The new auction will start soon

Auction 61. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35562

1858 wycinek listu z Petersburga.


Mi.5 
80 PLN
35563

1865 Rosja, koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku o wymiarach 135x85 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, wysłana z Wysszewo Wołoczka w guberni Twerskiej do miejscowości Bielew w guberni Tulskiej; ręcznie unieważniony znak opłaty, na odwrocie adnotacja o dacie nadejścia listu 22 Maja 1865 r; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U7C 
400 PLN
35564

1878 Rosja, formularz zamówienia piwa firmy "Moskiewska Bawaria", przygotowany na karcie pocztowej za 3 kop. wydania z 1872, wysłany 25.X lokalnie w Moskwie, czerwony stempel nadawczy; ciekawy i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - PIWO.


Mi.P1 
80 PLN
35565

1881 Rosja, karta pocztowa wysłana 7.IV z Petersburga do miejscowości Haida (Nový Bor) w Czechach, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo czerwona i czarna odbitka datownika w kolorze czerwonym; na odwrocie ozdobna nalepka nadawcy, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P5 
100 PLN
35566

1882 Rosja, koperta wydania przedrukowego z 1880-81 roku, o wymiarach 145x81mm, wysłana z Moskwy do miejscowości Bielew w guberni Tulskiej, znak opłaty unieważniony numerowym kasownikiem 6 - Moskiewskiej Poczty Miejskiej, rzadkim na tak późnym wydaniu, na froncie fragment datownika; na odwrocie kasownik odbiorczy, dobry stan zachowania.


Mi.U27C 
250 PLN
35567

1890 Rosja, sekretnik wysłany 31.V.1894 z Sankt Petersburga do Frydlandu, znak opłaty unieważniony kasownikiem petersburskiej poczty miejskiej na odwrocie datownik; niewielkie rozdarcie z lewej strony.


Mi.K3 
60 PLN
35568

1895 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, podwójna karta pocztowa za 4+4 kop., doskonały stan zachowania.


Mi.P2 
200 PLN
35569

1900 Rosja, list wysłany 3.V z Moskwy do Bückeburga, znaczek skasowany datownikiem poczty miejskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.41x 
15 PLN
35570

1900 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, podwójna karta pocztowa: część z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem 32 PARA/ 4 KOP, część na odpowiedź bez przedruku; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P5 
200 PLN
35571

1901 Wenden (Kieś), list wysłany 24.VII do Nottingham w Anglii, opłacony znaczkami rosyjskimi za 10 kop. i znaczkiem poczty lokalnej, skasowanym poprzez kreślenie piórem co było normalną praktyką, list w Anglii został przeadresowany, na odwrocie kasownik odbiorczy 9.AU; zwraca uwagę koperta ozdobiona tłoczonym monogramem nadawcy, ozdobionym koroną baronowską; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (na końcach ząbków minimalne przebarwienia).

Miasto Wenden to było stolicą okręgu (ziemstwa) w guberni inflandzkiej, tamtejszy rosyjski urząd pocztowy nie obsługiwał terenu okręgu, w 1862 roku miejscowy samorząd zorganizował własną służbę pocztową, wydając m.in. własne znaczki. Ta poczta lokalna była prekursorem poczt ziemskich w Rosji uruchomionych w 1864 roku.


Mi.12 
1 800 PLN
35572

1901 Rosja, kompletny blankiet przekazu pocztowego za 15 kop. na kwotę 25 rubli, wysłany telegraficznie 15.X z Petersburga do Kronsztadu, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasownik odbiorczy z 15.X na odwrocie; walor w tej formie niezwykle rzadko spotykany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A4 
150 PLN
35573

1903 kartka z Windawy do Niemiec.


25 PLN
35574

1904 kartka z warszawy do Niemiec.


10 PLN
35575

1908 Rosja, koperta za 20 kop., rozmiar: 145x120mm; jako polecona wysłana 26.IV z Charkowa do Godesberg; kasownik odbiorczy 12.V na odwrocie.


Mi.U35B 
60 PLN
35576

1908-22 zestaw znaczków z obiegu.


70 PLN
35577

1911 Rosja, widokówka wysłana 23.IV z Moskwy do Tybingi.


Mi.63, 66 
60 PLN
35578

1911 Rosja, list polecony w kopercie firmowej wysłany 31.I z Rostowa nad Donem do Bremy, dwie nalepki polecenia: z napisami grażdanką, zaklejona zagraniczną erką z napisami alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69I 
60 PLN
35579

1911 kartka z Petersburga do Niemiec.


10 PLN
35580

1915 Rosja, korespondencja do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, list polecony wysłany 10.4 z Moskwy, zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; stempelek cenzora moskiewskiego nr.198, czerwone, przejściowe datowniki Petersburga; kasownik odbiorczy 9.V na odwrocie; ładnie odciśnięta pieczęć czerwonokrzyska; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.66, 86 
250 PLN
35581

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 1.7 z miejscowości Ilinskoje ( ) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 5.7, skąd 7.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.220; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
70 PLN
35582

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 17.6 z miejscowości Pogoryłowo Jarosławskie (I .) do ocenzurowania w Moskwie, gdzie dotarł 21.6, skąd 24.6 wyekspediowano go do Danii; zalepka i pieczątka cenzury moskiewskiej cenzora nr.239 z parafką; kasownik odbiorczy 13.7; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
150 PLN
35583

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 4.5 z miejscowości Lipeck () do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 10.6 na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.69II 
120 PLN
35584

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 6.9 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.615; zwracają uwagę dwie nalepki polecenia: krajowa z napisami grażdanką i zagraniczna alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 12.10; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
35585

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 17.5 z Odessy, czerwony stempelek polecenia z wyróżnikiem "A", przesyłkę ekspediowano dopiero po miesiącu (20.6)! stempelek cenzury odeskiej, cenzora nr.144 z dostawioną datą 19.5; kasownik odbiorczy 11.7; zwraca uwagę nietypowy datownik odeski z wyróżnikiem "ff" (); walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
35586

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 23.5 z Kaługi do ocenzurowania w Piotrogrodzie, zagraniczna nalepka polecenia z napisem alfabetem łacińskim; dwie zalepki i dwa różne stemple cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora 82; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
120 PLN
35587

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 23.7 z miejscowości Seitovskij ( .) guberni orenburskiej, zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; stempelek cenzury orenburskiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
60 PLN
35588

1917 Rosja, seria obiegowa, znaczek za 5 kop. o podwójnym druku w pięknym stanie.


Mi.67A DD 
360 PLN
35589

1917 Rosja, seria obiegowa, znaczek za 1 R. z odwróconym środkiem, jedna lekka podlepka.


Mi.77 Bx K1 
100 PLN
35590

1922 Rosja, seria obiegowa, pomarańczowy znaczek o nominale 70 R. z arkusza i w kolorze znaczków o nominale 100 R., piękny stan, tylko jeden zwykły znaczek z lekkim śladem podlepki.


Mi.210A F 
250 PLN
35591

1926 ZSRR, opaska gazetowa ofrankowana znaczkiem za 2 kop. złotem, wysłana 24.II z miejscowości Dergacze () do wsi Marcynowka w rejonie Januszpolskim (), na odwrocie kasownik odbiorczy Januszpol (), nietypowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.272 
50 PLN
35592

1930 ZSRR, list wysłany 3.III z Moskwy do Nowogrodu, znaczek unieważniony wirnikiem propagandowym, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.371A 
20 PLN
35593

1930 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, dofrankowana i wysłana 14.3 z miejscowości Dietskoje Sieło (dawniej Carskie Sioło) do Francji, kasownik tranzytowy Leningrad; karta pionowo zgięta, ale ogólnie w dobrym stanie zachowania (Mi.180 euro).


Mi.P96 
150 PLN
35594

1931 ZSRR, 10-rocznica 1 Konarmii, znaczek za 14 kop. na liście wysłanym 2.II z Moskwy do Kniebis koło Fraudenstadt, kasownik odbiorczy 5.II na odwrocie.


Mi.339a, 388X 
50 PLN
35595

1932 ZSRR, 10 lecie międzynarodowej pomocy rewolucjonistom, znaczek czysty.


Mi.421 
60 PLN
35596

1932 ZSRR, wystawa filatelistyczna w Moskwie, seria czysta.


Mi.422-23 AX 
425 PLN
35597

1934 ZSRR, wydanie lotnicze, lot stratosferyczny, seria kasowana.


Mi.480-82 
30 PLN
35598

1936 ZSRR, Dobroljubow, znaczek kasowany.


Mi.548 
5 PLN
35599

1941 ZSRR, karta pocztowa, rosyjski napis "karta pocztowa" długości 61 mm, hasło propagandowe 05.


Mi.P161I 
20 PLN
SOLD
35600

1943 ZSRR, ilustrowana, propagandowa karta pocztowa przedstawiająca Aleksandra Newskiego - władcę Nowogrodu, pogromcę Zakonu Kawalerów Mieczowych z 1242 roku w bitwie na jeziorze Pejpus, wysłana 22.I z Buzułuku do miejscowości Iszimbaj, cenzura 11136, kasownik odbiorczy.


Mi.682IA 
120 PLN
35601

1946 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P188 
100 PLN