The auction will start on 16.06.2023

Auction 70. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
58333

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
58334

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
58335

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe czworobloki znaczka za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewych znaczkach tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo na prawych nowy nominał to 50 zł.; wszystkie pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
480 PLN
58336

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.69.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
58337

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
35 PLN
58338

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
58339

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
58340

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
58341

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
58342

1990 Lech Wałęsa, arkusz sprzedażny.

Fi.3152
Mi.3200
35 PLN
58343

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
58344

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 148 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


124 PLN
58345

1991 rocznik kopert FDC (Fi.108.-).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
72 PLN
58346

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
58347

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
58348

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
58349

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
58350

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
58351

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu, z pełną oryginalną gumą.

Fi.Bl.100
Mi.Bl.114
40 PLN
58352

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.143.-).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
100 PLN
58353

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;
150 PLN
58354

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN
58355

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
58356

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 372 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


286 PLN
58357

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie, znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289
Mi.3437
50 PLN
58358

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
58359

1993 50. rocznica powstania w Getcie Warszawskim, wspólne wydanie z pocztą Izraela.

Fi.3296
Mi.3444
40 PLN
58360

1993 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, arkusz sprzedażny.

Fi.3296
Mi.3444 
36 PLN
SOLD
58361

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN
58362

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.85.-).

Fi.3317-18
Mi.3465-66 
45 PLN
SOLD
58363

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 
500 PLN
58364

1993 Szlak bursztynowy - SAMPLE, unikalny wzór bloku, poza brakiem numeru całkowicie zgodny z wydaniem definitywnym; przy nominale nadruk SAMPLE, wzory stosuje się w celów okazowych lub informacyjnych - np.dla UPU; atrakcyjnie niska cena wywoławcza, fotoatest.

Fi.bl.151 E (107)
Mi.Bl.121
1 800 PLN
58365

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2500.-).

Fi.bl.151I, II (107)
Mi.Bl.121I, II
2 000 PLN
58366

1993 Szlak bursztynowy, blok z rzadkim i niemożliwym do sfałszowania błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty.

Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III
900 PLN
58367

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu z błędnym nazwiskiem projektanta Jeziorowski.

Fi.bl.152A (108A)
Mi.Bl.122B
50 PLN
58368

1993 szlak bursztynowy, blok z dużym numerem na kopercie FDC.

Fi.bl.107
Mi.Bl.121III
70 PLN
58369

1993 Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu, karnet z numerowaną próbą bloku i blokiem.

Fi.bl.108, 108P1
55 PLN
58370

1993 Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu, cięty blok z numerem powyżej oficjalnego nakładu, który wynosił dla tego bloku 284,7 tys. Tu kolejny numer 293,3tyś! Rzadkie.

Fi.bl.152A
Mi.Bl.122B
150 PLN
58371

1994 Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer, seria w arkuszach sprzedażnych.

Fi.3330-1
Mi.3478-9 
130 PLN
58372

1994 zimowe Igrzyska Olimpijskie w Lillehamer, seria w arkuszach sprzedażnych.

Fi.3330-1 ark.
Mi.3478-9 
120 PLN