The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 65. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24569

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym, wysłana 5.IX z obozu do miejscowości Mrocza (Mrotschen), niski numer więźnia - 1185; na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadko spotykana, kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
24570

1940 korespondencja Polaków wywiezionych przez sowietów w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.7 do Ryglic z górniczego miasteczka Stiepniak w obwodzie akmolińskim, gdzie zesłańcy pracowali przy wydobyciu złota, w pierwszym najtrudniejszym roku zsyłki zmarły prawie wszystkie polskie dzieci i ludzie starsi; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stemple cenzury Wehrmachtu; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


150 PLN
24571

1941 Flossenbürg - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym datowana 18.5, wysłana 21.5 z obozu do Sosnowca, niski numer więźnia - 2167; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej z literą "C"; bardzo rzadko spotykana kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania (koperta od frontu nieznacznie uzupełniana); z kolekcji B.Grodzińskiego.


600 PLN
24572

1942 Bogumin - Polenlager nr.32, niemiecki obóz dla wysiedlonej ludności polskiej z terenów Polski włączonych do III Rzeszy, karta wysłana 11.8 z obozu do Poznania, znak opłaty unieważniony datownikiem "ODERBERG (OBERSCHLES) 1" przy adresie nadawcy czerwony stempelek "Polenlager"; obóz powstał około 15 czerwca 1942, osadzono w nim ludność polską wysiedloną z powiatów wadowickiego, żywieckiego i cieszyńskiego; korespondencja z Polenlagrów jest rzadko spotykana, całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.


200 PLN
24573

1943 Buchenwald, bardzo rzadka kartka z obozu koncentracyjnego Buchenwald 5.11.43(?) do Poznania. Praktycznie cała korespondencja była prowadzona na specjalnych formularzach obozowych, ten rodzaj kartki pocztowej jest bardzo rzadki.


1 400 PLN
24574

1943 list z obozu koncentracyjnego w Flosenbürgu do Królewskiej Huty, stempel cenzury obozowej, dobry stan zachowania.


700 PLN
24575

1943 list z obozu szkoleniowego w Deba 29.3.43 do Wiednia.


90 PLN
24576

1944 Wesenberg - obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 30.11 z Częstochowy.

Fi.72
120 PLN
24577

1944 list z obozu w Ravensbrück.


160 PLN
24578

1944 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, karta pocztowa do obozu, wysłana 23.X z Włoch pod Warszawą, znaczek zdjęty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na jego miejscu cenzor przystawił swój stempelek z dodatkową adnotacją "Bl.18"; korespondencja do obozu należy do wyjątkowo rzadkich, gdyż otrzymaną przesyłkę więźniowie mogli przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej (jednak nie dłużej niż miesiąc), a później należało ją zniszczyć; dodatkowo koperta wysłana trzy lata wcześniej 22.X.1941 w drugą stronę - z obozu do Włoch pod Warszawą; oba walory w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; kartka - gwarancja Schmutz.


1 500 PLN
24580

1944 Gemeinschaftslager Wessenberg - niemiecki obóz pracy, list wysłany 31.10 z Mławy (Mielau bei Zichenau) do obozu; dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
24581

1944 BUCHENWALD WEST - PODOBÓZ PRACY KL AUSCHWITZ dla przymusowych robotników cudzoziemskich (pracujących na potrzeby m.in. koncernu IG Farben) zlokalizowany w części Auschwitz West (Zachód), pomimo nazwy Gemeinschaftslager (obóz pracy) więźniowie byli ściśle strzeżenie i przebywali za drutami; polecona karta pocztowa wysłana 10.8.44 z urzędu pocztowego AUSCHWITZ (OBERSCHLEIS) 1 do Brukseli, w adresie nadawcy podano "Lager Buchenwald West 1.4.3 Auschwitz O/S", granatowy trzywierszowy stempelek "Auschwitz O/S./ Gemeinschaftslager Buchenwal West/ Poststelle"; ślady cenzury chemicznej, czerwony rolkowy stempel niemieckiej cenzury Wehrmachtu; wzmianka o tym podobozie znajduje się w trzytomowej pracy E.Lørdahl'a, ale nie spotyka się reprodukcji przesyłek z obozu; niezwykle rzadki walor z bardzo słabo zbadanego i udokumentowanego obszaru historii niemieckich obozów zagłady; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


4 000 PLN
24582

1945 specjalna karta dla robotników przymusowych z krajów Europy Wschodniej w III Rzeszy, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej, datowana "10.Apr.45", wysłana z Augsburga do Ottersberg; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P310F 
100 PLN
24583

1945 Neu-Heringsdorf - niemiecki obóz pracy w dzielnicy Berlina-Köpenick, karta pocztowa do obozu wysłana 14.2 ze szpitala w miejscowości Gross-Schombeck, znaczek skasowany w Berlin-Wilhelmsruh; dobry stan zachowania.


100 PLN
24584

1945 "Unternehmen Bartold" - niemiecka akcja budowy umocnień i fortyfikacji na dalekich przedpolach Wrocławia, realizowana siłami robotników przymusowych, podjęta w związku z szybkimi postępami frontu wschodniego, karta pocztowa wysłana 10.I z obozu kobiecego w miejscowości Schneidersfelde (Radziszewo) do obozu pracujących przy budowie umocnień Wilhelmshütte Gemeinschaftslager w Sprottau (Szprotawa); formacyjna pieczęć listowa "Unternehmen Bartold Gruppe V Abschnitt Poststempel"; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
24585

1945 kartka z Milanówka 9.1.45 do obozu pracy w Maltsch (Malczyce nad Odrą).


30 PLN
24586

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram wysłany z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 23.IV.


120 PLN
24587

1946 Syktywkar (Сыктывкар) - stolica ASRR Komi, miejsce zsyłki dla deportowanej ludności polskiej, nierzadko już po zakończeniu wojny, karta pisana po polsku wysłana 19.II do miejscowości Liberyszki niedaleko Poniewieża, kasownik odbiorczy Nowe Miasto (Naujamiestis); stempelek cenzury sowieckiej 28770; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta).


200 PLN
24588

1955 Workuta - lotniczy list polecony wysłany 26.5 z Warszawy do rodziny deportowanej przez sowietów do Workuty; kasownik odbiorczy na odwrocie; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie wśród których były tysiące Polaków stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po ponownym wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny; przesyłki z kraju do miejsc zsyłki są o wiele rzadsze od przesyłek z ZSRR do Polski; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
24589

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
24590

1968 karnet - "ODSŁONIĘCIE POMNIKA WALKI I MĘCZEŃSTWA STUTTHOF".

Fi.1648
Mi.1791 
40 PLN