The auction will start on 19.04.2024

Auction 70. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
55896

1944 Wodzowie, rzadki znaczek cięty pochodzących z jednego podwójnego arkusza, gwarancja Schmutz.

Fi.339 nz
Mi.380 U
5 000 PLN
55897

1944 Wodzowie, seria na liście poleconym z Lublina 9.9.44 do Parczewa, ręczna cenzura i stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.339-41
Mi.380-2
3 500 PLN
55898

1944 Wodzowie, seria kasowana, gwarancja Krawczyk, Ćwiertnia, Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
420 PLN
55899

1944 Wodzowie, oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" seria w czworoblokach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
55900

1944 Wodzowie, seria znaczków na kopercie skasowana 19.9 w urzędzie Lublin 1; gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
600 PLN
55901

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach na zawiasach (Fi.4800.-), gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
3 600 PLN
55902

1944 Wodzowie, seria znaczków skasowana 11.IX w Chełmie Lubelskim, na kopercie grzecznościowego, miejscowego listu poleconego; znaczki unieważnione gumowym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A."; zwraca uwagę prowizoryczny (polski przedwojenny ambulansowy) stempel polecenia z wypiłowaną nazwą miejscowości, która została dopisana ręcznie; na dole jednowierszowy stempelek z nazwą urzędu "CHEŁM LUBELSKI 1"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
55903

1944 Wodzowie, seria prób siatkowych arkuszowych typu V w kolorze czarnym , gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41 PV
Mi.390-2P
2 400 PLN
55904

1944 Wodzowie, seria rzadkich znaczków ciętych pochodzących z jednego podwójnego arkusza, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41 nz
Mi.380-2U
17 500 PLN
55905

1944 Wodzowie NIEZĄBKOWANE WYDANIE OBIEGOWE - DUŻO RZADSZE OD PRÓB ARKUSZOWYCH, marginesowa seria znaczków ciętych w parkach (Fi.48000.-), znaczki za 25 i 50 gr. poz.11-12, znaczek za 1 zł. poz. 16-17; prawy znaczek za 25 gr. z błędem na poz.12 "akcent nad T"; sygnowane, gwarancja De Julien, z opisem pozycji i błędu Schmutz.

Fi.339-41 nz 339 B1
Mi.380-82 
45 000 PLN
55906

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa w kolorze niebieski na papierze żółtawym, gwarancja Wiatrowski.

Fi.339-41PII
Mi.380-2
4 500 PLN
55907

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
2 500 PLN
55908

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w kolorze jasnoczerwonym, unikalny bez napisu POCZTA POLSKA, znanych jest tylko kilka egzemplarzy, wszystkie z jednego arkusza; ze względów technologicznych przesunięcia perforacji poziomej są znacznie rzadsze niż pionowej; gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.339a B
Mi.380 
4 800 PLN
55909

1944 Wodzowie - R.Traugutt, marginesowy znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym, z przesuniętą w prawo perforacją pionową, w pierwszej kolumnie arkusza powstały znaczki szersze (6 sztuk), wszystkie pozostałe znaczki w arkuszu będą źle centrowane (24 sztuki); gwarancja Schmutz.

Fi.339b
Mi.380
1 200 PLN
55910

1944 PIERWSZA GODZINA OBIEGU - LUBLIN 1g, Wodzowie - R.Traugutt, czworoblok znaczków za 25 gr. z poz.1/7 w kolorach: znaczek z pozycji 2 czerwonym Fi.339b, a znaczki z poz.1, 6, 7 ciemnoczeronym Fi.339c; unieważniony prowizorycznym tzw."małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, w dniu 7.IX.44 o godz 8 rano; z atestu Są to najwcześniej użyte znaczki z wydania "Wodzowie" - w pierwszym dniu wprowadzenia ich do obiegu, a nawet w pierwszej godzinie urzędowej w tym dniu. Wycinek, na którym znajduje się czworoblok opisywanych znaczków zapewne pochodzi z tylnej części dużej koperty - przy wysokiej frankaturze czasem część znaczków naklejano na odwrocie koperty. Atestowane znaczki są w dobrym stanie.; nowy fotoatest Schmutz.

Fi.339b, 339c
Mi.380
12 000 PLN
55911

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym z błędem na poz.23 "PÓLSKA", gwarancja z opisem koloru i błędu Schmutz.

Fi.339b B4
Mi.380 
250 PLN
55912

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch (gwarancja sprzed "kolorowego okresu").

Fi.340
Mi.381 
95 PLN
55913

1944 ZAMOŚĆ d, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 394/1 - przedwojenny datownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381 
600 PLN
SOLD
55914

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, rzadka próba makulaturowa znaczka za 50 gr. typu VI na papierze z niemieckim tekstem na odwrocie; tylko nieliczne egzemplarze mają plamy farby na rysunku; gwarancja i opis Petriuk.

Fi.340 PVI MK
Mi.381 
3 000 PLN
55915

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; PRZEMYŚL FRANKATURA MIESZANA, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. prywatny list polecony z Przemyśla do Sanoka; znaczki unieważniono 16.9. rzadkim datownikiem prowizorycznym - datownik GG PRZEMYSL z usuniętym napisami: "2" i "über Przemysl (Distr.Krakau) 1" typu 251/3, dużo rzadszym niż polskie przedwojenne PRZEMYŚL 1; co ciekawe słabo widoczny wyróżnik "m" jest w nim usytuowany na dole, a nie jak błędnie podaje literatura na górze kasownika; na froncie bardzo czytelnie odbity przedwojenny stempelek polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
8 000 PLN
55916

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
900 PLN
55917

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340b
Mi.381 
100 PLN
55918

1944 LUBARTÓW a, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 172/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Krawczyk.

Fi.340b
Mi.381 
300 PLN
55919

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr., w kolorze zielonym, unieważniony kasownikiem prowizorycznym typu 146/1 - datownik przedwojenny, gwarancja Łaszkiewicz, z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340b
Mi.381 
400 PLN
SOLD
55920

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, marginesowy znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym z bardzo zaawansowaną fazą błędu na poz.29 "plamy pod Z, TA, LS i A", gwarancja Schmutz.

Fi.340b B3
Mi.381 
250 PLN
55921

1944 SIEDLCE, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony kasownikiem prowizorycznym typu 300/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
600 PLN
SOLD
55922

1944 Wodzowie, próba znaczka za 1 zł typu V w kolorze czarnym na papierze koloryt, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.341PV
Mi.382 
2 200 PLN
55923

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze jasnoniebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341a
Mi.382 
300 PLN
SOLD
55924

1944 Wodzowie, list polecony z Niska 22.9.44 do Białej koło Rzeszowa, opłata niezgodna z taryfą pocztową - powinna wynosić 1,50 zł, ręczna cenzura ołówkiem, na odwrocie stempel odbiorczy z Tyczyna z datą 2.10.44, w Białej prawdopodobnie nie było poczty i list dostarczono z najbliższego urzędu pocztowego w Tyczynie, koperta w słabym stanie bez klapy z naddarciami, gwarancje Kapkowski i z fotoatestem Piekut.

Fi.341
Mi.382
3 000 PLN
55925

1944 Goznak, znaczek z bardzo dobrze widocznym drukiem zdwojonym - z tak zwanym poślizgiem, rzadkie znane z kilku arkuszy, plamka na skrzydle naturalne wtrącenie w papierze, znaczek bez gumy.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
55926

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z najwyraźniejszym w tym wydaniu błędem na poz.100 "wypustka w A", gwarancja i opis.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN
55927

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z błędem na poz.65 "skośne kreski od L i KA", gwarancja i opis.

Fi.342 B
Mi.383 
25 PLN
55928

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z błędem na poz.45 "kropki nad lewym r i na czwartym piórze prawego skrzydła", gwarancja i opis.

Fi.342 B
Mi.383 
25 PLN
55929

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4
20 PLN
55930

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III i odmianami papieru.

Fi.342-3
Mi.383-4
80 PLN
SOLD
55931

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4 
20 PLN
55932

1944 Goznak, seria w ciętych parkach, parka za 50 gr z charakterystyczną spacją znajdującą się w połowie arkusza na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.342-3nz
Mi.383-4U 
8 000 PLN
55933

1944 Goznak, gwarancja. Stempel prowizoryczny Grodzisk Mazowiecki.

Fi.343
Mi.384
30 PLN
55934

1944 list z Rzeszowa do Hyżnego na poniemieckiej kopercie służbowej.

Fi.343
Mi.384 
60 PLN
55935

1944 Goznak, 50 gr - frankatura pojedyncza, okupacyjny formularz wysłany 10.3.1945 z Torunia do Krakowa, datownik nadawczy z wyróżnikiem "a"; rzadkiego typu stempelek cenzury wojskowej 887; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.343
Mi.384 
160 PLN