The new auction will start soon

Auction 53. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9845

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól).


Mi.P224 
20 PLN
9846

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.III z miejscowości Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt.


Mi.519 
10 PLN
9847

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.


100 PLN
9848

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie "Klein Dexen über Preussicch Eylau" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.


200 PLN
9849

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.VII z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.


Mi.PP127 C29/02 
150 PLN
9850

1938 Ziemie Zachodnie, list polecony wysłany z Hanoweru do Wrocławia, ponieważ znaczki nie zostały skasowane w urzędzie nadawczym, unieważnione je dopiero 3.V w miejscu przeznaczenia - w urzędzie Wrocław 5 - specjalnym stemplem "Nachträglich entwertet", nietypowa, bardzo ciekawa, dekoracyjna całość; dodatkowo dołączono spis urzędów, w których stosowano podobne stemple.


Mi.656, 657 
180 PLN
SOLD
9851

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.513 
80 PLN
9852

1939 kartka z Kielc 13.11.39 z oddziału PCK w Kielcach.


60 PLN
SOLD
9853

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na kartce ze Złoczowa 12.XII.39 do Lwowa, stempel cenzury radzieckiej (?), przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
9854

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na liście poleconym ze Złoczowa 11.XI.39 do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
9855

1939 mieszana frankatura ze znaczkami radzieckimi na ekspresowym liście poleconym z Sokala 6.XII.39 do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
9856

1939 mieszana frankatura ze znaczkami radzieckimi na liście poleconym z Samboru, przesyłka przekierowana do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
SOLD
9857

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na liście poleconym ze Złoczowa 11.XI.39 do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
9858

1939 mieszana frankatura ze znaczkiem radzieckim na liście poleconym ze Złoczowa 11.XI.39 do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
9859

1939 mieszana frankatura ze znaczkami radzieckimi na ekspresowym liście poleconym ze Złoczowa 11.XI.39 do Lwowa, radziecki stempel odbiorczy na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.


100 PLN
SOLD
9860

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, koperta (całostka) wysłana 17.VI z miejscowości Skole do Czortkowa, na odwrocie fioletowy kasownik odbiorczy; koperta pionowo zgięta.


180 PLN
SOLD
9861

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony, wysłany 25.IX z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.747, 512, 518&nbs
100 PLN
9862

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.X z miejscowości Grodziec do miejscowości Zalesie Bialskie, kasownik odbiorczy Biała Podlaska i unikalny z terenu Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.746, 515, 519&nbs
200 PLN
9863

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.


500 PLN
9864

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - karta wysłana 10.I ze Stalagu XIB do Grodna, sowiecki kasownik odbiorczy; słabszy stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.


54 PLN
SOLD
9865

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa datowana 23.VI, wysłana z Warszawy do Lwowa, znaczki przez przeoczenie nie skasowane, kasownik odbiorczy Lwów 22.7, ponieważ nadawca niedokładnie zaadresował przesyłkę, biuro adresowe - na specjalnym druczku - podało dane trzech osób o takim samym nazwisku; wnosząc po adnotacjach drugi adres okazał sie właściwy; adnotacje i stempelek cenzury niemieckiej; bardzo rzadki, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


350 PLN
SOLD
9866

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.


Mi.515, 518 
40 PLN
9867

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.II z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna; frankatura mechaniczna; niewielki ubytek i załamanie na froncie.


45 PLN
9868

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - listownik z Oflagu IIA wysłany 28.X do miejscowości Monasterzyska, sowiecki kasownik odbiorczy, stempelek cenzury obozowej.


180 PLN
SOLD
9869

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych, wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
120 PLN
9870

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
60 PLN
9871

1940 całostka propagandowa.


10 PLN
9872

1940 całostka wydania obiegowego.


20 PLN
9873

1940 kartka z Ołomuńca do Gotenhafen.


20 PLN
9874

1940list z Krzemieńca 25.11.40 do Lwowa, radzieckie znaczki i stemple, polski wirmik ze Lwowa jako jeden ze stempli odbiorczych.


80 PLN
9875

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok okolicznościowy z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będący w obiegu na terenach okupacji litewskiej

Fi.Anl Bl.2
Mi.Bl.2 
80 PLN
9876

1940 Obszary anektowane przez Litwę, ilustrowana karta pocztowa wysłana 23.3 z urzędu pocztowego Wilno 6 do Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem "VILNIUS 6" z wyróżnikiem "b", odręczna ołówkowa cenzura litewska "Z44" i okrągły stempelek cenzury Wehrmachtu; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnLCp7
500 PLN
9877

1941 Ostland, seria znaczków w narożnych czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Łotwy, Litwy, Estonii i Białorusi.

Fi.1-18
100 PLN
9878

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.V z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
9879

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.IV z maleńkiej miejscowości Duliby koło Buczacza do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
9880

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa, wysłana 25.II jako polecona z urzędu pocztowego Kołomyja 1 do Jerozolimy; polski stempelek polecenia, znaczki unieważnione kasownikiem sowieckim; kasownik przejściowy Jaffa z 28.II i odbiorczy Jerozolima z 4.III; stempelek cenzury brytyjskiej w Palestynie; niezwykle dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.594 
600 PLN
9881

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.V z Bielska do Krosna.


Mi.519 
20 PLN
9882

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta.


Mi.P13 
50 PLN
9883

1941 lotniczy list ekspresowy z Norwegii do Grudziądza, cenzura wojskowa.


100 PLN
9884

1941 kasownik okolicznościowy Dnia Znaczka z Wrocławia.


Mi.762 
20 PLN