The new auction will start soon

Auction 68. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37396

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
25 PLN
37397

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
37398

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja.

Fi.2
120 PLN
37399

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy dolny znaczek z błędem na poz.52 "uszkodzona prawa cyfra 5" (Fi.190.-), gwarancja.

Fi.2 B
120 PLN
37400

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.28 "uszkodzona litera E w FEN" (Fi.250.-), gwarancja.

Fi.2 B
150 PLN
37401

1918 seria pomnikowa, marginesowy sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta" a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.360.-), gwarancja.

Fi.2 B1+B3
220 PLN
37402

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.190.-), gwarancja.

Fi.2 B2
120 PLN
37403

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
37404

1918 NIESZAWA, znaczki z kasownikiem prowizorycznym Nieszawy na wycinku z kartki pocztowej.

Fi.2, 3
150 PLN
37405

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
37406

1918 seria pomnikowa, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
SOLD
37407

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
100 PLN
SOLD
37408

1918 seria pomnikowa, seria.

Fi.2-5
Mi.2-5 
90 PLN
SOLD
37409

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
37410

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z poz. 52 z powtarzalnym w części nakładu błędem "przerwane prawe 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
37411

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z poz. 35-36/44-45, prawe znaczki z brzegowym uszkodzeniem formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B4
Mi.2 
120 PLN
37412

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
37413

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

Fi.2B2
Mi.2 
80 PLN
37414

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k" i powtarzalnym w części nakładu błędem "na lewej 5 ogonek w kształcie łezki".

Fi.2B3
Mi.2 
90 PLN
37415

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

Fi.3
Mi.3
80 PLN
37416

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
75 PLN
37417

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
45 PLN
37418

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
37419

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja.

Fi.3 B
40 PLN
37420

1918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczków za 10 f./6 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta" a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.250.-), gwarancja.

Fi.3 B1+B3
150 PLN
37421

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.120.-), gwarancja.

Fi.3 B2
80 PLN
37422

1918 seria pomnikowa, rzadka próba znaczka 25 f./6 gr. opisana w PZP t.I str. 98 - Prawdopodobnie próbami są znaczki z nadrukiem "Poczta Polska" "fenygów" wartości 15/2, 15/6, 15/10, 15/20, 25/2, 25/6, 25/10, 25/20, wszystkie z nadrukiem odwróconym i 50/20 z nadrukiem normalnym, do dnia dzisiejszego brak jest danych co do ich charakteru, lekki ślad podlepki, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P(3)
2 400 PLN
37423

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
180 PLN
37424

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
37425

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3
35 PLN
37426

1918 RADZYŃ, wycinek z przekazu pieniężnego z prowizorycznym stemplem Radzynia, jjeden ze znaczków z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
325 PLN
SOLD
37427

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
37428

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
90 PLN
37429

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
37430

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
60 PLN
37431

1918 seria pomnikowa, lewy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
75 PLN
37432

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "P w POCZTA wyszczerbione".

Fi.3B4
Mi.3
25 PLN
37433

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
300 PLN
37434

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
37435

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN