The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 70. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
54588

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
120 PLN
54589

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie liniowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
60 PLN
54590

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na cienkim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P2
50 PLN
54591

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na cienkim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), sygnowana, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1 Dp
100 PLN
54592

1920 godło Litwy Środkowej, INNY KOLOR W KAŻDYM SEKTORZE, unikalne czworobloki znaczka za 25 f., lewy sektor w kolorze ceglastym, prawy sektor w cynobrowym, z międzypolem pomiędzy znaczkami, papier pofałdowany tak jak zwykle w tym wydaniu.

Fi.1aA+1cA
600 PLN
54593

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
30 PLN
54594

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok niekatalogowanych prób znaczka za 2 mk., w rzadkim kolorze fioletowolila na średnim prążkowanym poziomo papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P
800 PLN
54595

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P2
60 PLN
54596

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. poz.39/50, w rzadszym odcieniu ciemnofioletowym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P3
400 PLN
54597

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P3 Dp
80 PLN
54598

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
40 PLN
54599

1920 wydanie przedrukowe, zestaw ośmiu wartości pięknie skasowanych na wycinkach (Mi.900 euro), każdy znaczek sygnatura STRAUSS - znany warszawski kolekcjoner, gwarancja Gryżewski.

Fi.4-11
1 800 PLN
54600

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
54601

1920 godło Litwy Środkowej, znaczek za 1 mk. z arkusza o znacznie przesuniętej perforacji poziomej i pionowej.

Fi.21B
Mi.21A 
40 PLN
54602

1920 godło Litwy Środkowej, parka makulatury znaczka za 2 mk., w kolorze żółtym, gwarancja Schmutz.

Fi.22A MK
Mi.22B
40 PLN
54603

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
45 PLN
54604

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowozielonym, niekatalogowana na średnim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.20 P
300 PLN
54605

1921 godło Litwy Środkowej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowozielonym, na cienkim szorstkim kremowym papierze gazetowym, z pełnym abklatschem, niegwarantowana ze względu na piękną odbitkę drugostronną, niefałszowana.

Fi.20 P1
400 PLN
54606

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-28A
Mi.23-28B
240 PLN
54607

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, cięty znaczek za 1+2 mk. z abklatschem podstawowego znaczka na odwrocie.

Fi.25A
Mi.25B 
40 PLN
54608

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), przedwojenna sygnatura, gwarancja Schmutz.

Fi.28B No
Mi.28A 
500 PLN
54609

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.28B No
Mi.28A 
200 PLN
54610

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka znaczków za 4+1 mk. w położeniu tete-beche.

Fi.30B
Mi.30A 
150 PLN
54611

1921 różne rysunki, marginesowa próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła, gumowana, gwarancja Berbeka.

Fi.34 P2
80 PLN
54612

1921 różne rysunki, pięć serii czystych (Fi.250.-).

Fi.34-41B
Mi.34-41A
150 PLN
54613

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

Fi.34-41B
25 PLN
54614

1921 UNIKALNY KIERUNEK WYSYŁKI - CENZUROWANY LIST DO EGIPTU !!!, wysłany 31.XII z urzędu Wilno 1 do Aleksandrii, gdzie dotarł 16.I.22; na froncie znaczki opłaty za 20 i 4 mk. unieważnione wileńskim datownikiem z wyróżnikiem "e" i odręczna adnotacja o nadawcy i dacie otrzymania listu; na odwrocie znaczek za 1 mk. uzupełniający opłatę do wymaganych 25 mk., datownik odbiorczy z Aleksandrii i co niespotykane na kilku znanych listach do USA, ramkowy stempelek CENZUROWANO z Wilna; unikalny walor o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym i absolutnie niefilatelistycznym charakterze, jedyny znany o tak nietypowej destynacji, całość w dobrym stanie zachowania; był ozdobą słynnej kolekcji G.Hahne.

Fi.34B, 37B, 41B
Mi.34A, 37A, 41A
7 500 PLN
54615

1921 różne rysunki, makulatura znaczka za 4 mk. z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Krawczyk.

Fi.37A MK
Mi.37B 
30 PLN
54616

1921 różne rysunki, 5 mk + 2 x 10 mk - frankatura dwukolorowa, list zagraniczny wysłany 15.1.1922 z Wilna do Berlina z redakcji wileńskiego dziennika "UNZER TOG" wydawanego w języku jidysz, znaczki unieważnione kasownikiem urzędu pocztowego Wilno 1 (z wyróżnikiem e), na odwrocie okrągły stempelek cenzury warszawskiej z numerem "44"; zwraca uwagę stempelek nadawcy z napisami polskimi i jidysz; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; judaica.

Fi.38B, 40B
Mi.38A, 40A
2 000 PLN
54617

1921 MIESZANA FRANKATURA ZNACZKÓW POLSKICH I LITWY ŚRODKOWEJ - list polecony (właściwa opłata 6 mk.) wysłany 11.6 z urzędu Wilno 1 do Warszawy; nadawca prawdopodobnie ofrankował list znaczkami polskimi za 1 mk., w urzędzie pocztowym nie uznano takiego sposobu opłaty i nie pozwolono dofrankować listu znaczkami Litwy Środkowej za 5 mk. do pełnej wymaganej wartości opłaty, ale pobrano ją w całości znaczkiem za 6 mk., kasując jednak znaczki polskie przy nadaniu; powstała w ten sposób unikalna frankatura mieszana; walor w dobrym stanie zachowania (nieliczne punktowe przebarwienia); gwarancja Falkowski.

Fi.39B, 91B
Mi.39A, 108 
3 000 PLN
54618

1921 różne widoki, znaczek makulaturowy z silnie przesuniętą perforacją, duże podlepki.

Fi.39B MK
45 PLN
54619

1921 różne rysunki, makulatura próby znaczka za 10 mk., w kolorze fioletowym bez tła, cześciowo drugostronny druk, gwarancja.

Fi.40 P2
60 PLN
54620

1921 list firmowy z Wilna 5.11.21 do Londynu.

Fi.41
550 PLN
54621

1921 różne rysunki, czworoblok niekatalogowanych prób znaczka za 20 mk. w kolorze ciemnobrązowym bez tła, na papierze żółtopomarańczowym, gwarancja.

Fi.41 P2
320 PLN
54622

1921 różne rysunki, znaczek za 20 mk. ze znacznym przesunięciem tła, gwarancja.

Fi.41A
Mi.41B 
30 PLN
54623

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 100 mk., w kolorze zielonym z tłem piaskowym (nakład 50 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.42 P7
600 PLN
54624

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, makulatura unikalnej próby znaczka za 100 mk. w kolorze czerwonym bez tła, z częściowym brakiem rysunku po lewej (nakład 5 szt.), sygnowana, gwarancja Schmutz.

Fi.42 P9 MK
1 200 PLN
54625

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, litografia drukarni "Lux", projektant nieznany; planowano wydanie sześciu wartości, do realizacji przyjęto dwie; spotyka się ich próby arkuszowe, odbitki z pramatrycy na kredowym papierze są unikalne; jeden egzemplarz opisał J.Falkowski w "Filateliście" 7/2000; drugi oferowany na tej aukcji pochodzi ze słynnej kolekcji G.Hahne, fotoopinia Schmutz.

Fi.42-43 P
8 000 PLN
54626

1921 ŚWIĘCIANY - rzadkie oryginalne ostemplowanie Litwy Środkowej - 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, serie cięta i ząbkowana pięknie i oryginalnie skasowane w Święcianach (Fi.480.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.42-43A, B
Mi.42-43B, A
520 PLN
54627

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, unikalna parka prób znaczków za 100 mk., lewa w kolorze granatowym bez tła (nakład 5 szt., Fi.800.-), prawa z ugrowym tłem; istnienie takiej parki tłumaczy istnienie tak znikomej ilości prób bez tła, gwarancja Schmutz.

Fi.42 P8+P4
2 400 PLN