The auction will start on 14.04.2023

Auction 70. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
52461

1859 list urzędowy z Śmigiel.


40 PLN
52462

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).


30 PLN
52463

1864 UHNÓW, austriackie znaczki za 2 i 3 kr. wydania z 1867 roku na wycinku, unieważnione rzadkim polskim miejscownikiem w Uhnowie.


Mi.35, 36 
50 PLN
SOLD
52464

1867 kompletny list urzędowy z Punitz (Poniec).


30 PLN
52465

1869 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem nacinanym za 1 grosz wysłany 19 2 z miejscowości Rudziniec do Kotulina, dwuobrączkowy datownik nadawczy RUDZINITZ; na odwrocie stempelki nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
80 PLN
52466

1869 kompletny list urzędowy z Bojanowa.


25 PLN
52467

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1 grosz wysłany 24 2 z Zielonej Góry do miejscowości Koźla w powiecie Żagańskim (Cosel kreis Sagan), trzywierszowy w ramce stempel nadawczy GRÜNBERG I.SCHLESIEN; na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D4
100 PLN
52468

1871 list urzędowy z Kroeben (Krobia pow. gostyński) do Gostynia, w środku odbitka pieczęci pocztowej.


45 PLN
52469

1873 VI wydanie Austrii - 3 kr "grober druck" - frankatura pojedyncza, kompletny list przesłany 3/9 miejscowo w Nowym Sączu (Neu Sandec); dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.36I 
120 PLN
52470

1873 składany druk z Storchnest (Osieczno) do Lissy (Leszna).


35 PLN
52471

1874 kompletny list z pełną treścią - druk (Belag zur Militair-Stammrolle) z dopiskiem "Militaria" wysłany 2 2 z miejscowości Okonek do miejscowości Chwalimie (Wallachsee), stempel nadawczy RATZEBUHR I/POM., przesyłkę zwrócono do nadawcy odsyłając ją 4 2 z Debrzna do Okonka, stempelek nadawczy PREUSS.FRIEDLAND, na odwrocie stempelki nadejścia; dobry stan zachowania.


40 PLN
SOLD
52472

1875 karta pocztowa wysłana 2 12 z Tarnowa do Berlina, dobry stan zachowania (na odwrocie ślady klejenia do karty albumowej).

Fi.Cp3I
Mi.P20 
25 PLN
52473

1877 list urzędowy z Kroeben do Gostynia.


40 PLN
52474

1877 list wysłany z miejscowości Pętkowice (ПЕНТКОВИЦЕ) do Sandomierza, na odwrocie okrągły stempel nadawczy Ostrowiec (ОСТРОВЕЦК. П.О. РАДОМСК.ГУБ.) z 16.VIII i odbiorczy Sandomierz (САНДОМИРБ) z tego samego dnia, okrągła pieczęć nadawcy z godłem "ИЛЖЕНСКИЙ УЕЗД ПЕЧАТЬ ГМИНЫ ПЕНТКОВИЦЕ", dobry stan zachowania.


80 PLN
52475

1880 BRZEŻANY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brzeżanach.


Mi.37 
20 PLN
52476

1880 list urzędowy z Kriewen (Krzywiń pow. Kościan).


20 PLN
52477

1881 KRAKÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Krakowie.


Mi.37 
10 PLN
SOLD
52478

1881 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop wydania z 1879, o wymiarach 145x81mm; wysłana z Druskiennik do Petersburga, znak opłaty skasowany 17.VIII, co rzadkie, niebieskim stemplem nadawczym DRUSKIENNIKI (ДРУЗГЕНИКИ) z ozdobnikiem, ten sam stempel odciśnięty dodatkowo na froncie; na odwrocie dodatkowa odbitka stempla Druskiennik z 18.VIII i rzadszy stempel odbiorczy z godzinnikiem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U25C
100 PLN
52479

1881 list z Krakowa do Woli Flaszczyna, stempel Kraków Dworzec, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego nr 26.


30 PLN
52480

1881 kartka z Warszawy do Gablonz w Czechach.


40 PLN
52481

1882 karta pocztowa za 3 kop wysłana 13.X z Warszawy do Aachen, znak opłaty skasowany nietypowym dużym (30 mm) datownikiem "ВАРШВА 1 ЭКСПЕДИЦIЯ", poniżej drugi datownik "ВАРШВА ЭКСП.ПР.и ВЫД.ИНОСТР.КОРР.", dodatkowo fioletowy stempelek nadawcy JOSEF N.KALKSTEIN, stempelek nadejścia na froncie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P5
80 PLN
52482

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U29A 
120 PLN
SOLD
52483

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U29C 
160 PLN
SOLD
52484

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru).


Mi.U30A 
50 PLN
SOLD
52485

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U30C 
50 PLN
SOLD
52486

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 14 kop, rozmiar: 139x113 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślad podlepki na odwrocie).


Mi.U31B 
100 PLN
52487

1884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 19 9 ze Stryja do Wiednia, dodatkowo stempelek firmowy nadawcy; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P47 
40 PLN
52488

1884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 5 9 z Rzeszowa do Wiednia, kasownik odbiorczy LEOPOLDSTAD; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P47 
40 PLN
52489

1886 pocztowy list urzędowy z Pońca koło Leszna.


35 PLN
52490

1887 część z opłaconą odpowiedzią podwójnej karty pocztowej z napisami w języku niemieckim i polskim, dofrankowana i wysłana 25.IX z ekspedycji na dworcu w Krakowie (KRAKAU BAHNHOF) do Antwerpii, okrągły stempelek poczty belgijskiej z liczbą "75" i kasownik odbiorczy "ANVERS 27 SEPT"; treść pisana po hebrajsku; bardzo dobry stan zachowania; temat - JUDAICA.

Fi.Cp7A
Mi.P55F, 45
150 PLN
52491

1888 prywatny dodruk (nagłówek firmowy) na karcie pocztowej z napisami w języku niemieckim i polskim, bez "An" na stronie adresowej, wysłanej 16.II z Tarnowa do Wiednia, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp4II
Mi.P28b 
100 PLN
52492

1888 list z Deutsch Neukirch (Nowa Cerekwia) do Niemiec.


45 PLN
52493

1889 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, widokówka z Belgii wysłana 4.12 z Liege do miejscowości Mroczków, datownik urzędu przejściowego Aleksandrów Pograniczny z 24.XI (6.12) i odbiorczy Opoczno 25.XI (7.12); walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.53
50 PLN
52494

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 115x80 mm; doskonały stan zachowania (kilka punktowych minimalnych przebarwień na odwrocie).


Mi.U32C 
50 PLN
52495

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x120 mm; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U33D 
80 PLN
52496

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U34A 
80 PLN
52497

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 20 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).


Mi.U35A 
80 PLN
52498

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 7 kop; krawędzie z pełną oryginalną gumą, doskonały stan zachowania (minimalny ślad podlepki na odwrocie).


Mi.K2 
50 PLN
52499

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 1 kop, rozmiar: 88x376mm; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.S1 
60 PLN
52500

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 2 kop, rozmiar: 177x444mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).


Mi.S2B 
150 PLN