Page:
Foreign Postage on Polish territory
Poz# Features Catalog Description Actual price
20975

1832 kompletny list z Poznania do Głogowa.

70 PLN
20976

Mi.2Xa 

1850 PIERWSZE ZNAKI POCZTOWE na Ziemiach Polskich !!! - jeden z dwóch najrzadszych nominałów z I wydania Austrii - za 2 kr. typ IIIa, w kolorze czarnym na papierze ręcznym - frankatura pojedyncza, ładnie cięty; miejscowy list nadany 24.V we Lwowie do "Imć Pani z Hrabiów Dzieduszyckich Pawlikowskiej"; kasownik odbiorczy i adnotacja o oddawcy na odwrocie; całość w doskonałym stanie zachowania; fotoatest z 2002 roku Puschmann.

Znaczki I wydania austriackiego są pierwszymi znakami opłaty w historii używanymi na Ziemiach Polskich !!! znaczki pruskie ukazały się kilka miesięcy później, a rosyjskie koperty z wydrukowanym znakiem opłaty wprowadzono do obiegu w Królestwie Polskim w 1851 roku.

2 700 PLN
SOLD
20977

Mi.3X 

1851 znaczek wydrukowany na zagiętym papierze !!! I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 25/11 z Tarnowa do miejscowości Jasienica, ładnie cięty znaczek wydrukowany na papierze zagiętym na długości ok 7 mm z prawej strony - po odklejeniu znaczka i rozprostowaniu papieru uzyskalibyśmy wspaniały błędnodruk z rysunkiem poprzecinanym niezadrukowanym paskiem papieru; dwuobrączkowy kasownik z ozdobnikiem; dodatkowo stempelek firmowy nadawcy; na odwrocie kasownik tranzytowy Przemyśl; list pionowo zgięty w minimalnie słabszym stanie zachowania.

400 PLN
SOLD
20978

1855 obwoluta listu wysłanego z C.K. regimentu ułanów stacjonującego w Peszcie na Węgrzech 7.9.1855 do Pressburga (Bratysławy) gdzie dotarł w tym samym dniu, tam został przekierowany do Wieliczki gdzie dotarł 20.9.1855 prze Kraków (14.9.), list jako wojskowy był zwolniony z opłaty pocztowej (adnotacja Exoffo), dekoracyjny obieg pocztowy.

400 PLN
20979

Mi.U4A 

1861 po, austriacka całostka - koperta (format 147x85 mm) za 15 kr., wysłana 1.III z miejscowości Brody do Pragi, znak opłaty unieważniony kasownikiem jednoobrączkowym z ozdobnikiem; na odwrocie stempel tranzytowy Lwów i praski kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (klapa minimalnie uszkodzona podczas otwierania).

90 PLN
SOLD
20980

1861 po, austriacka całostka - koperta (format 147 x 85 mm) za 5 kr. wysłana 26.11 z Krakowa do Mysłowic, na odwrocie stempel austriackiego urzędu granicznego w Szczakowej i pruski odbiorczy Mysłowic (Myslowitz), całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

90 PLN
SOLD
20981

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).

30 PLN
20982

Mi.26 

1863 IV wydanie Austrii - 10 kr. - frankatura pojedyncza, list z pełną treścią, wysłany 28.IX z Sanoka do Lwowa, znaczek unieważniony stemplem dwuwierszowym z datą "Sanok/28 SEP."; na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania - list dwukrotnie złożony (znaczek zagięty).

100 PLN
SOLD
20983

1863 obwoluta listu z Poznania do Wałcza (Deutch Crone).

30 PLN
SOLD
20984

1863 kompletny list urzędowy z Fraustadt (Wschowa).

20 PLN
SOLD
20985

Mi.26, 27 

1864 IV wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, list z pełną treścią, wysłany 1.I z Sanoka do Wiednia; znaczki unieważnione stemplem dwuwierszowym z datą "Sanok/1 Jän."; na odwrocie dwuobrączkowy kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN
SOLD
20986

Mi.U30 

1864 lub po, austriacka całostka - koperta za 15 kr. na papierze bez znaku wodnego, wysłana 9.IX z Przeworska do miejscowości Klatovy (Klattau) w Czechach, na odwrocie kasowniki odbiorcze; całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).

50 PLN
SOLD
20987

Mi.35, 36 

1864 UHNÓW, austriackie znaczki za 2 i 3 kr. wydania z 1867 roku na wycinku, unieważnione rzadkim polskim miejscownikiem w Uhnowie.

50 PLN
20988

Mi.U34, 32 

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 10 kr. na papierze ze znakiem wodnym, dofrankowana znaczkiem za 5 kr. i wysłana 5.2 ze Lwowa do Stuttgartu; na odwrocie kasowniki: tranzytowy Wiedeń, wirtemberski ambulansowy i stempel nadejścia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.

200 PLN
SOLD
20989

Mi.33 

1865 V wydanie Austrii - 10 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 14.IV z Dęcina (Tetschen) do Pragi; nadawca nakleił uszkodzony znaczek; na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania.

40 PLN
20990

Mi.U33 

1867 austriacka całostka - koperta za 5 kr. na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 23.IV z Krakowa do Wiednia, na odwrocie kasowniki odbiorcze; całość w doskonałym stanie zachowania.

50 PLN
SOLD
20991

1867 kompletny list urzędowy z Punitz (Poniec).

30 PLN
20992

Mi.38 

1868 DUKLA, parka austriackich znaczków za 10 kr. wydania z 1867 roku na wycinku, unieważniona polskim miejscownikiem w Dukli.

30 PLN
20993

Mi.37I 

1869 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura pojedyncza, list z zakładów górniczo-hutniczych Siersza (papier z firmowym suchym tłoczeniem), wysłany 29.XI z miejscowości Trzebinia do Wiednia; na odwrocie lakowa pieczęć firmowa nadawcy i mały dwuobrączkowy kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (list zgięty poziomo).

50 PLN
SOLD
20994

1869 kompletny list urzędowy z Bojanowa.

25 PLN
20995

1871 list urzędowy z Kroeben (Krobia pow. gostyński) do Gostynia, w środku odbitka pieczęci pocztowej.

50 PLN
20996

Mi.36I 

1873 VI wydanie Austrii - 3 kr. "grober druck" - frankatura pojedyncza, kompletny list przesłany 3.IX miejscowo w Nowym Sączu (Neu Sandec); dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia).

150 PLN
20997
Fi.3
Mi.P20 

1875 karta pocztowa wysłana 2.XII z Tarnowa do Berlina, dobry stan zachowania (na odwrocie ślady klejenia do karty albumowej).

25 PLN
20998

1877 list urzędowy z Lissy (Leszna), w środku odbitka pieczęci pocztowej.

30 PLN
20999

Mi.39I 

1878 VI wydanie Austrii - 15 kr. typ "grober druck" - frankatura pojedyncza, list polecony, wysłany 16.XII z Krakowa do Wiednia, na froncie stempelek RECOM z wpisanym numerem przesyłki; na odwrocie kasownik odbiorczy MARGARETHEN; całość w dobrym stanie zachowania.

70 PLN
SOLD
21000

Mi.37 

1880 BRZEŻANY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brzeżanach.

20 PLN
21001

1880 list urzędowy z Kriewen (Krzywiń pow. Kościan).

20 PLN
21002

1880 około, obwoluta listu z Świdwina (Schievelbein) do Okonka na Pomorzu.

13 PLN
SOLD
21003

Mi.37 

1881 KRAKÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Krakowie.

10 PLN
21004

Mi.U30A 

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru).

70 PLN
21005

Mi.U29A 

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 140x58 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

160 PLN
21006

Mi.U31B 

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 14 kop, rozmiar: 139x113 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślad podlepki na odwrocie).

120 PLN
21007

Mi.U30C 

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

60 PLN
21008

Mi.U29C 

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczne ślady podlepek na odwrocie).

200 PLN
21009

Mi.P47 

1884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 5.IX z Rzeszowa do Wiednia, kasownik odbiorczy LEOPOLDSTAD; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
21010

Mi.P47 

1884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 19.IX ze Stryja do Wiednia, dodatkowo stempelek firmowy nadawcy; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
21011
Fi.7Aa
Mi.P55F, 45 

1887 część z opłaconą odpowiedzią podwójnej karty pocztowej z napisami w języku niemieckim i polskim, dofrankowana i wysłana 25.IX z ekspedycji na dworcu w Krakowie (KRAKAU BAHNHOF) do Antwerpii, okrągły stempelek poczty belgijskiej z liczbą "75" i kasownik odbiorczy "ANVERS 27 SEPT"; treść pisana po hebrajsku; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
21012
Fi.4b
Mi.P28b 

1888 prywatny dodruk (nagłówek firmowy) na karcie pocztowej z napisami w języku niemieckim i polskim, bez "An" na stronie adresowej, wysłanej 16.II z Tarnowa do Wiednia, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
21013

Mi.U33D 

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x120 mm; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
21014

Mi.U32C 

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 115x80 mm; doskonały stan zachowania (kilka punktowych minimalnych przebarwień na odwrocie).

60 PLN