Page:
Overprint editions 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
21644
Fi.2
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, miejscowa kartka z Warszawy 9.1.19 o charakterze filatelistycznym, rzadka frankatura pojedyncza za 5 fen. za druki.

240 PLN
21645
Fi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 f./2 gr. z kasownikiem prowizorycznym z Kutna, gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
21646
Fi.2
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN
21647
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa.

100 PLN
21648
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa, seria.

90 PLN
21649
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana grzecznościowo na kopercie.

20 PLN
21650
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa stemplowana.

35 PLN
21651
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa stemplowana.

20 PLN
SOLD
21652
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w prawo, znaczek brzegowy - brak prawej "10", gwarancja Walisch.

50 PLN
SOLD
21653
Fi.3, 8-16I

1918 mieszana frankatura wydań przedrukowych na filatelistycznym liście z Warszawy 23.1.19 do Szwajcarii, stempel cenzury przy MSZ, na odwrocie stempel odbiorczy.

150 PLN
SOLD
21654
Fi.3B
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z rzadkim błędem "spacja" występującym w niewielkiej części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

180 PLN
SOLD
21655

Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, złamany znaczek z nadrukiem odwróconym.

15 PLN
21656

Fi.3No B4
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym z błędem "wyszczerbione P w Poczta", gwarancja Petriuk.

300 PLN
21657
Fi.4B1
Mi.4 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

40 PLN
21658

Fi.4No
Mi.4K 

1918 seria pomnikowa, miejscowy list z Warszawy opłacony znaczkiem z nadrukiem odwróconym.

800 PLN
21659
Fi.5

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 f./20 gr., z przesuniętym w pionie nadrukiem.

30 PLN
21660
Fi.5 B

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen./20 gr. z niekatalogowanym rzadkim błędem "krótkie l w Polska", gwarancja Korszeń.

330 PLN
SOLD
21661
Fi.5B8
Mi.5 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plama przy l" występującym tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN
21662

Fi.5 No

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 f./20 gr. z odwróconym nadrukiem na kopercie prawidłowo opłaconego listu poleconego, nadanego 4.2.19 miejscowo w Warszawie; jest przepisowy, ale ma cechy przesyłki inspirowanej filatelistycznie; list obiegowy opłacony znaczkiem z odwróconym nadrukiem nie jest znany; koperta pionowo i poziomo zgięta; fotoatest Schmutz.

6 000 PLN
21663
Fi.6
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, pasek znaczków z nadrukiem drugiej formy, rozerwana perforacja między skrajnymi znaczkami, gwarancja Berbeka.

320 PLN
21664
Fi.6-16

1918 - 1919 wydanie PP/GGW, kompletna seria kasowanych znaczków na wycinkach, najważniejsze wartości, gwarancja Korszeń, Schmutz inne w większości Krawczyk.

150 PLN
21665
Fi.6-16
Mi.6-16 

1918 wydanie PP/GGW, seria na grzecznościowym liście poleconym z Łodzi.

180 PLN
21666
Fi.6b
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Ways.

70 PLN
21667
Fi.6b
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Ways.

70 PLN
21668
Fi.6c
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i oznaczenie Ways.

90 PLN
21669
Fi.6c
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

135 PLN
21670

Fi.6d
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z rzadkim nadrukiem GGW farbą anilinową w idealnym stanie, fotoatest Korszeń.

1 600 PLN
21671
Fi.6IIb B

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.41 "częściowy brak o w Poczta", gwarancja i opis Schmutz

300 PLN
21672
Fi.6IIc

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą na silnie błyszczącym nadruku GGW, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

180 PLN
21673
Fi.6IId

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą na anilinowym nadruku GGW, gwarancja i opis Krawczyk.

220 PLN
21674
Fi.7-16I

1918 wydanie PP/GGW, niekompletna seria na filatelistycznym miejscowym liście poleconym z Łodzi 26.3.19.

120 PLN
21675
Fi.7cI B1
Mi.7I 

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "kropka między sk", prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Schmutz.

180 PLN
21676
Fi.7I
Mi.15I 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Korszeń.

100 PLN
21677
Fi.8aI
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy.

20 PLN
21678

Fi.8I
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, marginesowy czworoblok znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w prawo nadrukiem pierwszą formą.

60 PLN
21679

Fi.8I
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, marginesowy czworoblok znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w lewo nadrukiem pierwszą formą.

60 PLN
21680
Fi.8I
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków przesuniętym nadrukiem pierwszej formy - dolny znaczek bez nowego nominału, naddarty lewy margines, gwarancja Wiatrowski.

350 PLN
21681
Fi.8I
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z usterką nadruku "brak litery l w Polska", gwarancja Berbeka.

40 PLN
21682
Fi.8I
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Berbeka.

40 PLN
21683
Fi.8I

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Berbeka.

35 PLN