The auction will start on 14.04.2023

Auction 64. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16513

Poczta Polowa 2. Korpusu, znaczek z nadrukiem w okazji X rocznicy bitwy z prywatnej inicjatywy.


65 PLN
SOLD
16514

1932 oryginalne zdjęcie opisane na odwrocie "przed nominacją na podchorążych wizyta u dowódcy 81 pp w Grodnie"; w tym czasie dowódcą tej jednostki był pułkownik (wówczas) Stanisław Maczek, przyszły twórca i legendarny dowódca 1 Dywizji Pancernej.


200 PLN
16515

1936 III Rzesza, czysta widokówka (fotografia) przedstawiająca pancernik kieszonkowy "Admiral Graf Spee".


120 PLN
16516

1938 Poczta Wojskowa - ZAOLZIE, nadruk typograficzny na znaczkach urzędowych; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i zachowano na wycinkach, to jedno z najciekawszych polskich wydań wojskowych, piękny stan; jako premia kopie oryginalnych protokołów z opisem powstania tych znaczków; gwarancja Mikulski, fotoatest.

Fi.1-2
12 000 PLN
16517

1938 Zaolzie, list ofrankowany polskimi znaczkami (zgodnie z taryfą), wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Katowic, z dodatkowymi stemplami propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i na odwrocie "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.295, 296
Mi.316, 317 
150 PLN
16518

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Warszawy, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
150 PLN
16519

1938 Brytyjskie Fałszerstwo Propagandowe niemieckiego znaczka obiegowego za 12 (Pf) z podobizną Hitlera; goła szczęka i napis FUTSCHES REICH, piękny stan.


Mi.17 
300 PLN
16520

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie ostemplowane na kopercie kasownikami: "CESKY TESIN" 1.X i prowizorycznym polskim "CIESZYN 2" 2.X; dodatkowo stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).


Mi.277, 279A 
80 PLN
16521

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 51 do Pragi. W dniu 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium Zaolzia, a 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę; cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


120 PLN
16522

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 47 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
16523

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 28 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
16524

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.178 - urząd poczty polowej uruchomiony 31.III przy Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii wchodzącej w skład Armii "Modlin"; znaczek na karcie ostemplowany w pierwszym dniu funkcjonowania poczty.

Fi.310
Mi.331 
120 PLN
16525

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa o interesującej treści, datowana 3.IX w agencji pocztowo-telegraficznej Kampinos, przesłana 4.IX AMBULANSEM NR.124 relacji WARSZAWA - BYDGOSZCZ z Łowicza do Torunia; idealnie odciśnięty kasownik ambulansu i fioletowy stempelek cenzury wojskowej BC 47; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja.

Fi.Cp88
900 PLN
16526

1939 "Dziwna wojna" - ilustrowany formularz wysłany 4.X przez żołnierza francuskiego z poczty polowej 16 na brytyjską wyspę Jersey, stempelek cenzury.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy to kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, pomimo tego nie wypełniły swoich zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


120 PLN
16527

1939 Kampania Wrześniowa, Armia "Modlin", Warszawska Brygada Obrony Narodowej, I Batalion Warszawski, jednostka walcząca w składzie zgrupowania "Płock", zaświadczenie z pieczęciami formacyjnymi wydane już w czasie trwania Kampanii lub tuż przed; bardzo słaby stan zachowania.


30 PLN
16528

1939 III Rzesza, OKH - niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych, list urzędowy w kopercie "firmowej" zwolniony od opłaty pocztowej wysłany 2.12 z Berlina do Krosna, pieczęć urzędowa.


50 PLN
16529

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


110 PLN
16530

1939 kartka wysłana przez żołnierza Wermachtu do rodziny w Niemczech, widokówka z widokiem żołnierzy niemieckich na tle ruin zbombardowanych Szczekocin, kartkę nadano z Włoszczowej plus stempel tranzytowy z Łodzi.


100 PLN
16531

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 59 18.9.39 z kampanii wrześniowej, kartka dostarczona do Niemiec przez Wrocław tak zwana pocztą autobusową.


220 PLN
16532

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 1 Fr.+ 50 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie od strony gumy; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, dziurkowania wykonywano starannie i błędy spotyka się rzadko.


Mi.465
270 PLN
SOLD
16533

1940 Armia Polska we Francji, obóz szkoleniowy dla polskich oficerów w Chateaubriant, formularz poczty polowej wysłany 4.I z Paryża do obozu, treść napisana po polsku; idealny stan zachowania; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia.


300 PLN
16534

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


350 PLN
16535

1940 kartka z Węgier do Krakowa, stemple niemieckiej cenzury.


60 PLN
16536

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": kawalerię, artylerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
16538

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list do jednostki P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, rzadki owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 12.IV, stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii.

Fi.4
150 PLN
16539

1941 list poczty polowej z Blachowni 11.7.41 do Poznania.


40 PLN
16540

1941 winietki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż.


30 PLN
16541

1941-46 Poczta Polowa II Korpusu, zestaw 20 wycinków z różnymi datownikami polskich poczt polowych, dodatkowo nieliczone 2 wycinki z datownikami I Korpusu.


200 PLN
16542

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich, lądowych i lotniczych w parkach, brzegowe znaczki jednostronnie cięte, a środkowe ząbkowane z czterech stron; spotykane czasem na listach poczty polowej.


70 PLN
16543

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w trójbloku tete-beche i z pustopolem (gumowany), skasowany grzecznościowo oryginalnym kasownikiem rosyjskiej poczty polowej nr.3000 przydzielonym sztabowi głównemu Armii gen. Andersa w Jangi Jul, w pierwszym lub drugim dniu obiegu, niespotykane i niekatalogowane !!, gwarancja Schmutz.

Fi.1
3 600 PLN
16544

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 994; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Ryblewski.

Fi.1
1 200 PLN
16545

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN
16546

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, wycinek pokwitowania odbioru przekazu pieniężnego z dnia 5.8 na kwotę 3,50 rubla wysłanego na adres poczty polowej 3000 przydzielonej do obsługi Dowództwa i sztabu Armii w Jangi-Jul; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.


250 PLN
16547

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dowód nadania listu poleconego (opłata 60 kop), wysłanego 8.VII za pośrednictwem poczty polowej 3003 przydzielonej do 7 Dywizji Piechoty formującej się w rejonie miejscowości Kermine; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.


200 PLN
16548

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 963 - wydano ich tylko 1000 szt.


950 PLN
16549

1942 ozdobna karta niemieckiej poczty polowej z frontu wschodniego z obiegu.


140 PLN
16550

1942 rzadki polecony list z niemieckiej poczty polowej 47535E z Dęblina (przy aeroklubie Irena) 9.XI.42 do Niemiec, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.


85 PLN
16551

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Jerozolimie" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, datownik z dnia 27.VIII; niespotykany walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
16552

1942 (?) III Rzesza, formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN
16553

1942 kartka wysłana z poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich 3.06.42 z Antenbury do Szkocji.


90 PLN