The new auction will start soon

Auction 6. Postal stationery

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1363

1918 wydanie lubelskie, całostka z prowizorycznym nadrukiem.

Fi.Cp 4x
55 PLN
SOLD
1364

1919 wydanie krakowskie, całostka na kartonie szarym typ. 51, plama w literze A w POLSKA.

Fi.Cp 14IIy
60 PLN
1365

1919 wydanie krakowskie, całostka wysłana z Myślenic z nadrukiem typu 44.

Fi.Cp 14 IIx
60 PLN
1366

1919 wydanie krakowskie, część nadawcza kartki z opłaconą odpowiedzią wysłana z Zaborowa 17.XI.19 z nadrukiem typ 100.

Fi.Cp 15IIx A
100 PLN
SOLD
1367

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana z Zakopanego 4.VIII.19 z nadrukiem typ 46a.

Fi.Cp 16IIx
60 PLN
1368

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 25.

Fi.Cp 16Ix
40 PLN
SOLD
1369

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 15.

Fi.Cp 16Ix
35 PLN
1370

1919 wydanie krakowskie, całostka grzecznościowo stemplowana z nadrukiem typ 60.

Fi.Cp 16IIx
50 PLN
1371

1919 wydanie krakowskie, grzecznościowo ostemplowana całostka z nadrukiem typ 106.

Fi.Cp 16 II x
40 PLN
1372

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 111.

Fi.Cp 16IIx
35 PLN
1373

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana 14.2.1920 z Krakowa, typ 133 bez napisu KARTA POCZTOWA.

Fi.Cp 19IIx
100 PLN
SOLD
1374

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 136 małe A w słowie POCZTOWA.

Fi.Cp 19 Ix
50 PLN
1375

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 19, belka zamiast ornamentu.

Fi.Cs 4 IIIs
60 PLN
1376

1919 wydanie krakowskie, sekrenik z nadrukiem typ 19, belka zamiast ornamentu, grzecznosciowo ostemplowany.

Fi.Cs 4 IIIs
150 PLN
1377

1937 koperta lotnicza z papierem listowym w środku.

Fi.Ck 9
20 PLN
1378

1939 rocznica wymarszu Legionów, karta ilustrowana pisana po hebrajsku wysłana 5.IX.1939 z Kurowa do Uchań w powiecie Hrubieszowskim.

Fi.Cp 88/3
200 PLN
1379

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z popiersiem Jana Kochanowskiego, gwarancja.

Fi.89
75 PLN
SOLD
1380

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z podobizną Stanisława Staszica, gwarancja.

Fi.89
80 PLN
SOLD
1381

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z podobizną Jana Kasprowicza, gwarancja.

Fi.89
70 PLN
SOLD
1382

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z widokiem kościoła w Orawce, gwarancja.

Fi.89 I
135 PLN
SOLD
1383

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z podobizną Piotra Michałowskiego, gwarancja.

Fi.89 I
135 PLN
SOLD
1384

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z widokiem katedry w Peplinie, gwarancja.

Fi.89 I
135 PLN
SOLD
1385

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z podobizną Mikołaja Kopernika, gwarancja.

Fi.89 I
200 PLN
1386

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z podobizną Mikołaja Reja, gwarancja.

Fi.89
75 PLN
SOLD
1387

1945 pocztowy formularz służbowy z nadrukiem czarnego prostokąta unieważniającego znak opłaty na karcie Cp 83, gwarancja.

Fi.Cfp U4
120 PLN
1388

1969 koperta lotnicza z przesunięciem barwy granatowej, gwarancja.

Fi.Ck 47t
50 PLN
1389

1974 koperta na podziękowania dla ofiarodawców zagranicznych za wpłatę na odbudowę zamku królewskiego w Warszwie.

Fi.Ck 54
150 PLN