The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 72. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6271

1990 wydanie przedrukowe, pasek z górnej części arkusza z przesuniętym nadrukiem przechodzącym na sąsiednie znaczki, pasek złożony w pionie.

Fi.3105
Mi.3253
220 PLN
6272

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
6273

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo nadrukiem - po lewej tylko zł, po prawej 350; na marginesie data zamówienia, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
120 PLN
6274

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w lewo - na lewych znaczkach nie całkiem widoczny nominał 50 zł. a po prawej cyfra 3 i kawałek 5, na prawych tylko nominał - niepełne 50 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
140 PLN
6275

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
6276

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
6277

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
6278

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
6279

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
6280

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożny dziewięcioblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że górne znaczki pozostają bez nowego nominału, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
660 PLN
6281

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
6282

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
6283

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
6284

1990 Lech Wałęsa, czworoblok z uskokiem w perforacji pionowej.

Fi.3152
Mi.3300
25 PLN
6285

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu, z liczbą rozrachunkową na marginesie (Fi.700.-).

Fi.XXX
Mi.VIII 
700 PLN
6286

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
6287

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


130 PLN
6288

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
6289

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
6290

1991 Św. Brat Albert, arkusz sprzedażny.

Fi.3169
Mi.3317
65 PLN
6291

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
170 PLN
6292

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
40 PLN
6293

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
6294

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
6295

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
6296

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
6297

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;
150 PLN
6298

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
6299

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


300 PLN
6300

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy okolicznościowo znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie; znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289Pw
Mi.3437
80 PLN
6301

1993 50. rocznica powstania w Getcie Warszawskim, wspólne wydanie z pocztą Izraela.

Fi.3296
Mi.3444
40 PLN
6302

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN
6303

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.115.-).

Fi.3317-18
Mi.3465-66
80 PLN
6304

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

Fi.bl.151 B1 (107)
Mi.Bl.121III
500 PLN
6305

1993 Szlak bursztynowy - SAMPLE, unikalny wzór bloku, poza brakiem numeru całkowicie zgodny z wydaniem definitywnym; przy nominale nadruk SAMPLE, wzory stosuje się w celów okazowych lub informacyjnych - np.dla UPU; atrakcyjnie niska cena wywoławcza, fotoatest Korszeń.

Fi.bl.151 E (107)
Mi.Bl.121
1 800 PLN
6306

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2500.-).

Fi.bl.151I, II (107)
Mi.Bl.121I, II
2 000 PLN
6307

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "uszkodzone środkowe cyfry numeratora"

Fi.bl.151II B (107)
Mi.Bl.121III 
120 PLN
6308

1993 Szlak bursztynowy, blok z rzadkim i niemożliwym do sfałszowania błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty.

Fi.bl.151 MK2 (107)
Mi.Bl.121III
900 PLN
6309

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu z błędnym nazwiskiem projektanta Jeziorowski.

Fi.bl.152A (108A)
Mi.Bl.122B
50 PLN
6310

1993 szlak bursztynowy, blok z dużym numerem na kopercie FDC.

Fi.bl.107
Mi.Bl.121III
70 PLN