Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
21164

Mi.139-143 

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie wydania z 1908 na kopercie listu, opłaconego zgodnie z taryfą (list II klasy) skasowane 4.IX w Miechowie - jednym z tylko trzech (!) urzędów pocztowych uruchomionych po wkroczeniu armii austriackiej na teren zaboru rosyjskiego; placówki te ewakuowano 14.IX w wyniku kontrofensywy rosyjskiej, zaledwie po kilku dniach ich funkcjonowania; dodatkowo stempelek cenzury; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).

400 PLN
21165

1914 duży list polecony z Warszawy 14.11.14 do Maastricht w Holandii, warszawska erka na listy zagraniczne, na odwrocie zalepki cenzury wojskowej, najprawdopodobniej holenderskiej.

300 PLN
21166
Fi.1

1915 miejscowy list polecony z Jabłonnej, narożny dziesięcioblok z numerem HAN na marginesie.

250 PLN
21167
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN
21168
Fi.1-21

1915 seria znaczków obiegowych z podobizną cesarza Franciszka Józefa z nadrukiem austro - węgierskiej poczty polowej, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
21169
Fi.1-5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

140 PLN
21170
Fi.1-5

1915 seria wydania Rusisch Polen na podlepkach.

30 PLN
SOLD
21171
Fi.2

1915 kartka z Warszawy 13.10.15 do Berlina, widokówka z soborem św. Aleksandra Newskiego wyburzonym po odzyskaniu niepodległości, stempel cenzury.

35 PLN
SOLD
21172
Fi.21

1915 wydanie przedrukowe dla austro węgierskiej poczty polowej, znaczek za 10 kr. na wycinku ze stemplem poczty polowej w Noworadomsku, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
21173
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana na wycinkach.

700 PLN
21174
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

400 PLN
21175
Fi.22-48

1915 seria znaczków obiegowych z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

650 PLN
21176
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

30 PLN
21177
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

40 PLN
21178
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

100 PLN
21179
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, wysłana 20.XI z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
21180
Fi.Cp1

1915 kartka austriackiej poczty polowej dla Bośni i Hercegowiny.

50 PLN
21181
Fi.Cp2

1915 całostka wysłana z poczty polowej z Wierzbnika do Lublina, stempel cenzury wojskowej.

30 PLN
21182
Fi.OA22 - 48

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria w doskonałym stanie.

600 PLN
21183
Fi.1-5

1916 ekspresowy list polecony z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.

80 PLN
21184
Fi.2, 3

1916 list firmowy z Warszawy 23.6.16 do Torunia, stempel cenzury wojskowej.

20 PLN
21185
Fi.6-16

1916 list polecony z Warszawy do Berlina opłacony serią znaczków wydania z nadrukiem GGW.

150 PLN
21186
Fi.6-16

1916 podstawowa seria wydania dla Generalnego Gubernatorstwa.

30 PLN
SOLD
21187
Fi.6-16

1916 znaczki serii wydania dla Generalnego Gubernatorstwa.

100 PLN
21188
Fi.7

1916 list polecony z Sieradza 28.6.16 do Warszawy opłacony 12-blokiem znaczków za 3 fen., na marginesie numer HAN, na odwrocie stempel odbiorczy, dekoracyjny walor.

300 PLN
21189
Fi.7c

1916 znaczek wydania GGW, znaczek z nadrukiem farbą anilinową, gwarancja i opis Berbeka.

150 PLN
SOLD
21190
Fi.11

1916 firmowy list z Sosnowca 30.11.16 do Niemiec.

40 PLN
21191
Fi.18, 19, 21, 24, 2

1916 ekspresowy list polecony z Kowna do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

150 PLN
21192
Fi.49-52

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta na podlepkach.

15 PLN
21193
Fi.49-52

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN
21194

1916 okupacja niemiecka, tereny "Gen.- Gouv. Warschau", paszport niemiecki dla Polki, wystawiony 1.IV w Grójcu, dekoracyjna pieczęć urzędu powiatowego; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
21195

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", list z administracji Ober-Ost, wysłany 4.X za pośrednictwem poczty polowej 120 do Gdańska; ładnie odciśnięta pieczęć listowa nadawcy "Oberbefehlshaber Ost Vervaltung"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

160 PLN
21196

Mi.12II 

1916 okupacja niemiecka Belgii, karta pocztowa ofrankowana znaczkiem II wydania, wysłana 21.XII z Brukseli 4.VII do Zielonej Góry (Grünberg); stempelek cenzury.

50 PLN
21197

1916 list polecony z Chrzanowa 2.V.16 do Krakowa.

60 PLN
21198

1916 list prywatny z Wilna 21.9.16 z okresu okupacji niemieckiej przez Armię Wschód, znaczki z nadrukiem Postgebiet Ob. Ost.

180 PLN
21199

1916 list urzędowy z Sosnowca 7.10.16 do Niemiec.

60 PLN
21200
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 25.III z Grodna do Monachium; stempelek cenzury i godzinnik odbiorczy; całość w doskonałym stanie zachowania.

50 PLN
21201
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 6.8 z miejscowości Hasenpoth (Aizpute) na terenie Kurlandii do Monachium; w związku z podwyższeniem taryfy w dniu 1.VIII (z 5 na 7,5 Pf), poczta naliczyła dopłatę wysokości 3 Pf, stempelek "Porto" i wpisana niebieską kredką cyfra "3"; stempel cenzury w Królewcu; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN
21202
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, wysłana 22.VII z Sieradza do Berlina; stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
21203
Fi.Cp1

1916 kartka z poczty polowej w Kielcach ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej, gwarancja Korszeń.

90 PLN