The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 72. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2294

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
160 PLN
2295

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1 Dp
60 PLN
2296

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), sygnowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1 Dp
60 PLN
2297

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie liniowanym cienkim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P2
60 PLN
2298

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok marginesowych prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na cienkim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.1 P2
240 PLN
2299

1920 godło Litwy Środkowej, mimo teoretycznie większego nakładu (część z 300 szt.) bardzo rzadka próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym, na drugostronnie zadrukowanym gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
400 PLN
2300

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 25 f. bez perforacji poziomej i z przesuniętą perforacją pionową, niegumowana makulatura.

Fi.1B
Mi.1A 
60 PLN
2301

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym (nakład 80 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.2 P11
240 PLN
2302

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk., w kolorze jasnoniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym (część z nakładu 80 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.2 P11 Dp
100 PLN
2303

1920 godło Litwy Środkowej, niekatalogowana próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim papierze formularza, ze zniekształconą sylwetką "Pogoni", gwarancja Korszeń.

Fi.2 P12
200 PLN
2304

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na cienkim papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P2
50 PLN
2305

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na cienkim papierze drugostronnie zadrukowanym, gwarancja Korszeń.

Fi.3 P3 Dp
60 PLN
2306

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

Fi.3A Dp
Mi.3B 
20 PLN
2307

1920 wydanie przedrukowe, zestaw ośmiu wartości pięknie skasowanych na wycinkach (Mi.900 euro), każdy znaczek sygnatura STRAUSS - znany warszawski kolekcjoner, gwarancja Gryżewski.

Fi.4-11
1 800 PLN
2308

1921 godło Litwy Środkowej, niekatalogowana jako ząbkowana próba znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na cienkim papierze, gwarancja i opis ząbkowania 11,5 Schmutz.

Fi.3 P2 (ZL11,5)
100 PLN
2309

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
45 PLN
2310

1921 różne rysunki, 1 mk + 1 mk - frankatura dwóch różnych wydań, widokówka przedstawiając "OSTATNI HERB PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" z redakcji "Dziennika Wileńskiego" adresowana do wydawnictwa Gebethner i Wolff w Krakowie, znaczki unieważnione 11.IV kasownikiem urzędu pocztowego Wilno 1 (z wyróżnikiem a); adnotacja czerwoną kredką "wpłacono 25/5"; słabszy stan zachowania.

Fi.15B, 34B
Mi.15A, 34A
400 PLN
SOLD
2311

1921 Katedra z wieżą, czworoblok prób znaczka za 4 mk. w kolorze oliwkowym bez tła na papierze białym (Fi.320.-), gwarancja Korszeń.

Fi.17 P4
200 PLN
2312

1921 Katedra z wieżą, makulatura prób znaczka za 4 mk. w kolorach zielonym i oliwkowym z wielokrotnie wydrukowanym przesuniętym tłem, gwarancja Korszeń.

Fi.17 P MK
120 PLN
2313

1921 bardzo rzadka ekspresowa !!! zagraniczna kartka polecona, wysłana 31.V z urzędu Wilno 1 do Wiednia, na froncie nalepka "Exprés" i stempelek polecenia, przesyłka ofrankowana znaczkami wydań obiegowych; treść pisana po rosyjsku, a zarówno nadawca jak i odbiorca są Żydami; wśród niewielkiej ilości oryginalnych, niefilatelistycznych całości z obszaru Litwy Środkowej, przesyłki expresowe należą do najrzadszych walorów; dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania; ze słynnej kolekcji G.Hahne; gwarancja Klein BPP.

Fi.17B, 19B, 40B
Mi.17A, 19A, 40A
4 000 PLN
2314

1921 Insygnia Rektorskie, znaczek za 6 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów.

Fi.18A
Mi.18B 
20 PLN
2315

1921 Insygnia Rektorskie, makulatura znaczka za 6 mk. klisza karminowa na froncie, a niewielki fragment kliszy oliwkowoszarejym na odwrocie, gwarancja Korszeń.

Fi.18A Mk
Mi.18B
50 PLN
2316

1921 różne rysunki, 6 mk - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 29.3 z urzędu Wilno 1 do Stefana Gralewskiego redaktora "Przeglądu Światowego" w Warszawie, znaczek unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem "**a", na froncie odciśnięto stempelek polecenia; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18B
Mi.18A
800 PLN
2317

1921 Gen.L.Żeligowski, parka makulatury próby znaczka za 10 mk. w kolorach szarobrązowym i żółtym na niegumowanym białym średnim papierze o grubości 0,08mm, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.19 P
120 PLN
2318

1921 godło Litwy Środkowej, niekatalogowana jako ząbkowana próba znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowozielonym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja i opis ząbkowania 11,5 Schmutz.

Fi.20 P ZL11,5
160 PLN
2319

1921 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczków za 25 fen. w kolorze ciemnozielonym, na białym papierze, trudne do wyjaśnienia wzajemnie poprzesuwane rysunki - jeśli to druk próbny, to mógł powstać z pojedyńczych kliszek, jeśli to druk arkusza to wzajemne przesunięcie sektorów lub mocno przesunięty druk podwójny, bardzo ciekawe, gwarancja Korszeń.

Fi.20A Mk
Mi.20B 
400 PLN
2320

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-28A
Mi.23-28B
240 PLN
2321

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek za 25 f.+2 mk. z błędem nadruku I formy z poz.27 "brak A w NA", gwarancja Korszeń.

Fi.23A B1
Mi.23B 
100 PLN
2322

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, parka znaczków za 2 mk. z miedzypolem, w położeniu tete-beche, oryginalnie kasowana w Wilnie, gwarancja Krawczyk.

Fi.27A
Mi.27B 
200 PLN
2323

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.28A No
Mi.28B 
600 PLN
2324

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka makulatury znaczków za 2+1 mk. z nadrukiem normalnym i poczwórnym odwróconym, pięć nadruków na jednym znaczku to rzadkość, gwarancja Korszeń.

Fi.29A Mk
Mi.29B 
600 PLN
2325

1921 wydanie z dopłatą na PCK, znaczek za 2+1 mk. z przebijającym drugostronnie rysunkiem.

Fi.29B
Mi.29A 
15 PLN
2326

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - PCK, parka tete-beche znaczków za 4+1 mk. oryginalnie skasowana w Oszmianie (Fi.360.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.30A
Mi.30B 
300 PLN
2327

1921 Gen.l.Żeligowski - wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, znaczek za 10 mk., z rozsunięciem kolorów, gwarancja Korszeń.

Fi.33A
Mi.33B 
20 PLN
2328

1921 Kościół Św.Anny w Wilnie, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła na papierze białym (Fi.320.-), gumowana, gwarancja Schmutz.

Fi.34 P2
200 PLN
2329

1921 różne rysunki, seria cięta w czworoblokach bez gumy.

Fi.34-41A
60 PLN
2330

1921 różne rysunki, pięć serii czystych (Fi.250.-).

Fi.34-41B
Mi.34-41A
125 PLN
2331

1921 różne rysunki, seria ząbkowana w czworoblokach.

Fi.34-41B
140 PLN
2332

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

Fi.34-41B
25 PLN
SOLD
2333

1921 Pogoń na tle Orła Białego, makulatura znaczka za 3 mk., potrójny, wzajemnie odwrócony druk, gwarancja Krawczyk.

Fi.36A MK
Mi.36B 
50 PLN