The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 6. Air mail

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1390

1929 pierwszy lot na trasie Katowice - Kraków,

Fi.74
280 PLN
1391

1929 otwarcie lini lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz -Gdańsk, gwarancja.

Fi.93b
300 PLN
1392

1936 IV samochodowy pościg za balonem wolnym na trasie Mościce - Borzęcin, gwarancja.

Fi.12a
100 PLN
SOLD
1393

1936 lot balonowy z okazji Zjazdu Górskiego, lot balonem Sanok, gwarancja.

Fi.20a
100 PLN
1394

1939 zawody balonowe o puchar przechodni im. A. Wańkowicza w Mościcach, przelot balonem Syrena, gwarancja.

Fi.32g
190 PLN