The auction will start on 19.04.2024

Auction 67. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36979

1904 wojna rosyjsko-japońska, chińska koperta z czerwonym pasem wysłana 2.I. z frontu za pośrednictwem poczty polowej 4 Korpusu Syberyjskiego z Dalekiego Wschodu do Polaka, pracownika cegielni w miejscowości Nowe Rokicie (obecnie dzielnica Łodzi); stempel nadawczy "POLEW.SYBIR.ARM.KORP.N4 POCZ.KAN." (ПОЛЕВ.СЫВИР.APM.КОРП.N4 ПОЧ.КАН.) z wyróżnikiem "b", na odwrocie krótko stosowany datownik ambulansu KOLUSZKI-ŁÓDŹ z 25.I. i łódzki kasownik odbiorczy, a także stempel formacyjny "2 kompania 4 Wschodniosyberyjskiego batalionu saperów" (2 рота 4 Bосточно-Cибирскaво саперного баталiона); 2 stycznia 1905 Japończycy zdobyli Port Artur - główną rosyjską ufortyfikowaną bazę morską Floty Wojennej Oceanu Spokojnego; przesyłki frontowe z tego okresu adresowane na tereny polskie są bardzo rzadkie, a tak pięknie udokumentowana chińska koperta jest prawdziwym rarytasem i na dodatek stempel ambulansowy z obróconym o ćwierć obrotu środkiem; całość mimo przebarwień w ogólnie dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
36980

1913 ilustrowana dekoracyjna koperta wojskowa wydrukowana w Brześciu, wysłana 26.VI z miejscowości Willmanstrand (obecnie Lappeenranta w Finlandii) do Griazowca; kasownik odbiorczy na odwrocie; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69 
500 PLN
36981

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
360 PLN
36982

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
700 PLN
36983

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pionowych parkach bez gumy, poza lekkim zaciekiem po gumie na dwu dolnych znaczkach w ładnym stanie, znaczek za 10 h. gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
240 PLN
36984

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal w kolorze czerwonym skasowana stemplem WEITERLEITEN na widokówce wysłanej 10.VIII.1915 ze Szczakowej do Wiednia; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.1a
600 PLN
SOLD
36985

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Połocka - typ 31.005.511.02 według Lewina - stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, koperta firmowa Braci Nobel zawierająca papiery handlowe (opłata 2 kop.) wysłana z Połocka do Petersburga; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta poziomo zgięta).


Mi.65
600 PLN
36986

1914 stempel kamuflażowy "IX/839" (Zabierzów) - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) rzadko spotykane; widokówka wysłana 18.XI do Wiednia.


Mi.142 
150 PLN
36987

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P100AI 
30 PLN
36988

1914 WYBUCH I WOJNY ŚWIATOWEJ - list ze sztabu rosyjskiego 6 armijnego korpusu wysłany 31.VII do Białegostoku, formacyjna pieczęć listowa, kasownik odbiorczy; unikalna przesyłka z pierwszych dni Wielkiej Wojny!!!

Po zamachu w Sarajewie 28.VI, w którym zginął austriacki następca tronu, 28.VII Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, 29.VII Rosja zarządziła mobilizację, 31.VII Niemcy zagroziły wypowiedzeniem wojny; 1.VIII wypowiedziały wojnę Rosji, a dwa dni później Francji.


300 PLN
36989

1914 świadectwo odbycia służby wojskowej, przedkładane przy ubieganiu się "... o jedną z posad zastrzeżonych dla wysłużonych podoficerów ...", wydane 26.II w Ministerstwie Wojny we Wiedniu, opatrzone suchą pieczęcią; wręczone zainteresowanemu 5.III w Jarosławiu; na odwrocie instrukcja dla posiadacza świadectwa w ośmiu urzędowych językach cesarstwa; dokument w słabszym stanie zachowania.


40 PLN
36990

1914 specjalna karta mobilizacyjna-formularz do kijowskiej szkoły wojskowej dla junkrów, datowana 30.XII, wysłana 9.I.1915 z Kijowa do Włocławka, na odwrocie stempel tranzytowy Warszawa 12.I; pieczęć listowa szkoły; niespotykana całość w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielkie uszkodzenie papieru na środku).


300 PLN
36991

1914 widokówka z Przemyśla, grzecznościowo odciśnięta pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-a POTA 11o CAEPHAO ATAIOHA).


70 PLN
36992

1914 list wysłany do żołnierza (oficera ?) służącego w jednostce Gwardii Cesarskiej w Piotrogrodzie, kasownik odbiorczy 22.IV na odwrocie.


40 PLN
36993

1914 Polskie Drużyny Strzeleckie - prośba o urlop - urzędowy formularz wystawiony w dniu 26.VI, doklejony znaczek kwestarski za 4 grosze "KUJMY BROŃ TOWARZYSTWO POLSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE" unieważniony dwuwierszowym stemplem "POLSKA DRUŻYNA STRZELECKA we LWOWIE", poniżej pieczątka "KOMENDA MIEJSCOWA" i podpis; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej.

Polskie Drużyny Strzeleckie - organizacja niepodległościowa powstała w 1911 roku, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie", w lipcu 1914 liczyła ona ok. 6 tys. członków skupionych w 127 Drużynach Strzeleckich, po wybuchu I wojny światowej podporządkowała się Józefowi Piłsudskiemu.


2 000 PLN
36994

1914 karta pocztowa ze Strzeleckiej Poczty Polowej pisana z 1. plutonu 1. kompanii 4. batalionu z Krakowa do Drohobycza, stempel fioletowy w ramce "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa", oraz strzelecki stempel cenzury wojskowej - czerwona litera C, bardzo rzadka pozycja z korespondencji Legionów.


1 400 PLN
36995

1915 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria cięta.

Fi.7-10A
50 PLN
36996

1915 Legiony Polskie - I Brygada, karta pocztowa wysłana 8.XI za pośrednictwem austriackiego urzędu etapowego z Kielc (kasownik z wyróżnikiem "b") na adres "Feldpost 118 Brygada Piłsudskiego II pułk - I baon - 3 komp."; dobry stan zachowania;

Fi.Cp2
120 PLN
36997

1915 obiegowe znaczki rosyjskie za 3 i 7 kop. na wycinku, z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa typ 512.08 według Lewina.


Mi.65, 68 
50 PLN
36998

1915 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 18.7 z Orła; idealnie zachowana lakowa pieczęć cenzury piotrogrodzkiej do zamykania skontrolowanych przesyłek, stempelek cenzora nr.25; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II
300 PLN
36999

1915 znaczek rosyjski z Piotrem I, za 4 kop., z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, typ 512.12 według Lewina.


Mi.82 
30 PLN
37000

1915 pierwsza wiadomość o pobycie w niewoli i ogólnikowa informacja dla bliskich jeńca niemieckiego, wysłana 2.12 z Moskwy do Magdeburga, stempelek cenzury moskiewskiej "D.C" (Д.Ц.), a na odwrocie owalny stempelek cenzury piotrogrodzkiej; oznaczenie przesyłki stempelkiem "Kriegsgefangenensendung", brak daty i "anonimowość" nadawcy, a przede wszystkim forma listu, świadczą o tym, że była to centralnie kierowana akcja powiadamiania rodzin jeńców przez władze rosyjskie, przynajmniej w początkowym okresie wojny; niezwykle ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P21, 99C 
400 PLN
37001

1915 Legiony Polskie - podwójna karta wysłana 24.3 z Wiednia do Biura Werbunkowego Legionów w Oświęcimiu.


Mi.P218II 
40 PLN
37002

1915 Legiony Polskie - nietypowy formularz wysłany 21.VIII z urzędu etapowego w Piotrkowie przez podoficera IV pułku piechoty Legionów do Lwowa; cenzura odręczna i dodatkowo stempelek ZENSURIERT (Berek C40).


150 PLN
37003

1915 widokówka z Kowna wysłana 24.11 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 209 do Berlina, pieczęć formacyjna; całość w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
37004

1915 widokówka (Warszawa) wysłana 1.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 9 Armii, stempelek formacyjny; przesyłka z wczesnego okresu po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy 5.8; walor w dobrym stanie zachowania (karta z dwóch stron przycięta).


20 PLN
37005

1915 Legiony Polskie - II Brygada, węgierski formularz wysłany 19.XI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Kielc, idealna odbitka dekoracyjnej pieczęci formacyjnej "Oddział telegraficzny II. Brygady Legionów Polskich" - u Berka nieopisanej!!! dwukrotnie odciśnięty polski stempelek cenzury "Cenzurowano." (Berek w typie C8, ale dł.34 mm zamiast podanej 37 mm); bardzo dobry stan zachowania;

1916 Legiony Polskie - II Brygada, widokówka datowana 28/II/1916 wysłana za pośrednictwem poczty polowej 355 do Kołomyi, doskonałej jakości odbitka pieczęci formacyjnej z orłem KOMENDA KOLUMNY AMUNICYJNEJ POLSKICH LEGIONÓW" - u Berka nieopisanej!!! bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

Fi.16
1 200 PLN
37006

1915 formularz wysłany 21.4 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 77 Dywizji Zapasowej do Berlina.


20 PLN
37007

1915 Legion Ukraiński - ozdobny formularz wysłany 11.III za pośrednictwem poczty polowej 350 do Lwowa; ładna i czytelna odbitka stempla formacyjnego: "Ukrainische Legion Regiment I Baon II Komp VII", dobry stan zachowania.


500 PLN
37008

1915 (?) karta pocztowa z obozu jenieckiego Holzminden w Niemczech, wysłana do Witebska pisana po francusku; stempelki cenzury niemieckiej i rosyjskiej; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Niemiec do Rosji jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.


150 PLN
37009

1915 widokówka z Krzemieńca datowana "4 lipca 1915", napisana po polsku, wysłana 6.7 z Białej Cerkwi jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Kercza, okrągły stempelek z godłem "Изъ дѢйствующей армiй" (Z Armii Czynnej) zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej; kasownik odbiorczy Kercz 13.7; minimalnie słabszy stan zachowania.


80 PLN
37010

1915 korespondencja niemieckich jeńców wojennych z terenów Rosji, dofrankowana całostka rosyjska, wysłana 13.11 z miejscowości w guberni wołyńskiej do Hanoweru; cenzura rosyjska z Petersburga; kasownik odbiorczy 16.11; na odwrocie ingerencja cenzury - usunięto (wydrapano) fragmenty tekstu; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Rosji do Niemiec jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.


200 PLN
37011

1915 rosyjska ofensywa w Galicji, najdalszy zasięg wojska rosyjskie osiągnęły w kwietniu 1915 roku, bardzo rzadka przesyłka frontowa - stempel "Z Armii Czynnej" (ИЗЪ ДѢЙСТВУЮЩЕЙ АРМIИ), z tego właśnie okresu, na karcie z widokiem Giewontu, stemple nadawczy poczty polowej 133 (ЗАПАСНАЯ ПОЛ.ПОЧТ.KОНТ.No133) z 10.4.15 i odbiorczy z Carskiego Sioła z 26.4 15, 2 maja ruszyła kontrofensywa wojsk austriackich, gwarancja.


800 PLN
37012

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria ząbkowana na podlepkach, cynkografia.


30 PLN
37013

1915 sekretnik od płk.Jana Romera dowódcy austriackiego 32 Pułku Artylerii Polowej do prof.Władysława Abrahama we Lwowie, wysłany 17.XI za pośrednictwem austriackiej poczty polowej nr.6, pieczęć formacyjna z orłem "K.u.K. FELDKANONEN REGIMENT Nr.32"; ciekawa treść listu!!!

Płk.Jan Romer późniejszy generał Wojska Polskiego był dowódcą Grupy Operacyjnej "Bug", która walczyła w Małopolsce Wschodniej i Galicji, a 10.I.1919 wkroczyła do Lwowa przełamując pierścień okrążenia ukraińskiego; Prof.Władysław Abraham rektor Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1899-1900 ojciec generała Romana Abrahama - dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kampanii Wrześniowej.


500 PLN
37014

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


30 PLN
37015

1915-16 stemple formacyjne jednostek wojskowych Legionów Polskich.


25 PLN
37016

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


24 PLN
SOLD
37017

1915 kartka z poczty polowej w Opocznie do Czech cenzura wojskowa Opoczno.


150 PLN
37018

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), dobry stan zachowania.


100 PLN