The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 72. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
715

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1
75 PLN
716

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem typu I, gwarancja Roszkowski.

Fi.4
1 600 PLN
717

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5
200 PLN
718

1918 CIECHOCINEK - ZNANY TEN ZNACZEK LUZEM I JEDEN NA LIŚCIE; kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW; lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; to jedyny znany egzemplarz znaczka luzem, drugi znany jest na liście poleconym, jeden z najważniejszych znaczków w polskiej filatelistyce, gwarancja i fotoatest Łaszkiewicz.

Fi.6
54 000 PLN
719

1918 Kalisz - wydanie I, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze ciemnozielonym z silnie przesuniętym w pionie lokalnym nadrukiem typu I - napis (POL)SKA na górze, nad napisem POCZTA, zamiast na dole pod orłem; sygnowany, gwarancja Perzyński, z opisem Schmutz.

Fi.7a B
320 PLN
720

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.12No
75 PLN
721

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; gwarancja Gryżewski.

Fi.14
400 PLN
722

1918 Kalisz - wydanie II, dziewięć z dziesięciu kasowanych znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym rzadszego typu II, gwarancja Krawczyk.

Fi.17-25
540 PLN
723

1918 Olkusz, czysty znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.53 No
150 PLN
724

1918 PIOTRKÓW - FANTAZYJNE FAŁSZERSTWO WYDANIA LOKALNEGO - dwuwierszowy nadruk POCZTA POLSKA na austro-węgierskich znaczkach opłaty, zmieniający bardzo ładny cenzurowany polecony list z oryginalnego obiegu na fałszerstwo na szkodę filatelistów, którego nie można przypisać żadnej określonej miejscowości, dodatkowo fałszywy stempelek "MILITARY GEHAIMNIS", na odwrocie kasownik odbiorczy Berlin 24.6; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.58, 60 FFi
200 PLN
725

1918 Kalisz, stemplowana całostka z lokalnym nadrukiem.

Fi.Cp1
90 PLN
726

1918 Kalisz, wydanie V - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym, skasowana na kopercie 18.11; każdy znaczek na odwrocie gwarancja Danowski.


Mi.6, 8-10, 12-4, 16
320 PLN
727

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 2
900 PLN
728

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł; bez podlepki ale ma lekkie zmatowienie na gumie, liczony jak podlepkowy, bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
80 PLN
729

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
40 PLN
SOLD
730

1918 Myślenice, znaczek gazetowy za 2 h. z odwróconym lokalnym nadrukiem typu IIIb, resztka gumy, sygnowany T, gwarancja Krawczyk.


Mi.212 
250 PLN
731

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.222
40 PLN
SOLD
732

1918 Rozwadów, austriacki znaczek dopłaty za 25 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, gwarancja Krawczyk.


Mi.P51
75 PLN
SOLD
733

1918 Kalisz, znaczki V wydania.


80 PLN
734

1918 Pułtusk, znaczki wydania prowizorycznego z nadrukami w kolorze czarnym.


180 PLN
735

1918 Tarnów, znaczki gazetowe z lokalnym nadrukiem.


50 PLN
SOLD
736

1918 Myślenice, całostka z nadrukiem prywatnej inicjatywy.


200 PLN
737

1918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


15 PLN
SOLD
738

1918 Włocławek, znaczek III wydania stemplowany kasownikiem prowizorycznym.


80 PLN
739

1918 Olkusz, znaczki z nadrukiem lokalnym.


50 PLN
SOLD
740

1918 Tarnów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, plamka na dolnym ząbku.


30 PLN
SOLD
741

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym V wydania.


100 PLN
742

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikulski.


90 PLN
SOLD
743

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikulski.


120 PLN
SOLD
744

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikulski.


90 PLN
SOLD
745

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.002 sztuki, gwarancja Schmutz.

Fi.1
120 PLN
746

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem, gwarancja Perzyński.

Fi.1
120 PLN
747

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT, oba w pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.1, 5
420 PLN
748

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 1.300 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.2
160 PLN
749

1919 Kowel - wydanie prowizoryczne dla obszaru Wołynia, znaczek ukraiński za 50 szag. z nadrukiem Poczta Polska / 50 fen., gwarancja Ryblewski.

Fi.4
360 PLN
SOLD
750

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.150 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.5
125 PLN
SOLD
751

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.150 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.5
120 PLN
752

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 651 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.8
240 PLN
SOLD
753

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 250 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.18
500 PLN
754

1919 Myślenice, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Perzyński.


75 PLN
SOLD