The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 64. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19628

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
19629

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
200 PLN
19630

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
19631

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
35 PLN
19632

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
19633

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
19634

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
320 PLN
19635

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
240 PLN
19636

1990 50. rocznica mordu katyńskiego, arkusz sprzedażny.

Fi.3126
Mi.3272
40 PLN
SOLD
19637

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł. (Fi.1300.-), z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
1 200 PLN
19638

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

Fi.XXX
Mi.VIII 
300 PLN
19639

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.64.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
19640

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 148 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


110 PLN
19641

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
19642

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
19643

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
19644

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48 
30 PLN
19645

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
19646

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu, z pełną oryginalną gumą.

Fi.Bl.100
Mi.Bl.114
40 PLN
19647

1991 rocznik kopert FDC (Fi.95.-).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
65 PLN
19648

1992 Rok historii AK, blok z rzadkim, odmiennym krojem cyfr numeratora i to w unikalnym położeniu odwróconym, odnotowano dziesięć takich bloków, wyłącznie kasowanych (numery 11591-11600), jeden z najrzadszych błędnodruków Rzeczpospolitej Polskiej, fotoatest Schmutz.

Fi.bl.150Is (106)
Mi.Bl.120II 
4 000 PLN
19649

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

Fi.3229-30
Mi.3377-78
50 PLN
19650

1992 Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński I rocznica Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, arkusz czysty.

Fi.3247-48
Mi.3395-96
90 PLN
19651

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN
19652

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
19653

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.135.-).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
95 PLN
19654

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 335 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


250 PLN
19655

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie, znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289
Mi.3437
50 PLN
19656

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
19657

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN
19658

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.85.-).

Fi.3317-18
Mi.3465-66 
50 PLN
19659

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 
600 PLN
19660

1993 Szlak bursztynowy - SAMPLE, unikalny wzór bloku, poza brakiem numeru całkowicie zgodny z wydaniem definitywnym; przy nominale nadruk SAMPLE, wzory stosuje się w celów okazowych lub informacyjnych - np.dla UPU; atrakcyjnie niska cena wywoławcza, fotoatest.

Fi.bl.151 E (107)
Mi.Bl.121
2 000 PLN
19661

1993 FDC - "Szlak bursztynowy" blok o napisie "No" i numerze "02307" groteskiem, nakład bloku 4 tysiące, FDC - najwyżej kilkaset, może mniej sztuk; jedna z najtrudniejszych polskich kopert pierwszego dnia obiegu w idealnym stanie zachowania.

Fi.Bl.107I
Mi.Bl.121II 
900 PLN
19662

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2350.-).

Fi.bl.151I, II (107)
Mi.Bl.121I, II
1 900 PLN
19663

1993 Szlak bursztynowy, blok z rzadkim i niemożliwym do sfałszowania błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty.

Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III
1 200 PLN
19664

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu z błędnym nazwiskiem projektanta Jeziorowski.

Fi.bl.152A (108A)
Mi.Bl.122B
50 PLN
19665

1993 szlak bursztynowy, blok z dużym numerem na kopercie FDC.

Fi.bl.107
Mi.Bl.121III
80 PLN
19666

1993 szlak bursztynowy, makulaturowy blok pochodzący z partii wadliwie wyprodukowanych z powtarzającą się numeracją z rzadkim typem numeratora, unikalne, fotoatest.

Fi.bl.107I
Mi.Bl.121II
950 PLN
19667

1993 Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu, cięty blok z numerem powyżej oficjalnego nakładu, który wynosił dla tego bloku 284,7 tys. Tu kolejny numer 293,3tyś! Rzadkie.

Fi.bl.152A
Mi.Bl.122B
150 PLN