The auction will start on 14.04.2023

Auction 63. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12578

1807 "GRANDE ARMEE No.16" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego , z miejscowości Pszczółki (Hohenstein) na obszarze Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, wysłany 3.VI - krótko po kapitulacji Gdańska i triumfalnym wjeździe Napoleona (1.VI), adresowany do miejscowości Zara (obecnie Zadar w Chorwacji) czysto odbity kasownik nadawczy - No 16 GRANDE ARMEE - 3 Korpus gen.Gudin, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 800 PLN
12579

1863 kompletny list do Gdańska, wysłany 17/29.V z Sankt Petersburga - dwuobrączkowy datownik nadawczy na odwrocie, przesłany koleją na linii Warszawsko-Petersburskiej do Wilna, a stamtąd Koleją Północną, częściowo przez teren Królestwa Polskiego, w kierunku Wierzbołowa na granicy pruskiej, gdzie list przeniesiono do ambulansu relacji EYDKUHNEN-BROMBERG (Ejtkuny-Bydgoszcz) - trzywierszowy stempel kolejowy z datą 30.5 i pruski prostokątny stempel graniczny: "Aus Russland/ Franco" (Feuser +150DM); gdański stempelek nadejścia z 31/5; dobry stan zachowania.


500 PLN
12580

1874 list urzędowy z miejscowości Reda (Rheda) wysłany 14.10 do Wejherowa (Neustadt), wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).


80 PLN
12581

1901 karta pocztowa wysłana 12.III z Warszawy do Gdańska, znak opłaty unieważniony bardzo ładnie odciśniętym kasownikiem rusztowym, dodatkowy stempelek warszawski i kasownik odbiorczy DANZIG 26.3; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P14 
80 PLN
12582

1910 sekretnik za 10 Pf ze znakiem wodnym wysłany 18 2 z Gdańska Wrzeszcza do Berlina, skąd dosłano go do Holdorf (Mecklenburg), gdzie dotarł 19 2; znak opłaty unieważniony datownikiem Danzig Langfuhr z wyróznikiem "b", walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.K14
30 PLN
12583

1916 formularz do Gdańska wysłany 31.3 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.264.


50 PLN
12584

1919 dofrankowana karta pocztowa wysłana 27.3 z Gdańska do Berlina, adresata nie odnaleziono i po opatrzeniu stosownym stempelkiem "Nicht ermittelt/ P.A.Berlin O.119" zwrócono do nadawcy; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania (przebarwienia).


60 PLN
12585

1920 wydanie przedrukowe, podstawowa seria w czworoblokach oprócz znaczka za 2,50 mk, znaczek za 5 mk w narożnym czworobloku z numerem HAN.

Fi.1-15
900 PLN
12586

1920 wydanie przedrukowe, czworoblok z numerem nakładu na marginesie.

Fi.5
50 PLN
12587

1920 wydanie przedrukowe, narożna parka z numerem nakładu na marginesie.

Fi.11
150 PLN
12588

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 2,50 Mk. w kolorze czerwonolila, prawdziwie kasowany (Mi.1000 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.12c
1 500 PLN
12589

1920 II wydanie przedrukowe, 5/30Pf + 25/30Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 22.1.1921 z urzędu Gdańsk 1 do Regensburga; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 18
80 PLN
12590

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
120 PLN
12591

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, mocniejszym i słabszym (Mi.70 euro), w pięknym stanie, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.19 Np
Mi.19 DDII 
140 PLN
12592

1920 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "nadłamane 8 w środku".

Fi.20B1
120 PLN
12593

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 fen. z błędem na poz.21 I formy przedrukowej "belka złamana", czysty bez gumy, gwarancja Krawczyk

Fi.21 B2
Mi.21II 
70 PLN
12594

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowany znaczek za 20 fen. z błędem na poz.21 I formy przedrukowej "belka złamana" (Mi.200 euro), gwarancja Krawczyk, INFLA_BERLIN.

Fi.23 B2
Mi.23II 
400 PLN
12595

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
12596

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowana seria z lila poddrukiem w położeniu "łuki w dół" (Fi.1100.-), każdy znaczek gwarancja na kasownik Krawczyk.

Fi.26III-31III
Mi.41I-46I 
1 000 PLN
12597

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 1.25 Mk./3 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.120 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.27II
240 PLN
12598

1920 wydanie prowizoryczne, sześcioblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf., środkowy dolny z poz.97, z błędem "ścięte D w Danzig" (Fi. niekatalogowany), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.29III B1
Mi.44I PFVI 
400 PLN
12599

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 Mk./2 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany na wycinku (Mi.170 euro), gwarancja Faludi, Schuler.

Fi.30II
400 PLN
12600

1920 wydanie prowizoryczne, nadruk typ 10, poprawiana guma, gwarancja Stoye.

Fi.35
70 PLN
12601

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 200 PLN
12602

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf. poz.89, rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.150 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
300 PLN
12603

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 60/40 Pf., lewy górny z poz.83 z błędem "uszkodzone prawe skrzydło", gwarancja i opis Schmutz; na prawym górnym też błędy: "lekkie uszkodzenie połączenia płatów prawego skrzydła" i katalogowany "spłaszczone prawe 60".

Fi.45 B1+B2
Mi.51I+III 
600 PLN
12604

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, znaczek za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem (Fi.3000.-), opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007; w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, egzemplarz z poz.67 z wyraźnym wzajemnym przesunięciem nadruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.46 Np
Mi.52 DD 
3 400 PLN
12605

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp2
Mi.P3 
80 PLN
12606

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

Fi.Cp5
30 PLN
12607

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 Pf karta, czysta.

Fi.Cp6
40 PLN
12608

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 + 30/ 7 1/2 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp7
Mi.P8 
100 PLN
12609

1920 XI wydanie przedrukowe, 10 Pf karta pocztowa wysłana 2.12 z urzędu Gdańsk 5 do Brzegu (Brieg).

Fi.Cp8
Mi.P7 
60 PLN
12610

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp9
100 PLN
12611

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cs1
35 PLN
12612

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia.

Fi.Pp1
Mi.A1 
50 PLN
12613

1920-39 zestaw 59 znaczków z stemplami z 47 różnych małych miejscowości.


150 PLN
12614

1921 proklamacja Wolnego Miasta Gdańska, luzaki z serii.

Fi.47-9
10 PLN
12615

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.300.-).

Fi.47-56
Mi.53-62 
240 PLN
12616

1921 Koga; proklamacja Wolnego Miasta Gdańska, czworobloki.

Fi.49, 58-9
200 PLN
12617

1921 Koga, znaczki marginesowe.

Fi.50
30 PLN