The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 70. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
54587

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.


50 PLN
55109

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
50 PLN
55110

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - rzadko dziś spotykane fałszerstwo pierwszego stempla okolicznościowego GG; co ciekawe skasowano nim znaczek, którego w dniu użycia stempla jeszcze nie było - wydano go trzy miesiące później.

Fi.1 FFi
250 PLN
55111

1939 seria marginesowa niemieckich znaczków z nadrukiem okupacji GG.

Fi.1-13
60 PLN
55112

1939 I wydanie przedrukowe, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

Fi.1-13
300 PLN
55113

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków ostemplowana 23.III.1940 w Warszawie na kopercie listu miejscowego.

Fi.1-13
40 PLN
55114

1939 wydanie przedrukowe, seria w idealnym stanie.

Fi.1-13
75 PLN
55115

1939 seria wydania "Deutsche Post / OSTEN" w marginesowych czworoblokach stemplowana grzecznościowo.

Fi.1-13
40 PLN
SOLD
55116

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.195.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
110 PLN
55117

1939 seria znaczków wydania przedrukowego na fragmencie listu poleconego.

Fi.1-113
75 PLN
55118

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

Fi.1-125 ex.,D1-4,U16-36
380 PLN
55119

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1100.-).

Fi.1-125,D1-4,U1-36
800 PLN
55120

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 700.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125,D1-4,U1-36
420 PLN
55121

1939-1944 komplet znaczków GG w czworoblokach (plus prezentowane wydania nieząbkowane) obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe; wiele narożnikowych, z marginesami, "gapami" oraz oznaczeniami walców; trudny do zestawienia komplet w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.1-125,D1-4,U1-36
5 000 PLN
55122

1939-45 komplet znaczków stemplowanych obejmujący znaczki opłaty, dopłatny i urzędowe, część na kopertach.

Fi.1-125, U1-36, D1-
180 PLN
55123

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza; karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39), wysłana 24.5.1940 z Krosna do Sompolna.

Fi.3
40 PLN
55124

1939 I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, papiery handlowe wysłane 11.3.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krakowa do Monachium, koperta firmowa "Krakauer Zeitung/ Warschauer Zeitung", dodatkowo pieczęć listowa "Amt des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete Abt. für Volksaufklärung und Propaganda Pressedienst"; dekoracyjny rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
300 PLN
55125

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39) opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 19.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej (Fi.100,-).

Fi.7
80 PLN
55126

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, prekursor formularzy kartkowych, polska przedwojenna całostka dofrankowana i opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 16.II.1940 z Lublina do Sanoka; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7, P Fp3
120 PLN
55127

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e".

Fi.Cp1I
50 PLN
55128

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
70 PLN
55129

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", prawidłowa przesyłka z okresu podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 19.12 z Krakowa do Zakopanego; idealny stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
120 PLN
55130

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

Fi.Cp2I-II
250 PLN
55131

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Jasła do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienstpost Osten/ Jaslo" z dostawioną datą "24.10.39"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempelek informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.PCp1
Mi.VP226I 
250 PLN
55132

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


95 PLN
55133

1939 prekursor, kartka z Warszawy 18.10.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


120 PLN
55134

1939 współkursor, całostka niemiecka mająca moc obiegową na terenie Generalnego Gubernatorstwa do końca listopada 1939 wysłana z Warszawy 15.12.39 na Węgry.


120 PLN
SOLD
55135

1939 formularz kartkowy wysłany 30.XI z Łodzi do oflagu IIB w Arnswalde, przedwojenny datownik polski ŁÓDŹ 1, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


300 PLN
55136

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

Fi.1, 3, Cp1
70 PLN
55137

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

Fi.3
70 PLN
55138

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów z kasownikami okolicznościowymi używanymi w czterech miastach.

Fi.4a-d
55 PLN
55139

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
55140

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.58, 6a-d
100 PLN
55141

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.58; 6b
20 PLN
55142

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami 24II i 33II, najdroższy znaczek (Fi.37) za 50/30 gr. gwarancja Mikstein, piękny stan zachowania.

Fi.14-39
340 PLN
55143

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
55144

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.60 euro, Fi.120.-), na podlepce, gwarancja i opis.

Fi.14I
100 PLN
55145

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
300 PLN
55146

1940 pocztówka z Krakowa do Siedlec stemplowana stemplem okolicznościowym Fi.3.

Fi.16
90 PLN
55147

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 2/5 gr kompletny arkusz z błędami katalogowanymi: na poz.33 "przecinek zamiast kropki po GR"; na poz.42 i 51 "kropka połączona z R w GR"; poz.70 "zalany grzebień lewego skrzydła"; poz.71 "uszkodzone pióro" (Mi.60 euro); na poz.91 "wklęsła podstawa lewej 2" i wieloma błędami niekatalogowanymi; doskonały materiał badawczy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania - arkusz poziomo zgięty i nieco przesuszony - znaczki w stanie bardzo dobrym.

Fi.17s, t, u, w, v
Mi.17I
600 PLN
SOLD