLN
11741

1944 Goznak, seria w ciętych parkach, parka za 50 gr z charakterystyczną spacją znajdującą się w połowie arkusza na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.342-3nz
Mi.383-4U 
7 500 PLN
11742

1944 Goznak, wydanie obiegowe, seria znaczków ciętych, narożny znaczek za 25 gr., bez gumy, gwarancja Mikulski; krótko cięty znaczek za 50 gr. z pełną oryginalna gumą, sygnowany BMK, gwarancja Łaszkiewicz; (Fi.7000.-) atrakcyjna cena wywoławcza.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
2 000 PLN
11743

1944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, parka pozioma na liście wysłanym 28.1.1945 z Kraśnika do Starachowic, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym okupacyjnym z wyciętą nazwą z wyróżnikiem "**" (K265 - wg. klasyfikacji Z.Mąki); na odwrocie stempelek cenzury wojskowej 290; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.343
Mi.384
120 PLN
11744

1945 firmowy list polecony z Biłgoraja 12.01.45 do Ministerstwa Skarbu w Lublinie, prowizoryczny kasownik, datownik i erka z Biłgoraja, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 367.

Fi.343
Mi.384
300 PLN
11745

1944 list polecony z Warszawy 4 do Czerwonego Krzyża w Genewie, przez Turcję i Egipt, liczne cenzury.

Fi.343
Mi.384
210 PLN
SOLD