The auction will start on 17.06.2022

Auction 63. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7442

1918 seria pomnikowa, miejscowa kartka z Warszawy 9.1.19 o charakterze filatelistycznym, rzadka frankatura pojedyncza za 5 fen. za druki.

Fi.2
Mi.2 
240 PLN
7443

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
60 PLN
7444

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.2
120 PLN
7445

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy dolny znaczek z błędem na poz.52 "uszkodzona prawa cyfra 5" (Fi.190.-), gwarancja Korszeń.

Fi.2 B
120 PLN
7446

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.28 "uszkodzona litera E w FEN" (Fi.220.-), gwarancja Korszeń.

Fi.2 B
140 PLN
7447

1918 seria pomnikowa, marginesowy sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta" a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.360.-), gwarancja Korszeń.

Fi.2 B1+B3
220 PLN
7448

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.190.-), gwarancja Korszeń.

Fi.2 B2
120 PLN
7449

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
7450

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
7451

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
100 PLN
7452

1918 seria pomnikowa, seria.

Fi.2-5
Mi.2-5 
90 PLN
7453

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
7454

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z poz. 52 z powtarzalnym w części nakładu błędem "przerwane prawe 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
7455

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z poz. 35-36/44-45, prawe znaczki z brzegowym uszkodzeniem formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B4
Mi.2 
120 PLN
7456

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
7457

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

Fi.2B2
Mi.2 
80 PLN
7458

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k" i powtarzalnym w części nakładu błędem "na lewej 5 ogonek w kształcie łezki".

Fi.2B3
Mi.2 
90 PLN
7459

1918 RADZYŃ, seria pomnikowa, znaczek za 10 f./6 gr. unieważniony ramkowym kasownikiem prowizorycznym w Radzyniu, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.3
Mi.3 
40 PLN
SOLD
7460

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
75 PLN
7461

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
45 PLN
7462

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
7463

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B
40 PLN
7464

1918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczków za 10 f./6 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta" a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.250.-), gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1+B3
150 PLN
7465

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.120.-), gwarancja Korszeń.

Fi.3 B2
80 PLN
7466

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
180 PLN
7467

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
7468

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
7469

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
60 PLN
7470

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
90 PLN
7471

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
7472

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, usterki litery E i prawej cyfry 0, duża podlepka, gwarancja Korszeń.

Fi.3No
Mi.3K 
50 PLN
7473

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
300 PLN
7474

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
7475

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
7476

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
7477

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

Fi.3No B2
Mi.3K 
250 PLN
7478

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem "brak części litery F tzw. gwóźdź", gwarancja Korszeń.

Fi.4 B17
250 PLN
7479

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone o" i fragmentami podwójnego nadruku szczątkowego, gwarancja Korszeń.

Fi.4 B
140 PLN
7480

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z bardzo rzadkim błędem "całkowity brak nadruku Poczta i szczątkowy Polska", cień śladu po podlepce, gwarancja i pełen opis błędu Schmutz.

Fi.4 B12
3 600 PLN
7481

1918 seria pomnikowa, rzadka próba znaczka 25 f./6 gr. opisana w PZP t.I str. 98 - Prawdopodobnie próbami są znaczki z nadrukiem "Poczta Polska" "fenygów" wartości 15/2, 15/6, 15/10, 15/20, 25/2, 25/6, 25/10, 25/20, wszystkie z nadrukiem odwróconym i 50/20 z nadrukiem normalnym, do dnia dzisiejszego brak jest danych co do ich charakteru, lekki ślad podlepki, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P(3)
4 000 PLN