The auctions ends in:

Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
30493


1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego, marginesowy czworoblok za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym

400 PLN
30494

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.

2 400 PLN
30495

1918 prekursory, list polecony na uszkodzonej kopercie Banku Handlowego w Radomiu 12.12.18 do centrali banku w Warszawie, opłata znaczkami okupacji austriackiej z cesarzem Karolem i znaczkami dopłaty, opłata według taryfy pocztowej z 5.11.18 jak za list polecony o wadze ponad 60g.

300 PLN
30496

1918 prekursory, list bankowy z oddziału Banku Handlowego w Piotrkowie 31.12.18 do centrali w Warszawie, opłata znaczkami okupacji austriackiej z cesarzem Karolem i rzadkim na takiej korespondencji austriackim znaczkiem gazetowym, opłata według podwyższonej taryfy pocztowej z okresu 16.12.18 - 8.1.19 taryfy pocztowej w wysokości 45 hal., taryfa wynosiła 25 fen., a przeliczenie marek do koron wynosiło 1,75 kor. = 1 mk., gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
30497

1918 znaczek kasowany niemieckim kasownikiem do pokwitowań telegraficznych w Warszawie.

200 PLN
30498

1918 znaczki okupacyjne stemplowane kasownikiem prowizorycznym z Warszawy, prawdopodobnie przeznaczonym do stemplowania urzędu nadawczego na przekazach.

300 PLN
30499
Fi.55 B
Mi.54

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 2 hal. z błędem "prawa cyfra 2 bez szeryfa i uszkodzona ramka pod cyfrą", gwarancja Korszeń.

30 PLN
30500
Fi.55 B
Mi.54 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

30 PLN
30501
Fi.55, 56, 57, 58

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji, opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

1 000 PLN
30502
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana, najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

70 PLN
30503
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Schmutz.

80 PLN
30504
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

75 PLN
30505
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z oryginalnego obiegu z różnych urzędów.

70 PLN
30506
Fi.56 B
Mi.55

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 3 hal. z błędem "mała szczerba w lewej cyfrze 3", gwarancja Korszeń.

25 PLN
SOLD
30507
Fi.56 B
Mi.55 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 3 hal. z błędem "duże wcięcie w prawej cyfrze 3", gwarancja Korszeń.

40 PLN
30508
Fi.57, 59, 60 P
Mi.56, 58, 59 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą (x), dwie pozostałe na papierze białym grubym (z); PZP tom 1 str.140, w katalogu Fischer musiałyby zostać opisane jako 57 P4x, 59 P4z, 60 P4z; sygnowane, gwarancja Mikstein.

12 000 PLN
30509
Fi.57, 59, 60, 85-89, 91

1919 list polecony z Warszawy do Brukseli, cenzura wojskowa "PRZEGLĄDANE PRZEZ CENZURĘ WOJSKOWA" oraz czerwona nalepka polecenia.

90 PLN
SOLD
30510
Fi.59 B2
Mi.58 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowa parka znaczków za 10 h., prawy z klasycznym błędem na poz.30 "zgrubiony szpon prawej nogi", mała prześwitka pomiędzy znaczkami, gwarancja i opis Berbeka.

60 PLN
30511
Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu rozdarta); gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
30512
Fi.60 B
Mi.59

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 hal. z błędem "litera y połączona z ramką", gwarancja Korszeń.

40 PLN
SOLD
30513
Fi.62 P5y
Mi.61 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym cienkim papierze (Fi.2800.-), gwarancja Schmutz.

3 200 PLN
30514
Fi.64
Mi.63 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 70 h. z lekkim abklatschem.

30 PLN
30515
Fi.65 B
Mi.64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 1 kr. z błędem na "o polączone z n", gwarancja Korszeń.

40 PLN
SOLD
30516
Fi.73-81A
Mi.65-73 

1919 wydanie w walucie koronowej, luzaki z serii.

15 PLN
SOLD
30517
Fi.73-81B
Mi.77-85 

1919 wydanie w walucie koronowej, luzaki z serii.

80 PLN
30518
Fi.73-84A
Mi.65-76

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

180 PLN
30519
Fi.73-84A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

260 PLN
30520
Fi.73-84A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

100 PLN
30521

Fi.73A
Mi.85 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w odmianach.

20 PLN
30522

Fi.73B
Mi.77

1919 wydanie w walucie koronowej, fragmenty arkusza.

55 PLN
30523

Fi.73B
Mi.77 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

15 PLN
30524
Fi.74 P3
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Schmutz.

90 PLN
30525

Fi.74 P4
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym.

140 PLN
30526

Fi.74 P5
Mi.71 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

280 PLN
30527
Fi.74, 77B
Mi.78, 81 

1919 list z Raciborowic 3.XI.19 do Krakowa, nadawca Urząd Gminy w Batowicach.

25 PLN
30528

Fi.74A
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w odmianach.

40 PLN
30529
Fi.74A
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterka "połączona lewe H z cyfra 5".

10 PLN
30530

Fi.74B
Mi.78 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

15 PLN
30531
Fi.75 P8
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 10 hal. w kolorze czerwonawopomarańczowym, rzadka jako gumowana (Fi.240.-), gwarancja Schmutz.

200 PLN
30532
Fi.75 P10 Dp
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, nieprecyzyjnie katalogowana, gumowana próba znaczka za 10 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym o podwójnym druku (Fi.240.-), podwójna gwarancja Schmutz.

200 PLN