The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 70. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
53684

1918 środek katalogu prac konkursowych na Marki Polskie zorganizowanego z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; zawiera 144 projekty, trzydziestu dwóch autorów, na trzydziestu pięciu stronach, w tym nagrodzone prace: E.Bartłomiejczyka, W.Husarskiego, J.Toma i E.Trojanowskiego; jak zwykle brak strony 8, ale dodatkowo trzynaście kolorowych odbitek projektów wybranych przez Komisję Konkursową; wydano go w czterech wersjach kolorów niebieskiej, czarnej, zielonej i brązowej; tu rzadka w kolorze zielonym z minimalną ceną wywoławczą nieco poniżej 9 zł. za projekt.

Fi.1
1 400 PLN
53685

1918 współkursory - prawdopodobnie najpóźniejsza austriacka karta pocztowa bez przedruku użyta w wolnej Polsce!!! wysłana 28.VII.1919 z miejscowości Uhnów (powiat Rawa Ruska, dyrekcja Lwowska) do obozu jeńców ukraińskich w Przemyślu (Pikulice?), stempelek cenzury wojskowej w Przemyślu i najpewniej cenzura obozowa - duża odręcznie wpisana litera "C"; po wycofaniu 20.I.1919 z obiegu wszystkich austriackich znaczków i całostek jeszcze przez pewien okres były one używane na obszarze dyrekcji Lubelskiej; w Galicji używano ich bardzo krótko i to głównie w wewnętrznym obrocie pocztowym na skarcie; prywatnych przesyłek z oryginalnego obiegu w drugim kwartale 1919 roku się nie spotyka - tu oferowana karta, co ciekawsze przybliżająca bardzo słabo udokumentowane zagadnienie obozów dla jeńców z czasów wojny polsko-ukraińskiej, jest niewątpliwie unikalna; wspaniały walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
53686

1918 projekt Maksymiliana Bystydzińskiego - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 1 Mk. - Książę Józef Poniatowski nad Elsterą, 22x29mm, w Muzeum jest tylko projekt poczty lotniczej - dwupłatowiec z roku 1921; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


400 PLN
53687

1918 projekt Edmunda Johna - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 10 fen. - Orzeł w koronie w owalnej ramce z motywem wstęgi, 23x18mm, oryginał - piórko, sepia na kartonie, zakupiony od Tadeusza Ulasińskiego w 1927 roku - numer inwentarza Muzeum Poczty i Tel./F I 200; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


400 PLN
53688

1918 projekt Mieczysława Neufelda - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 60 fen. - Łazienki Pałac na wodzie, 22x29mm, w Muzeum nie ma projektów M.Neufelda; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


400 PLN
53689

1918 prekursory, list polecony na uszkodzonej kopercie Banku Handlowego w Radomiu 12.12.18 do centrali banku w Warszawie, opłata znaczkami okupacji austriackiej z cesarzem Karolem i znaczkami dopłaty, opłata według taryfy pocztowej z 5.11.18 jak za list polecony o wadze ponad 60g.


300 PLN
53690

1918 prekursory, list bankowy z oddziału Banku Handlowego w Piotrkowie 31.12.18 do centrali w Warszawie, opłata znaczkami okupacji austriackiej z cesarzem Karolem i rzadkim na takiej korespondencji austriackim znaczkiem gazetowym, opłata według podwyższonej taryfy pocztowej z okresu 16.12.18 - 8.1.19 taryfy pocztowej w wysokości 45 hal., taryfa wynosiła 25 fen., a przeliczenie marek do koron wynosiło 1,75 kor. = 1 mk., gwarancja Schmutz.


1 000 PLN
53691

1918 znaczek kasowany niemieckim kasownikiem do pokwitowań telegraficznych w Warszawie.


200 PLN
53692

1918 znaczki okupacyjne stemplowane kasownikiem prowizorycznym z Warszawy, prawdopodobnie przeznaczonym do stemplowania urzędu nadawczego na przekazach.


300 PLN
53693

1919 wydanie Komisją Rządzącej, zestaw 15 znaczków z prywatnym ząbkowaniem z obiegu pocztowego.

Fi.55, 59, 61, 62, 63
Mi.54, 58, 60, 61, 62
150 PLN
53694

1919 KRAKÓW - wydanie Komisji Rządzącej, znaczki za 2, 20, 50 f. na wycinku ze skartu, unieważnione rzadkim kasownikiem rusztowym z Krakowa.

Fi.55, 61, 63
Mi.54, 60, 62 
40 PLN
53695

1919 wydanie Komisji Rządzącej, zestaw znaczków w czworoblokach z prywatnym ząbkowaniem, bez czworobloku znaczka za 6 halerzy.

Fi.55-7, 59-65
Mi.54-6, 58-64
100 PLN
53696

1919 wydanie Komisji Rządzącej, zestaw znaczków z obiegu pocztowego plus znaczki tego wydania z nadrukami dopłaty.

Fi.55-7, 59-65, D32-3, D35
Mi.54-6, 58-64
120 PLN
53697

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
53698

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.120.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
53699

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
53700

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z oryginalnego obiegu z różnych urzędów.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
53701

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 3 hal. z błędem "lekko uszkodzone C w POCZTA", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
30 PLN
53702

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowy znaczek za 3 hal. z błędem "przekreślony rysunek", znaczek nie jest złamany - to pęknięcie (uszkodzenie) formy, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
80 PLN
53703

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 5 h., lewy z błędem "y połączone z białą ramką", a prawy z błędem "plamka nad lewym szponem orła", gwarancja Berbeka.

Fi.57 B+B
Mi.56 
60 PLN
53704

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Landre.

Fi.58 B1
Mi.57 
240 PLN
53705

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 10 h. z błędem, po załamaniu znaczka dolna część perforacji pionowej skośna, podwójna gwarancja Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
120 PLN
53706

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 h. z błędem "zalany napis POLSKA", w prawej cyfrze 5 wypadł z papieru węgielek, gwarancja Berbeka.

Fi.60 MK
Mi.59 
40 PLN
53707

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 20 h. z błędem na poz.100 "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.61 B
Mi.60 
30 PLN
53708

1919 wydanie Komisji Rządzącej, próba znaczka za 25 hal. w kolorze fioletowym, podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P5
2 800 PLN
53709

1919 wydanie Komisji Rządzącej, próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim, ciężka podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P6
2 500 PLN
53710

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 50 h., lewy z błędem "uszkodzona prawa cyfra 5", gwarancja Berbeka.

Fi.63 B
Mi.62 
40 PLN
SOLD
53711

1919 wydanie w walucie koronowej, makulatura znaczka za 3 hal. w czworobloku, na wysokości napisu POCZTA z dziesiątego rzędu znalazła się karbowana "listwa" sucho wyciśnięta w papierze, po obu jej stronach papier pozostał niezadrukowany, w efekcie brak dolnej części rysunku znaczka w dziewiątym rzędzie i górnej w dziesiątym, gwarancja Schmutz.

Fi.73 MK
Mi.65
1 200 PLN
53712

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.360.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
53713

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
53714

1919 wydanie w walucie koronowej, fragmenty arkusza.

Fi.73B
Mi.77
55 PLN
53715

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym.

Fi.74 P4
Mi.66 
140 PLN
53716

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.74 P4
Mi.66 
100 PLN
53717

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

Fi.74 P5
Mi.71 
280 PLN
53718

1919 list z Raciborowic 3.XI.19 do Krakowa, nadawca Urząd Gminy w Batowicach.

Fi.74, 77B
Mi.78, 81 
25 PLN
53719

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w odmianach.

Fi.74A
Mi.66 
40 PLN
53720

1919 wydanie w walucie koronowej, UNIKALNE DWA CZWOROBLOKI ZNACZKÓW ZA 5 hal. W POŁOŻENIU TETE-BECHE NA ZAWIASACH; stało się to możliwe, gdyż jeden z sektorów w arkuszu drukarskim został wydrukowany na stronie gumowanej; walor dotąd nieopisany, ale ostatnio skatalogowany (Fi.192.000,-); mógł się zachować wśród makulatury przekazanej do "Polskiego Białego Krzyża", ale tam większość arkuszy trafiła porozcinana; nawet zwykłe parki z międzypolem są bardzo rzadkie i wysoko wyceniane (katalogowane tylko 3 hal.); NAJLEPSZY WALOR WYDANIA MARKOWEGO - bardzo niska aukcyjna cena wywoławcza, jest możliwość złożenia oferty na lewe, bądź prawe parki wycięte z tego waloru.

Fi.74A
Mi.66 
48 000 PLN
53721

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób w kolorze ciemno zielonym.

Fi.74P4
Mi.66 
100 PLN
53722

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 10 hal. w kolorze ciemnocynobrowym, rzadka jako gumowana (Fi.280.-), na odwrocie często spotykane fragmenty napisu czerwoną kredką, gwarancja Schmutz.

Fi.75 P7
Mi.67
240 PLN
53723

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 10 hal. w kolorze czerwonawopomarańczowym, gwarancja Schmutz.

Fi.75 P8
Mi.67
110 PLN
SOLD