The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 72. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2572

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 6.9 z Lądku Zdroju (Bad Landeck) do Bytomia (Beuthen).


Mi.444 
20 PLN
2573

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.3 z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
50 PLN
2574

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.8 z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.516 
20 PLN
2575

1936 AMBULANS NR.1472 relacji Jelenia Góra - Kowary (HIRSCHBERG-SCHMIEDEBERG) widokówka przesłana 15.8 ambulansem do Świdnicy.


Mi.516
40 PLN
2576

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


50 PLN
2577

1938 koperta z okazji Anschlussu Austrii z Gratzu.


30 PLN
2578

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709
100 PLN
2579

1939 obszary anektowane przez Litwę, wydanie prowizoryczne z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, znaczek za 35 c. użyty w Wilnie.

Fi.AnL.19
Mi.435 
30 PLN
2580

1939-40 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki i polskie datowniki z Przemyśla i Lwowa, radziecki znaczek i datownik, polskie znaczki i radzieckie datowniki w tym drugi rzadki i pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.


150 PLN
2581

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
2582

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
2583

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


80 PLN
2584

1939 list Ober Politz w Kraju Sudeckim.


15 PLN
2585

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list do Warszawy wysłany z agencji w miejscowości Mochy - stempelek Deutschendorf (nazwa funkcjonująca tylko w latach 1939-43), znaczki skasowane 26.8 w Wolsztynie (Wollstein).

Fi.AnN 1, 2,10
Mi.512, 513, 521
100 PLN
2586

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa z doklejonymi znaczkami Rzeszy, skasowana we Włocławku stemplem prowizorycznym "Deutsches Dienspostamt Hohensaltza"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN1, 4, Cp76
Mi.512, 515 
40 PLN
2587

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.2 z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data dopisana ręcznie; na odwrocie ślady taśmy samoprzylepnej.

Fi.AnN2, 5
Mi.513, 516 
80 PLN
2588

1940 Alzacja, Lotaryngia i Luksemburg - wydania dla terenów okupowanych, nadruki Elsass, Lothringen i Luxemburg na znaczkach serii obiegowej z prezydentem Paulem von Hindenburg, obiegowe serie czyste na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.


Mi.1-16, 1-16, 1-16
150 PLN
2589

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
2590

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
40 PLN
2591

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.7 z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
2592

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
2593

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, ŁÓDŹ - LODSCH! krótko stosowany stempel z "nową" nazwą Łodzi, formularz wysłany 2.3 do obozu jenieckiego - Stalag IIIA, stempelek cenzura obozowego nr.13; dobry stan zachowania.


120 PLN
2594

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa ze znakiem opłaty za 10 kop wysłana 23.7 z Moskwy do dyrektora Filharmonii we Lwowie, ponieważ opłata za kartę pocztową wynosiła 30 kop naliczono dopłatę w wysokości 20 kop, słabiej odciśnięty owalny stempelek dopłaty; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
2595

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg.


80 PLN
2596

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


35 PLN
2597

1940 fotograficzny odpis świadectwa urodzenia z Poznania e znaczkiem fiskalnym


80 PLN
2599

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.12 z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka nadawczego kasownika propagandowego.

Fi.AnN8
Mi.519 
40 PLN
2600

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ekspresowa polecona karta pocztowa wysłana drogą lotniczą 2.5 z Trzebini do miejscowości Rubieżewicze znajdującej się pod okupacją sowiecką; stempelki cenzury; bardzo ciekawa treść! dotycząca m.in relacji ludności polskiej i żydowskiej; efektowna całość w doskonałym stan zachowania.

Fi.AnN10, 15, Cp5
Mi.P227I, 521, 526
500 PLN
2601

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, VILNIUS - przedrukowe wydanie lokalne dla obszaru Wilna na znaczkach sowieckich, kompletna seria na kopercie listu miejscowego, ostemplowana 12.VIII w Wilnie, kasownikiem z okresu litewskiego; znaczki w doskonałym stanie zachowania; wewnątrz koperty każdy znaczek gwarancja Krischke BPP, koperta gwarancja Krawczyk.

Fi.OkNL1-9
2 800 PLN
2602

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, list wysłany 31.5 z Grodna do Buska-Zdroju, znaczek unieważniony sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; zalepka, stempelki i adnotacje cenzury niemieckiej; wyjątkowo zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.683 
500 PLN
2603

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
50 PLN
2604

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 4.3 z miejscowości Wołoczyska do Lwowa, kasownik odbiorczy.


150 PLN
2605

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, część na odpowiedź listownika wysłana 21.6 z Inowrocławia (podczas okupacji niemieckiej Hohensalza) do Stalagu IA, ładnie odciśnięty datownik nadawczy z wirnikiem propagandowym "EIN POSTSCHECKKONTO SPART WEGE UND GEBÜHREN", stempelek cenzora obozowego nr.42; na froncie jednowierszowy stempelek odbiorczy "-8. Jull 1941"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
2606

1941 nie dopuszczona do obiegu całostka ukraińska z nadrukiem "Kołomyja", bardzo rzadkie.


600 PLN
2607

1941 druk firmowy opłacony frankaturą mechaniczną z Rybnika.


45 PLN
2608

1941 list polecony z Iwankowca 14.5.41 do Schurgast (Skorogoszcz, opolskie) hitlerowskiego obozu pracy przymusowej, bardzo rzadki list wysłany miesiąc przed inwazją wojsk niemieckich na ZSRR, stemple cenzury , na odwrocie stemple odbiorcze.


700 PLN
2609

1941 kartka z Radwiliszek do Wilna, datownik RADVILISKUS.


20 PLN
2610

1941 kartka z obiegu z terenów pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine".


90 PLN
2611

1942 Ziemie Zachodnie, znaczek na karcie pocztowej ostemplowany 16.12 kasownikiem okolicznościowym w Słupsku (Stolp) z okazji 200 rocznicy urodzin pruskiego marszałka Gebharda Blüchera; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.AnN9
Mi.520
50 PLN
2612

1942 Okupacja niemiecka, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 21.9.1943 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine z Mikołajowa do Krakowa, dodatkowy stempel z godłem "DT Einsatzgruppe Rußland-Süd 244", kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.1, 15 
250 PLN