The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 62. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
552

1915-16 Warszawa, pamiątkowa koperta ofrankowana serią znaczków okupacji niemieckiej "Russich Polen" i wszystkim znaczkami Poczty Miejskiej, które były w obiegu pocztowym od początku jej funkcjonowania - w tym rzadkiej parki z dwoma typami nadruku "6", do skasowania znaczków użyto 3 rodzajów stempli: okrągłego i owalnego datownika i kasownika z syrenką; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.1-10
600 PLN
553

1915 Warszawa, miejscowy list urzędowy z parką znaczków poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.2
60 PLN
554

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
60 PLN
555

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze lilaczerwonym - typ II z lekko uniesioną cyfrą 6, czytelnie skasowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.3IIb (a)
Mi.3aa (II) 
72 PLN
SOLD
556

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. - typ II, w kolorze lilaczerwonym i znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. - typ II, w kolorze lilaczerwonym, na dużym wycinku strony adresowej listu poleconego wysłanego z Wiednia, stempelek cenzury warszawskiej; słabszy stan zachowania.

Fi.3IIba, 4IIaa
Mi.3IIaa, 4IIaa 
250 PLN
557

1915 Warszawa, list firmowy z Częstochowy do warszawy, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i znaczek poczty miejskiej na odwrocie, gwarancja Jungjohann.

Fi.4
100 PLN
558

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
90 PLN
559

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
Mi.8 
25 PLN
560

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 29.12, na odwrocie znaczek poczty miejskiej wydania przedrukowego za 6/5 gr skasowany stemplem z syrenką.

Fi.7
Mi.8 
120 PLN
561

1915 Warszawa, miejscowy list opłacony wysłany 21.12, opłatę doręczeniową udokumentowano trzema znaczkami poczty miejskiej wydania przedrukowego 2/10 gr, dodatkowo stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE;sygnowane P.S.Shubert gwarancja Bojanowicz.

Fi.8a, 27IIa
200 PLN
562

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.10
25 PLN
563

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.2000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
1 200 PLN
564

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
565

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
566

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.IIb
300 PLN
567

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), sygnowany T, gwarancja.

Fi.1-2
100 PLN
568

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, sygnowany splecione WR - Rachmanow i inne, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
220 PLN
569

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
90 PLN
570

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w rzadkim kolorze intensywnie fioletowym (bez szarego odcienia - dunkelblau nie schwarzviolett - oba odcienie Mi.300 euro), przerwy w literach J i R, sygnowany ak.

Fi.1-2IIb
Mi.1-2II 
800 PLN
571

1916 Zawiercie, list wysłany 31.12.1915 z Oddziału w Częstochowie (Banku Handlowego w Warszawie) do Zawiercia; użyto przenicowanej koperty służącej do wysyłki korespondencji służbowej banku na warszawski adres jego Dyrektora Wojciecha Sawickiego; list skierowano przez Warszawę gdzie został ocenzurowany, obok znaczka opłaty na stempelku cenzury doklejony został znaczek miejskiej poczty doręczeniowej zawiercia za 10 fen. z nadrukiem kontrolnym bez przerw w literach, skasowany fioletowym datownikiem "ZAWIERCIE KR.BENDZIN STADT-POST" w dniu 12.1.16; według książki S.Petriuka "Poczty lokalne w okupowanej Polsce 1915-1918" prawdziwe i prawidłowo opłacone przesyłki ze znaczkami poczty miejskiej Zawiercia są niezwykle rzadkie; wszystkie elementy filatelistycze znajdują się na froncie koperty, co jest wielkim atutem dla waloru wystawowego; mimo pionowego zgięcia koperty doskonały stan zachowania; gwarancja Falkowski, Schmutz.

Fi.1Ia
7 000 PLN
572

1916 Częstochowa, list miejscowy, przesłany 11.2, stempelek poczty miejskiej i dodatkowy określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
80 PLN
573

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie listu miejscowego ostemplowane grzecznościowo 23.5 kasownikiem z wyróżnikiem "b".

Fi.2, 9, 10
50 PLN
574

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 9.7.16 do Rozwadowa, przy nadaniu umieszczono stempel poczty miejskiej z datą 13.VII,1916 w kolorze liliowym, kartki nie udało się doręczyć i wróciła do Częstochowy gdzie odbito dwa stemple poczty miejskiej w kolorze fioletowym w tym z datą 13.1.1917.

Fi.2a+2e
400 PLN
575

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 14.9, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
576

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 23.II z Warszawy, wyraźna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila, cenzura, stempelek nadawcy; efektowna całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2b
900 PLN
577

1916 Warszawa, kartka z Włocławka 4.11.16 do Warszawy, stempel warszawskiej cenzury wojskowej i stempel warszawskiej poczty miejskiej za 6 gr.

Fi.2b
80 PLN
578

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania, dofrankowana karta pocztowa wysłana 14.1.1917 z Częstochowy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2b
80 PLN
579

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy do Strzelna niedoręczona i zwrócona do Częstochowy. tutaj próbowano wielokrotnie zwrócić nadawcy i pobrać opłatę doręczeniową, piękny obieg pocztowy.

Fi.2h
1 000 PLN
580

1916 Sosnowiec, seria czysta z paskiem (Mi.220 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
380 PLN
581

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), wyższy nominał 10 f. bez śladu podlepki, a jedynie z minimalnym ubytkiem gumy po pęcherzyku powietrza - liczony jak podlepkowy, bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.3-4
120 PLN
582

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.500 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
400 PLN
583

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. na poz.4 "uszkodzone litery STO w MIASTO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. na poz.9 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - oba błędy opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz, Franz i.

Fi.3-4 B
800 PLN
584

1916 Sosnowiec, gwarancja Falkowski,.

Fi.5
90 PLN
585

1916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym, w nietypowej parce tete-beche, z przeperforowanym w wymiarze znaczka marginesem, w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5a
600 PLN
586

1916 Sosnowiec, herb miasta, dwie parki znaczków za (3 kop.) w położeniu tete-beche; jedna w kolorze lilaczerwonym, a druga w różowawoczerwonym, obie z lekka fałdą, gwarancja Schmutz.

Fi.5a, b
900 PLN
587

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków za (3 kop.) w kolorze różowawoczerwonym w położeniu tete-beche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

Fi.5b
500 PLN
588

1916 Warszaw, list miejscowy z Warszawy, stempel "WRĘCZENIE OPŁACONE" i znaczek poczty miejskiej na odwrocie, gwarancja.

Fi.7
160 PLN
589

1916 Warszawa, list firmowy z Berlina 4.1.16 do Warszawy, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu i znaczek poczty miejskiej w Warszawie na odwrocie.

Fi.8
60 PLN
590

1916 Warszawa, widokówka przesłana miejscowo 22.2 opłacona jako druki, opłatę doręczeniową udokumentowano znaczkiem poczty miejskiej wydania przedrukowego 2/10 gr, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.9
60 PLN
591

1916 Warszawa, miejscowo użyta kartka ze znaczkiem poczty miejskiej, ciekawa widokówka.

Fi.9
40 PLN