The new auction will start soon

Auction 68. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40394

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w kolorze jasnoczerwonym, unieważniony kasownikiem prowizorycznym typu 146/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.339
Mi.380 
400 PLN
SOLD
40395

1944 Wodzowie - R.Traugutt, siatkowa próba arkuszowa znaczka za 25 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka na A w POLSKA", piękny stan, gwarancja i opis próby Schmutz.

Fi.339 PV B2
Mi.380 
2 000 PLN
40396

1944 Wodzowie, rzadki znaczek cięty pochodzących z jednego podwójnego arkusza, gwarancja Schmutz.

Fi.339 nz
Mi.380 U
6 000 PLN
40397

1944 Wodzowie - R.Traugutt; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Białej Podlaskiej do Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Lublinie; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biała Podlaska" - typu 16/2; listy frankowane wielokrotnie mają najwyższe wyceny katalogowe - 25+25 gr. Fi.10000.-; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Piekut.

Fi.339+339
Mi.380
9 000 PLN
40398

1944 Wodzowie, seria na liście poleconym z Lublina 9.9.44 do Parczewa, ręczna cenzura i stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.339-41
Mi.380-2
3 500 PLN
40399

1944 Wodzowie, seria kasowana, gwarancja Krawczyk, Ćwiertnia, Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
420 PLN
40400

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych prawych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 600 PLN
40401

1944 Wodzowie, oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" seria w czworoblokach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
40402

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach na zawiasach (Fi.4800.-), gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
4 000 PLN
40403

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II w kolorze czerwonobrązowym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82 
7 000 PLN
40404

1944 Wodzowie, seria prób siatkowych arkuszowych typu V w kolorze czarnym , gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41 PV
Mi.390-2P
2 400 PLN
40405

1944 Wodzowie, seria rzadkich znaczków ciętych pochodzących z jednego podwójnego arkusza, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41 nz
Mi.380-2U
18 000 PLN
40406

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa w kolorze niebieski na papierze żółtawym, gwarancja Wiatrowski.

Fi.339-41PII
Mi.380-2
4 500 PLN
40407

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropka między prawym uchem, a okiem"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-41
Mi.380-82
800 PLN
40408

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
2 500 PLN
40409

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch (gwarancja sprzed "kolorowego okresu").

Fi.340
Mi.381 
95 PLN
40410

1944 URZĄD POCZT.-TEL. ŁUKÓW 1, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym, unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym typu 188/1 - przedwojenna pieczęć urzędowa z godłem państwa, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381 
800 PLN
SOLD
40411

1944 WŁODAWA, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze jasnozielonym, unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym typu 374/1 - kasownik przedwojenny z usuniętym napisem, fioletowa plama to charakterystyczna cecha rozpoznawcza tego kasownika, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381 
600 PLN
SOLD
40412

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; unikalna próba znaczka za 50 gr. typu V w kolorze zielonym i co dla tego typu prób rzadkie unieważniona dwuwierszowym stempelkiem "CHEMIGRAFIA LUBELSKA/Lublin, ul. Rybna 1.", według monografii "POCZTA POLSKA W 1944 ROKU" oznaczono tak znaczki na niektórych arkuszach, jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381 
4 000 PLN
40413

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
40414

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
900 PLN
40415

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340b
Mi.381 
100 PLN
40416

1944 HRUBIESZÓW a, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł., unieważniony kasownikiem prowizorycznym typu 90/1 - datownik GG z usuniętymi napisami UBER i (DISTR LUBLIN), gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
400 PLN
SOLD
40417

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
300 PLN
40418

1944 kartka z Lublina 14.9.44 najprawdopodobniej grzecznościowo stemplowana i wypisana bez obiegu.

Fi.341, Cp89
Mi.382 
350 PLN
40419

1944 Wodzowie, próba znaczka za 1 zł typu V w kolorze czarnym na papierze koloryt, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.341PV
Mi.382 
2 200 PLN
40420

1944 Wodzowie, list polecony z Niska 22.9.44 do Białej koło Rzeszowa, opłata niezgodna z taryfą pocztową - powinna wynosić 1,50 zł, ręczna cenzura ołówkiem, na odwrocie stempel odbiorczy z Tyczyna z datą 2.10.44, w Białej prawdopodobnie nie było poczty i list dostarczono z najbliższego urzędu pocztowego w Tyczynie, koperta w słabym stanie bez klapy z naddarciami, gwarancje Kapkowski i z fotoatestem Piekut.

Fi.341
Mi.382
3 000 PLN
40421

1944 Goznak, czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., prawy dolny z błędem z poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN
40422

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4
20 PLN
40423

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III i odmianami papieru.

Fi.342-3
Mi.383-4
80 PLN
40424

1944 Goznak, seria z odmianą znaczka za 25 gr z walca II i III.

Fi.342-3
Mi.383-4 
20 PLN
40425

1944 Goznak, seria w ciętych parkach, parka za 50 gr z charakterystyczną spacją znajdującą się w połowie arkusza na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.342-3nz
Mi.383-4U 
8 000 PLN
40426

1944 Goznak, wydanie obiegowe, seria znaczków ciętych, narożny znaczek za 25 gr., bez gumy, gwarancja Mikulski; krótko cięty znaczek za 50 gr. z pełną oryginalna gumą, sygnowany BMK, gwarancja Łaszkiewicz; (Fi.6000.-) atrakcyjna cena wywoławcza.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
2 400 PLN
40427

1944 parka znaczków z kasownikiem prowizorycznym Włoszczowej.

Fi.343
Mi.364
30 PLN
SOLD
40428

1944 Goznak, gwarancja. Stempel prowizoryczny Grodzisk Mazowiecki.

Fi.343
Mi.384
30 PLN
40429

1944 Goznak, znaczek z rzadkim silnym przesunięciem perforacji, belka już na górze znaczka.

Fi.343
Mi.384
80 PLN
SOLD
40430

1944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, parka pozioma na liście wysłanym 28.1.1945 z Kraśnika do Starachowic, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym okupacyjnym z wyciętą nazwą z wyróżnikiem "**" (K265 - wg. klasyfikacji Z.Mąki); na odwrocie stempelek cenzury wojskowej 290; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.343
Mi.384
150 PLN
40431

1944 Goznak, 50 gr - frankatura pojedyncza, prowizoryczna karta pocztowa wysłana 13.5.1945 z urzędu Kielce 1 do Krakowa, kasownik prowizoryczny z wyróżnikiem "c"; stempelek cenzury wojskowej 1787; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.343
Mi.384 
120 PLN
40432

1944 list z Rzeszowa do Hyżnego na poniemieckiej kopercie służbowej.

Fi.343
Mi.384 
60 PLN
40433

1944 list polecony z Warszawy 17.XI.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczne kasowniki i erka, stempel cenzury wojskowej nr 88, stemple tranzytowe z Ankary i Egiptu z zaklejką cenzorską, stempel odbiorczy z 15.V.45!, dekoracyjny walor w doskonałym stanie.

Fi.343
Mi.384 
361 PLN
SOLD