The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 64. PoW Murnau camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17218

1940 upoważnienie dla żony do "odbioru wszelkich pieniędzy", wystawione 3.VI przez ppor. Tadeusza Święszkowskiego więzionego w obozie, niespotykany w zbiorach stempelek obozowy "Die Richtigkeit der Unterschrift bestätig Oflag VIIA, den ..." potwierdzający prawdziwość podpisu; dodatkowo pieczęć komendantury obozu i znaczek opłaty notarialnej za 1.5 marki (revenue); niespotykany dokument w idealnym stanie zachowania.


300 PLN
SOLD
17219

1941 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 124x95 mm przedstawiające oficerów najstarszych stopniem w obozie, w tym trzech generałów m.in.: gen. Władysława Bortnowskiego - w Kampanii Wrześniowej dowódcę Armii "Pomorze"; na odwrocie stempelek cenzury z numerem 13; minimalnie słabszy stan zachowania.


350 PLN
17220

1942 Budynek obozowy, fałszerstwo znaczka za 10 f. w kolorze czarnym na papierze żółtobrunatnym gładkim cienkim, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału.

Fi.1A FFi
50 PLN
17221

1942 Druty, seria w jasnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1100.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.2-3ay1C
900 PLN
17222

1942 druty, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay1C
150 PLN
17223

1942 Druty, seria w odcieniach szaroniebieskim i jasnozielonym, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), guma ze śladami podlepienia na górze pierwszego i mocnymi na dole drugiego znaczka, gwarancja Schmutz.

Fi.2b-3ay1C
350 PLN
17224

1942 Druty, seria czysta w kolrach szaroniebieskim i zielonym, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.2b-3ay1C
950 PLN
17225

1942 druty znaczek w kolorze szaroniebieskim na papierze y1 (nakład 1544 sztuk), gwarancja.

Fi.2by1C
100 PLN
17226

1942 druty, gwarancja i oznaczenie.

Fi.2by1C
150 PLN
17227

1942 druty znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze y1 bez gumy, uszkodzony prawy górny narożnik, gwarancja Schmutz.

Fi.3ay1C
180 PLN
17228

1942 Trąbka pocztowa, seria na papierze białym gładkim grubym (Fi.480.-), gwarancja Schmutz.

Fi.4a-5xC
400 PLN
17229

1942 trąbka pocztowa, nakład 166 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4axC
240 PLN
17230

1942 trąbka pocztowa, znaczek w kolorze brunatnym na papierze y2 (nakład 140 sztuk), gwarancja Schmutz.

Fi.4ay2A
280 PLN
17231

1942 Trąbka pocztowa, kasowany znaczek za 15 f. w bardzo rzadkim odcieniu ciemnobrązowym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.4by1C
250 PLN
17232

1942 Trąbka pocztowa, rzadki jako jednostronnie cięty znaczek za 15 f. na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (kilka z nakładu 338 szt.), górą ślad po wklejeniu do karnetu, gwarancja i opis.

Fi.4by1C
150 PLN
17233

1942 Trąbka pocztowa, rzadki w odcieniu niebieskozielonym znaczek za 15 f. na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (mała część z nakładu 334 szt.), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.5y1C
400 PLN
17234

1942 Wystawa Rybacka, znaczek w kolorze karminowoczerwonym na papierze y3, rzadka odmian z nakładu 64 sztuk, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
900 PLN
17235

1942 Wystawa Rybacka, marginesowy - ze skraju gazety, cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnym na papierze szarym gąbczastym średnim gazetowym (nakład 64 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.6ay3A
1 200 PLN
17236

1942 Wystawa Rybacka, jednostronnie cięty znaczek za 15 f. w kolorze jasnobrunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 456 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.6by1C
200 PLN
17237

1942 Wystawa Rybacka, rzadko spotykany cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnoczerwonym na papierze białym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

Fi.6x1A
400 PLN
17238

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.7by1C
200 PLN
17239

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek w kolorze brunatnoczerwonym na papierze x2, gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
380 PLN
17240

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnoczerwonym na papierze białym gładkim grubym (nakład 70-80 sztuk), gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
360 PLN
17241

1942 Budynek obozowy, karta pocztowa z czarnym znakiem opłaty, na szarym grubym jednostronnie gładzonym papierze, z ręcznym napisem Pocztówka typu N1c (w/g klasyfikacji P.Pelczara) ale nietypową literą "P"!!!, bez ilustracji i w formacie 110x69 mm, liniatura z linią pionową i trzema liniami poziomymi; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie minimalne ślady podlepek); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1I
1 800 PLN
17242

1942 Wystawa Rybacka - UNIKALNA KARTA POCZTOWA, najbardziej tajemnicza całostka Poczt Obozowych, nie objęta protokółami poczty obozowej i formalnie nie wprowadzona do obiegu; w fundamentalnych dla tego działu podręcznikach: T.Chlebowskiego, J.Machulskiego i S.Żółkiewskiego nie ma o niej żadnej wzmianki; w 1960 roku ten właśnie egzemplarz pokazano i lakonicznie opisano w Polskich Znakach Pocztowych, niezbyt dokładnie powtórzono ten opis w kolejnych wydaniach KSZPZP i katalogu M.G.Hebera, katalog PPF M.Jankowskiego odnotowywał także wersję w kolorze brązowym, a katalog Fischera próbę w kolorze czarnym; karta, o formacie 107:70 mm na papierze szarożółtawym szorstkim grubym, ma szarooliwkowy znak opłaty, napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) i ilustrację oraz liniaturę z linią pionową i czterema liniami poziomymi; P.Pelczar zaproponował dla niej numer spoza klasyfikacji zasadniczej "I"; kartę wysłano 24.XII, znak opłaty unieważniono pierwszym datownikiem z napisem OFLAG VIIA u dołu i ręcznie wpisaną datą; to pierwszy odkryty egzemplarz tej całostki; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp6
12 000 PLN
17243

1942 grafika obozowa, niebieska odbitka kontrolna ilustracji wykorzystanej do druku kart świątecznych, na kartce z notatnika, szczątkowy druk podwójny; rzadki niespotykany walor w doskonałym stan zachowania.


1 000 PLN
17244

1942 dowód wpłaty przekazu pocztowego na 20 marek wysłanego 19.X z oflagu do rodzin; walor ciekawie uzupełniający zbiór poczty obozowej.


30 PLN
SOLD
17245

1942-1944 odbitki kasowników eksploatacyjnych i różnych stempelków, stosowanych przez Pocztę Obozową; doskonały materiał porównawczy.


150 PLN
17246

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 100x147 mm przedstawiające orkiestrę obozową, na odwrocie stempelek cenzury z numerem 12; minimalnie słabszy stan zachowania.


120 PLN
17247

1943 Góry, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

Fi.8IIayC
120 PLN
17248

1943 góry, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 692 sztuki), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8IIbyC
120 PLN
17249

1943 góry, znaczek na papierze szarym gładkim średnim, jednostronnie cięty (nakład 98 sztuk), znaczek w górnej części nie pokryty gumą, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8IayC
600 PLN
17250

1943 Wdowa, znaczek za 25f. w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9x3C
120 PLN
17251

1943 Wdowa, jednostronnie cięty znaczek za 25 f. w kolorze szaroniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9yC
250 PLN
17252

1943 menażka, czworoblok, gwarancja i oznaczenie.

Fi.10y1C
480 PLN
17253

1943 Menażka, znaczek za 10 f. w odcieniu niebieskawozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.10y1C
120 PLN
17254

1943 Menażka, kasowany znaczek za 10 f. w odcieniu szarozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.10y1C
140 PLN
17255

1943 Menażka, niekatalogowany w kolorze niebieskozielonym, cięty znaczek za 10 f. na papierze szarym średnim gąbczastym gazetowym z fragmentem tekstu na odwrocie, gwarancja Schmutz.

Fi.10y2A
250 PLN
17256

1943 50. gonitwa Towarzystw Wyścigów Konnych, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 693 sztuki), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.11ay
132 PLN
SOLD
17257

1943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.11ay
160 PLN