The auctions ends in:

Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
2572

Mi.444 

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 6.9 z Lądku Zdroju (Bad Landeck) do Bytomia (Beuthen).

20 PLN
2573

Mi.469 

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.3 z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!

50 PLN
2574

Mi.516 

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.8 z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).

20 PLN
2575

Mi.516

1936 AMBULANS NR.1472 relacji Jelenia Góra - Kowary (HIRSCHBERG-SCHMIEDEBERG) widokówka przesłana 15.8 ambulansem do Świdnicy.

40 PLN
2576

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.

50 PLN
2577

1938 koperta z okazji Anschlussu Austrii z Gratzu.

30 PLN
2578
Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

100 PLN
2579
Fi.AnL.19
Mi.435 

1939 obszary anektowane przez Litwę, wydanie prowizoryczne z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, znaczek za 35 c. użyty w Wilnie.

30 PLN
2580

1939-40 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki i polskie datowniki z Przemyśla i Lwowa, radziecki znaczek i datownik, polskie znaczki i radzieckie datowniki w tym drugi rzadki i pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.

150 PLN
2581

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.

40 PLN
2582

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.

70 PLN
2583

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.

80 PLN
2584

1939 list Ober Politz w Kraju Sudeckim.

15 PLN
2585
Fi.AnN 1, 2,10
Mi.512, 513, 521

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list do Warszawy wysłany z agencji w miejscowości Mochy - stempelek Deutschendorf (nazwa funkcjonująca tylko w latach 1939-43), znaczki skasowane 26.8 w Wolsztynie (Wollstein).

100 PLN
2586
Fi.AnN1, 4, Cp76
Mi.512, 515 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa z doklejonymi znaczkami Rzeszy, skasowana we Włocławku stemplem prowizorycznym "Deutsches Dienspostamt Hohensaltza"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN
2587
Fi.AnN2, 5
Mi.513, 516 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.2 z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data dopisana ręcznie; na odwrocie ślady taśmy samoprzylepnej.

80 PLN
2588

Mi.1-16, 1-16, 1-16

1940 Alzacja, Lotaryngia i Luksemburg - wydania dla terenów okupowanych, nadruki Elsass, Lothringen i Luxemburg na znaczkach serii obiegowej z prezydentem Paulem von Hindenburg, obiegowe serie czyste na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.

150 PLN
2589

Mi.17-32 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
2590

Mi.P6-8 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.

40 PLN
2591

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.7 z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
2592

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN
2593

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, ŁÓDŹ - LODSCH! krótko stosowany stempel z "nową" nazwą Łodzi, formularz wysłany 2.3 do obozu jenieckiego - Stalag IIIA, stempelek cenzura obozowego nr.13; dobry stan zachowania.

120 PLN
2594

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa ze znakiem opłaty za 10 kop wysłana 23.7 z Moskwy do dyrektora Filharmonii we Lwowie, ponieważ opłata za kartę pocztową wynosiła 30 kop naliczono dopłatę w wysokości 20 kop, słabiej odciśnięty owalny stempelek dopłaty; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
2595

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg.

80 PLN
2596

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.

35 PLN
2597

1940 fotograficzny odpis świadectwa urodzenia z Poznania e znaczkiem fiskalnym

80 PLN
2599
Fi.AnN8
Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.12 z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka nadawczego kasownika propagandowego.

40 PLN
2600
Fi.AnN10, 15, Cp5
Mi.P227I, 521, 526

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ekspresowa polecona karta pocztowa wysłana drogą lotniczą 2.5 z Trzebini do miejscowości Rubieżewicze znajdującej się pod okupacją sowiecką; stempelki cenzury; bardzo ciekawa treść! dotycząca m.in relacji ludności polskiej i żydowskiej; efektowna całość w doskonałym stan zachowania.

500 PLN
2601
Fi.OkNL1-9

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, VILNIUS - przedrukowe wydanie lokalne dla obszaru Wilna na znaczkach sowieckich, kompletna seria na kopercie listu miejscowego, ostemplowana 12.VIII w Wilnie, kasownikiem z okresu litewskiego; znaczki w doskonałym stanie zachowania; wewnątrz koperty każdy znaczek gwarancja Krischke BPP, koperta gwarancja Krawczyk.

2 800 PLN
2602

Mi.683 

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, list wysłany 31.5 z Grodna do Buska-Zdroju, znaczek unieważniony sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; zalepka, stempelki i adnotacje cenzury niemieckiej; wyjątkowo zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).

500 PLN
2603

Mi.P13 

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).

50 PLN
2604

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 4.3 z miejscowości Wołoczyska do Lwowa, kasownik odbiorczy.

150 PLN
2605

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, część na odpowiedź listownika wysłana 21.6 z Inowrocławia (podczas okupacji niemieckiej Hohensalza) do Stalagu IA, ładnie odciśnięty datownik nadawczy z wirnikiem propagandowym "EIN POSTSCHECKKONTO SPART WEGE UND GEBÜHREN", stempelek cenzora obozowego nr.42; na froncie jednowierszowy stempelek odbiorczy "-8. Jull 1941"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN
2606

1941 nie dopuszczona do obiegu całostka ukraińska z nadrukiem "Kołomyja", bardzo rzadkie.

600 PLN
2607

1941 druk firmowy opłacony frankaturą mechaniczną z Rybnika.

45 PLN
2608

1941 list polecony z Iwankowca 14.5.41 do Schurgast (Skorogoszcz, opolskie) hitlerowskiego obozu pracy przymusowej, bardzo rzadki list wysłany miesiąc przed inwazją wojsk niemieckich na ZSRR, stemple cenzury , na odwrocie stemple odbiorcze.

700 PLN
2609

1941 kartka z Radwiliszek do Wilna, datownik RADVILISKUS.

20 PLN
2610

1941 kartka z obiegu z terenów pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine".

90 PLN
2611
Fi.AnN9
Mi.520

1942 Ziemie Zachodnie, znaczek na karcie pocztowej ostemplowany 16.12 kasownikiem okolicznościowym w Słupsku (Stolp) z okazji 200 rocznicy urodzin pruskiego marszałka Gebharda Blüchera; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
2612

Mi.1, 15 

1942 Okupacja niemiecka, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 21.9.1943 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine z Mikołajowa do Krakowa, dodatkowy stempel z godłem "DT Einsatzgruppe Rußland-Süd 244", kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN