The auction will start on 17.06.2022

Auction 54. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14856

1904 wojna rosyjsko-japońska, list pieniężny (375 rubli) z Dalekiego Wschodu do Moskwy wysłany 5.12 ze szpitala 288 Kulikowskiego Pułk Piechoty za pośrednictwem poczty polowej 6 Korpusu Syberyjskiego, znaczki unieważnione datownikiem "POLEW.POCZTOW.KANT.6 SYBIR.KORP." (...6 ..) z wyróżnikiem "a", obok odbitka datownika z wyróżnikiem "b" z datą 6.12, przesyłka zabezpieczona 3 idealnie wyciśniętymi pocztowymi pieczęciami lakowymi, dodatkowo stempel formacyjny "LAZARET PUŁKOWY 288 KULIKOWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY" ( 288 ), kasownik odbiorczy Moskwa 3.1.05; wspaniały walor w doskonałym stanie zachowania, wszystkie stemple i pieczęcie lakowe idealnie czytelne.


3 200 PLN
14857

1905 wojna rosyjsko-japońska, bitwa pod Mukdenem - karta pocztowa datowana "Pod Mukdenem dnia 26 lutego 1905r." przez Polaka służącego w armii carskiej, wysłana 15.2 z Mukdenu do Lublina, idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" ( No1), kasownik odbiorczy Lublin z 15.2; urywek treści "Przy słabem świetle świecy stearynowej, przy silnym akompaniamencie dział armatnich stwierdzam myśl moją mknącą w dal..."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (prawy górny narożnik karty nadgięty).

Kilka dni wcześniej 19.II/4.III, Japończycy, uprzedzając ofensywę rosyjską, rozpoczęli natarcie, po ciężkich walkach trwających ze zmiennym szczęściem 24.II/9.III przerwali front zagrażając okrążeniem wojskom rosyjskim, które w nocy 25.II/10.III rozpoczęły wycofanie na Tieling; armia rosyjska poniosła klęskę, w wyniku której straciła ok.50 tys. żołnierzy, a ok.30 tys. uznano za zaginionych.


2 400 PLN
14858

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
60 PLN
14859

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, guma miejscami lekko matowa, ale oryginalna i bez śladów podlepek, poza tym w bardzo ładnym stanie, stare sygnatury.

Fi.1-2
280 PLN
14860

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych rzadkim legionowym kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / Poczta Polowa", sygnowane.

Fi.1-2
1 000 PLN
14861

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
360 PLN
14862

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
700 PLN
14863

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
100 PLN
SOLD
14864

1914 komplet zalepek legionowych w formie pieczęci lakowej.

Fi.1a, b
100 PLN
SOLD
14865

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - typ 512.12 według Lewina, na wycinku ze znaczkami za 2 i 3 kop. z serii 300 lecie dynastii Romanowych, stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.


Mi.83, 84 
60 PLN
14866

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - typ 512.13 według Lewina, na znaczku za 1 kop., stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.


Mi.63 
30 PLN
14867

1914 stempel kamuflażowy "IX/464" (Mielec) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, karta poczty polowej wysłana 27.X do Wiednia, jako datownika użyto numeratora biurowego; stempelek formacyjny "K.u.K. Etappenstationskommando" i negatywowa odbitka stempla formacyjnego z godłem (prawdopodobnie pieczęć do laku); stempelek cenzura; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
SOLD
14868

1914 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L1., wyraźna odbitka jednego z najwcześniejszych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 27.XI z Krakowa do 1 pułku piechoty w Jabłonkowie na Śląsku Cieszyńskim, dokąd Departament Wojskowy Legionów wraz z pocztą polową został ewakuowany w wyniku postępów ofensywy rosyjskiej w lecie i na jesieni 1914 roku; cenzura; pomimo słabszego stanu zachowania niezwykle ciekawy walor; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
14869

1914 karta pocztowa do obozu jenieckiego w Nysie (Neisse), wysłana 10.X z Kazania do Czerwonego Krzyża w Genewie, za pośrednictwem którego przekazana do obozu w Niemczech; cenzury rosyjskie, stempelek Centralnego Biura Czerwonego Krzyża; wspaniale udokumentowany, niecodzienny obieg pocztowy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


500 PLN
14870

1914 rosyjski stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, widokówka wysłana 18.VIII z Żytomierza do miejscowości Villahti w Finlandii; znaczek unieważniony stemplem kamuflażowym Żytomierz typ 512.03 według Lewina; kasownik pośredni Helsingfors; stemple maskujące stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości.


Mi.86 
400 PLN
14871

1914 rosyjski stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, widokówka (Sławiańsk-) wysłana z Kercza do miejscowości Juzowka (Donieck); znaczek unieważniony stemplem kamuflażowym Kercz typ 512.01 według Lewina, kasownik odbiorczy 8.VIII "OBKA EKATEPH.."; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości.


Mi.84 
500 PLN
14872

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P100AI 
30 PLN
14873

1914 koperta i komplet zalepek w formie pieczęci lakowej wydawnictwa NKN na cele charytatywne.


2 000 PLN
14874

1915-17 komplet dobroczynnych nalepek legionowych.

Fi.1-6
680 PLN
14875

1915 - 17 nalepka dobroczynna, we wzorze zbliżonym do Fi.3, bez perforacji poziomej w pięknym stanie.


120 PLN
14876

1915 Legiony Polskie - listownik użyty jako koperta, wysłany 8.X za pośrednictwem poczty polowej 355 do Krakowa, stempel formacyjny "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU 1-GO POLSKIEGO LEGIONU" (Berek P112) i stempelek cenzury ZENSURIERT (Berek C42); dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
14877

1915 widokówka, wysłana 22.IX z Bonn, adresowana do oddziału lotniczego Feld-Fliegerabtlg.70 na niemiecką pocztę polową 102.


30 PLN
14878

1915 (?) formularz poczty polowej, wysłany ze szpitala wojskowego, przesłany miejscowo we Wiedniu; zwraca uwagę nietypowy, rzadko spotykany stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Portofrei/ Amtl. Milit. Sanitätsangel. Handels-/ minist. Z.2399 (Postverodnungs-/ blatt 16, vom Jahre 1881.)"; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
14879

1915 "ETPOPACKA BOEHHA EHPA" doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury wojskowej w Piotrogrodzie na liście poleconym, wysłanym 29.I z Warszawy do Beckenham, nalepka polecenia przeznaczona dla listów zagranicznych "Varsovie"; dodatkowo stempelek cenzora z numerem 19., kasownik odbiorczy Londyn 27.II; niezwykle ciekawa przesyłka zagraniczna z początkowego okresu trwania I wojny światowej, przesłana skomplikowaną drogą pocztową, przez Petersburg i najpewniej przez Skandynawię; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.69I, 84 
600 PLN
14880

1915 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 15.X za pośrednictwem poczty polowej 355 do Karlsbadu, stempel formacyjny "3-ci Szwadron 1-go Polskiego Legionu" u Berka nieopisany!!! niezwykle rzadki, dwujęzyczny stempelek cenzury w ramce u Berka nieopisany; doskonały stan zachowania;

1916 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 6.I za pośrednictwem poczty polowej 355 do miejscowości Rzęsna Polska, czytelna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda 6.Szwadronu ułanów Leg.Pol." - nieopisanego u Berka!!! na odwrocie sygnatura w ramce DEKA; dobry stan zachowania (przebarwienia); z kolekcji S.Rosińskiego.


700 PLN
14881

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 9.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Wiednia, doskonała czerwona odbitka stempla formacyjnego "KOMENDA 1.Baonu II-go Pułku I.BRYG.LEG.POL." - nieopisanego u Berka !!! dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 12.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Nowego Sącza, doskonała odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III.Baonu I.p.I.Legionu Pol." (Berek P28), dodatkowo, wyjątkowo rzadko spotykany polski stempelek cenzury z ozdobnikami!!! (odmiana u Berka nieopisana); słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
14882

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 11.V za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do Wiednia, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda IV Batalionu 2 pułku Legionów Polskich" z orłem, stempel odmienny od prezentowanego u Berka (por. Berek P117); stempelek cenzury ZENSURIERT (Berek C44); na odwrocie rysunek ołówkiem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
14883

1915 formularz wysłany 12.III z niemieckiego szpitala wojskowego do Legnicy, pieczęć listowa.


20 PLN
14884

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 13.XII z Zakopanego do Stacji Zbiorczej Transportowej dla Polskich Legionistów w Morawskiej Ostrawie, stempelek cenzury w Nowym Targu.


Mi.142 
40 PLN
14885

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 6.VIII (I rocznica "wymarszu ku wolności") za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, doskonała czarna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III. Baonu I.p. I. Legionu Pol." (Berek P28), unikalny polski stempelek cenzury z ozdobnikami (odmiana u Berka nieopisana); dobry stan zachowania (dziurki po szpilkach);

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 6.XI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, stempel formacyjny "1.Brigade der polnischen Legionen" (Berek P20), wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
14886

1915 Legiony Polskie - list wysłany 15.5 z Personalnej Stacji Zbornej Legionów w Krakowie (dokładny adres nadawcy na odwrocie) do Lwowa, niecodzienna pieczęć formacyjna z godłem Austro-Węgier i napisami po niemiecku: "LEGIONSOFFIZIER zur Führung der Legionsangelegenheiten beim k.u.k. Platzkommando in KRAKAU" nieopisana u Berka!!! dodatkowo stempelek "VON DER ARMEE IM FELDE", wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim są bardzo rzadkie,a te z godłem austro-węgierskim wręcz unikalne, ponadto wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; unikalna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 500 PLN
14887

1915 list do Berlina, wysłany 11.X ze szpitala polowego nr.145I przy 1 Dywizji Landwehry, za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 244, pieczęć formacyjna z orłem.


25 PLN
14888

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 28.VII za pośrednictwem poczty polowej 355 do Horodenki, stempel formacyjny "Komenda 2go Baonu 3go Pułku piechoty/ Legionów polskich" (Berek P127) i stempelek cenzury ZENSURIERT u Berka nienotowany; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowane J.Księski.


200 PLN
SOLD
14889

1915 Legiony Polskie - patriotyczna widokówka przesłana 30.XII za pośrednictwem poczty polowej 355 do Lwowa, stempel formacyjny z orłem "KOMENDA KOMPANII SZTABOWEJ LEGIONÓW POLSKICH" - nieopisany u Berka!!! dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


350 PLN
14890

1915 formularz wysłany 28.X za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej V Korpusu Zapasowego do Legnicy, cenzura.


20 PLN
14891

1915 widokówka, wysłana 4.VI z Trier jako przesyłka niemieckiej poczty polowej do jednostki wojskowej w Kolonii.


20 PLN
14892

1915 list wysłany 1.XII za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.187 do Wrocławia.


10 PLN
14893

1915 Legiony Polskie - zestaw trzech dokumentów wystawionych na nazwisko Włodzimierza Prochaski: nakaz zajęcia kwatery i wydania posiłków z 25.IV w Kętach z pieczęcią "Zameldował się w komendzie placu Polskich Legionów w"; Bilet kwaterunkowy z 11.V w Piotrkowie i niewykorzystaną kartę z kuponami na posiłki z 13.V oba druki z pieczęciami "ODDZIAŁ KWATERUNKOWY/ LEGIONÓW POLSKICH"; niecodzienny komplet niespotykanych walorów w dobrym/słabym stanie zachowania; pieczęci nieopisane u Berka!!!


600 PLN
14894

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
SOLD
14895

1915 kartka z poczty polowej 186 14.2.15 do Czech, stempel dworcowej cenzury wojskowej w Krakowie.


20 PLN