The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 67. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42660

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 28.V. bezpośrednio z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 46 GRANDE ARMEE (10 Korpus), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta i przeadresowanie na Caen; na odwrocie stempel odbiorczy z VIRE i sygnatura ołówkiem Feuser?, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 800 PLN
42661

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej w Gdańsku, koncesja obejmowała, poza miastem, przedmieścia i osady nie posiadające urzędów poczty państwowej, lekko zgięty narożnik.

Fi.KSZP 2II
Mi.2II 
60 PLN
42662

1916 Gdańska Dywizja Piechoty - Infanterie Division Danzig, widokówka wysłana 15.8 z frontu wschodniego za pośrednictwem poczty polowej tej jednostki do Legnicy, odciśnięty datownik z wyróżnikiem "b", pieczęć formacyjna; walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
42663

1920 wydanie przedrukowe, kompletna seria, znaczek Fi.12 podlepka, pozostałe **.

Fi.1-15
130 PLN
42664

1920 frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 3.XI z urzędu Gdańsk 1 do Hamburga; na odwrocie zalepka, stempelki cenzury i kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 17, 25
200 PLN
42665

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
120 PLN
42666

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 25 Pf. z błędem na poz. "zniekształcone gwiazdki", gwarancja Krawczyk.

Fi.18b
20 PLN
42667

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
42668

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 Mk./35 Pf., z pięknie wykształconym błędem "złamane na ukos ZI", oryginalnie kasowany, gwarancja i opis Krawczyk

Fi.28It
Mi.28I PF V 
100 PLN
42669

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 Mk./2 Pf. niespotykany z tak bardzo zawansowanym błędem na poz.70 "podarty sztandar" w ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.30I B1
Mi.30I Pf III 
100 PLN
42670

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.55 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.31II
150 PLN
42671

1920 wydanie prowizoryczne, nadruk typ 10, poprawiana guma, gwarancja Stoye.

Fi.35
70 PLN
42672

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 200 PLN
42673

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf. poz.89, rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.150 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
300 PLN
42674

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp2
Mi.P3 
70 PLN
42675

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

Fi.Cp5
25 PLN
42676

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 Pf karta, czysta.

Fi.Cp6
40 PLN
42677

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 + 30/ 7 1/2 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp7
Mi.P8 
80 PLN
42678

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp9
80 PLN
42679

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cs1
30 PLN
42680

1920 prekursor, parka pionowa znaczków niemieckich 2.5+7.5 Pf. użyta w Gdańsku przed wprowadzeniem do obiegu pierwszych znaczków poczty wolnego miasta, (Mi.250 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.PW24
Mi.S11b 
1 000 PLN
42681

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia.

Fi.Pp1
Mi.A1 
50 PLN
42682

1920 mały innendienst, kasowana grzecznościowo próba nadruku w kolorze zielonym na znaczku za 7.5 Pf.; złamany i wzmocniony jeden narożnik, bardzo rzadki walor, nie notowany jako kasowany, jako czysty (Mi.1400 euro), gwarancja Krawczyk.


Mi.35 P3 
600 PLN
42683

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.300.-).

Fi.47-56
Mi.53-62 
240 PLN
42684

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, nacinany znaczek za 10 Pf. z niekatalogowanym błędem na poz.75 "uszkodzony proporzec", pozostałe znaczki gratis !!!; gwarancja i opis pozycji i błędu Schmutz,

Fi.48 B
Mi.54 
200 PLN
42685

1921 Koga, czworoblok znaczków za 1 mk., prawy górny z najsłynniejszym błędem gdańskim występującym na poz.10 w części nakładu "koga w płomieniach" (Fi.400.-), nieco zmatowień na gumie, szczególnie na dolnych znaczkach, pękniecie nacięcia, liczony tylko znaczek z błędem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.52 B1
Mi.58I 
360 PLN
42686

1921 Koga, ząbkowana seria czysta w czworoblokach (Fi.560.-).

Fi.57-59
Mi.63-65 
480 PLN
42687

1921 wydanie obiegowe, luzaki z serii.

Fi.72-4
10 PLN
42688

1921 herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, znaczek za 2 MK. bez poddruku oryginalnie kasowany (Mi.110 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.79bp
Mi.85 F 
220 PLN
42689

1921 Wydanie z okazji tygodnia walki z gruźlicą, seria czysta (Fi.45.-).

Fi.84-86
Mi.90-92 
35 PLN
42690

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 15 Pf, na kartonie białym; pęknięta pionowa kreska i przerwa w drugiej od góry kropkowanej linii adresowej, czysta.

Fi.Cp10az
Mi.P10b 
80 PLN
42691

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 15 Pf, na kartonie piaskowym; pęknięta pionowa kreska i przerwa w kropkowanej dolnej linii adresowej, czysta.

Fi.Cp10bz
Mi.P10a 
80 PLN
42692

1921 wydanie definitywne, całostka z błędem "wyłamana skośna kreska w literze g".

Fi.Cp11B1
30 PLN
42693

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 30+30 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, karton piaskowy.

Fi.Cp12bx
Mi.P13 
60 PLN
42694

1921 wydanie definitywne, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z błędem "przedłużona kreska rozdzielająca stronę adresową", a na części na odpowiedź "przesunięta kreska rozdzielająca stronę adresową".

Fi.Cp12bx
30 PLN
42695

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 40 Pf, przerwa w kropkowanej linii adresowej (nad grubą linią), czysta.

Fi.Cp13
Mi.P12 
60 PLN
42696

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 20 Pf przerwy w 1, 2 i 3 (licząc od góry) kropkowanych liniach adresowych, czysta.

Fi.Cp14
80 PLN
42697

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40 Pf, przerwy w kropkowanych liniach adresowych: nad grubą linią (na prawo od środka), pod grubą linią (na lewo od środka); czysta.

Fi.Cp16
Mi.P15 
80 PLN
42698

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40 Pf, pionowa linia dzieląca kartę pęknięta w dwóch miejscach, dodatkowo przerwy w kropkowanych liniach adresowych: nad grubą linią (na prawo od środka linii), pod grubą linią (na lewo od środka linii).

Fi.Cp16
Mi.P15 
120 PLN
42699

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40 Pf, przerwa w kropkowanej linii adresowej (nad grubą linią), czysta.

Fi.Cp16
Mi.P15 
50 PLN